Dibujos para firmas de Metroflog

 

 

 

oooO
(….)…. Oooo….
.\..(……(….)…
..\_)….. )../….
………. (_/…..
:::::::::::::::::::

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooo¶ ´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooooo¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´´
¶¶ooooooooooo¶¶¶´´´´´´´´¶oooo*ooo*ooo¶´´´
¶¶ooo*ooo*oooooo¶¶´´´´´¶oooooooooooo¶ ´´´
´¶¶¶oooooooooooooo¶¶¶¶¶¶ooooooooooo¶´´´´
´´´¶¶oooooo*ooooooooo¶oooooo*ooooo¶ ´´´´´
´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶¶oooooooo.oooo¶ ´´´´´´
´´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶ooooooooo.ooo¶¶ ´´´´
´´´´´´´¶¶oooooo.ooooo¶¶ooooooooo.ooooo¶ ´´
´´´´´´´´´¶ooooooo.oooo¶´¶oooooooo.ooooo¶ ´
´´´´´´´´¶oooooooooo.oo¶´´¶¶oooooooo.oooo¶ ´
´´´´´´´¶ooooooooooooo¶¶´´´¶¶oooooooo*o¶¶ ´
´´´´´´´¶¶oooooooooooo¶´´´´´´¶oooooooo¶¶ ´´
´´´´´´´´¶¶ooooooooooo¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´
´´´´´´´´´¶¶oooooooo¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

____8888___88888888___8888
___888888_8888888888_888888
___888888888888888888888888
___888888888888888888888888
____8888888888888888888888
_____88888888888888888888
_______8888888888888888
_________888888888888
______________** _________
____####______**______####
___#######____**____#######
____#######___**___#######
______######__**__######
________#####_**_#####
__________####**####


[★]
.[★]
..[★]
…[★]
….[★]
…..[★]
….[★]
…[★]
..[★]
.[★]
[★]
.[★]
..[★]
…[★]
….[★]
…..[★]
….[★]
…[★]_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
__¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
__¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
_____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
_______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________

┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ★
┊ ☆

_______@@@@@@@@__________@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@@@@@@@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@________________________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@ @@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@____@@
________________@@@@____@__@@
_________________________@

_____d$$$$$$$$$$$$$b______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____$$$$”_”$$$$”_”$$$$_____
_____´$F___4$$F___4$”_____
______$$___$$$$___$P______
______4$$$$$”^$$$$$%_____
________”$$$ee$$$”________
________._*$$$$F4_________
_4$$c________________.$$r_
_^$$$b______________e$$$”_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_””____^*$$$be$$$*”____^”_
__________”$$$$”__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$”______”$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$”
_”*$$$”___PIRATA____^$$P___

…. O
…./|\
…./ \ …

….\O/
…..|
…./ \ …

?_0_?
….|
…/ \ …

…O
…/|\
…/ \ …

…\O/
….|
…/ \ …

…O/
../|
…/\

________0___________0_
__________0_________0__
___________0_______0__
____________0_____0__
____________0000000__
_________0000000000000___
____000000000000000000000000_
___00000000__00000__000000000__
__000000000__00000__0000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_000000000000000000000000000000__
_000000__________________000000__
_000000__________________000000__
__000000_________________00000__
___0000000_____________000000__
_____0000000_________0000000__
0_0_0__ 00000000000000000___
0_0_0______00000000000______
000000_______00000__________
__000_______0000000_________
__0000____00000000000_____
___00000000000000000000000_0_00
____0000000000000000000000_0_00__
______0000000000000
___________000
___________000
___________000
___________000
___________000
___________000
_____________________
________000____00
________000___00
________000__00
________000_00
________0000
________000_00
________000__00
________000___00
________000____00
_____________________
________000______000
________000_0__0_000
________000__00__000
________000______000
________000______000
________000______000


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77oø$´´´´´´´
´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø´´´´
´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´7¶¢´´
´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶´
´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´´øø
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø
´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´ø
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ø
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´´
´´o¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶7´´´´´´´´´´´øø¶´´´´
´´´o¶$¢ø¢¢¢øø¶ø´´´´´¶¶¶¶oooo¶¶¶¢$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶¶
´´¶´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´¶¶¶<
´´¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´´¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶
´¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶_
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´´´¶__
´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´¶´¶__
´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´__
´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´
´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´__
´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´__
´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´__
´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´__
´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´
´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´
´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´__
´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´__
´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´__
´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´
´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´
´´´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´´´´´´__

______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
_____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
_______________s$___³³$$$$$$s___$$$
_______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
_______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
_______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
_________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
__________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
_________*ste*__________*ste*__________*ste*
_________*ste*________________________*ste*
__________*ste*______________________*ste*
___________*ste*_____________________*ste*
_____________*ste*_________________*ste*
______________*ste*_____________*ste*
________________*ste*_________*ste*
__________________*ste*_____*ste*
____________________*ste**ste*
_______________________*ste*


……………………………….@@@@
…………….o00o………….@@()@@
……vVVv..00()00………_…@@@@
…..(___).`0000´…_.(_)_……L………
…..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………
…….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..
…..\\|///……\\|//..\|/..\\|//…..


ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣

♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥


$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**’____________**’$$***,,
____,;’*___’_.*__________________*___ ‘*,,
,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,,
*.°


___(\ï/)
___(/l\)
__¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
__(¸.•´ (¸.•´ .•´


´´1¶¶¶¶¶¶¶´´ø¶¶¶´7ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶77ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´´´1¶¶¶¶o´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶7ø¶¶¶¶¶ø7´´´´´´1o¶¶¶¶¶¶¶¶´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶ø1¶¶¶¶¶øo´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
´´¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´1´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶ø´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´17¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶oo¶¶¶ø´¶¶¶¶¶¶¶¢
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶1ø¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´1¶¶´¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø¶¶¶¶¶7´´
´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´´71´´´¢7´´´´´´´´´oø¶¶¶¶¶7´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´oo¢o1´´´´´´´´´´o´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶ø¶¶´´´´´´´´´¶´1¶´´´7oooo´´´¶¶´´´´´´´´´´
¶¶¶¶¶¶$øo¢$¶¶1´´´´´´´ø$´´´´´11´´´ø¶¶´´´´´´´´´´´
´1¶¶¶¶7o¢¢¢¢ø¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´o¶¶ø´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶ooo¢¢¢o¢$¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´7¶¶¶¶¶¶[[ sho shey*]]7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶ø
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶


………………..★
…………………*…………………
☆……………**…………..☆
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*…..*
……************
………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*


_________________O_____________________
________________.OO.____________________
________________.OOO.____________.O. ♥ . ♥ .
________________.OOOO.______-.OOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOOO._-.OOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_______________.OOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_______________.OOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOOO.___OOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOO.______-.OOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOO.____________.O. ♥ . ♥ .
________________.OO._____________________
________________.O.______________________


• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *
★..=]
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..τع qﮞiعr٥
• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *

_______xxxxxxx__________xxxxxxx
______xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____________xxxxxxxxxxxxxxxxx
_______________xxxxxxxxxxxx
_________________xxxxxxxxx
__________________xxxxx
___________________xxxx
___________________xxx
__________________xx..
_________________x..
_______________x..
____________xx..
__________xxx..
_________xxxxxx..
_______xxxxxxxx ..
_______xxxxxxx
________xxxxxxxx
__________xxxxxxxx
____________xxxxxxxx
_____________xxxxxxx
_____________xxxxxxx
____________xxxxxx
_________xxxxxxx
________xxx
________x

´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶øø¢¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¢øoøø¢¢ø¶¶¶´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶øøø¶¶¶¶o´´´´
´´¶¶¶¶´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶$øø$ø´¶¶¶¶o´´
´¶¶´´´´´¶¶øø¶7´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´$¶¶¶´
´¶¶¶´´´¶øøøø$¶¶o7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´
´´¶¶¶$ø¶øøøøøø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´¶¶¶7´´
´´´´¶¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶¶¶$´´$¶¶¶´´´´
´´´´´$¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$øøøøø$¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶o´´´1777ooøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶øøø¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$¶¶7´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶øø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶øøø7¶¶¶¶¶¶¶ø$ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$$7´´´´´´´¢¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶1´´´o¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶$´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

_¶¶¶¶¶_____________¶¶____¶¶
_¶¶__¶¶¶___________¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶__________¶¶____¶¶
_¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶____¶¶___¶¶__¶¶____¶¶___¶¶_____¶¶
_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶__¶¶______¶¶
_¶¶___¶¶¶_¶¶_______¶¶____¶¶__¶¶______¶¶
_¶¶__¶¶¶___¶¶______¶¶____¶¶___¶¶_____¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶

$$$$$$$$$$$___
$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
$$$$$$$$$$$$$___
$$$$$$$$$$$$$___

$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$

““$$$$$$_“““““““““`_$$$$$$““`
“$$$$$$$$$$“$“$$$$$$$“$`$$$$$$$$$$$“`
`$$$$$$“`$$$“$$$$$$$$$$$`$$$$“`$$$$$$“
$$$$$$““`$$“““““““`$$““`$$$$$$`
`$$$$$““““““““““““““`$$$$$“
“$$$$$“`$$$$$$$$$$“`$$$$$$$$$$“$$$$$“
“$$$$“`$$$$$$$$$$$“$$$$$$$$$$$“`$$$$“
`$$$$““$$$$$$“`$“`$“`$$$$$$$“`$$$$“
$$$$$““$$$$$$“`$“`$“`$$$$$$““$$$$$
“$$$“““$$$$$$$`$$$`$$$$$$$“““$$$“
“$$$$“““““$$$$$$$$$“““““$$$$“
“`$$$$“““““$$$$$$$“““““$$$$“`
“““$$$“““““““““““`$$$“““
““““`$$$““““““““$$$$““““`
““““““`$$$$“““`$$$$““““““`
““““““““$$$$$$$$$““““““““

____________●______●____________
__¨_________8______8___________¨
___●_______888____888__________●
____88 ___888888_888888______88
_____8888888▲888888▲88888888
______8888888888888888888888
_______88888888888888888888
________ 88888888888888888
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´¶´´¶´´´¶´´´´¶¶´´

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶!
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶ •.•.•.

__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶

____________***__*_****
____________**__**_____*
___________***_*__*_____*
__________****_____**___******
_________*****______**_*______**
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______*
________******_____*_______*
_________******____*______*
__________********_______*
__***_________**______ **
*******__________**
_*******_________*
__******_________*_*
___***___*_______**
___________*_____*__*
_______****_*___*
_____******__*_**
____*******___**
____*****______*
____**_________*
_____*_________*
_____________*_*
______________**

_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_____*______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_______’$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$O$$$$$$$$$’$$$$$$$’$


*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0*…
*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0*… .
*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0__*

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

_€€€€€€€€€€
€€€€_____€€€€
€€€€
€€€€
€€€€_____€€€€
_€€€€€€€€€€
___€€€€€€

_____€€€€_____€€€€
_____€€€€_____€€€€
_____€€€€_____€€€€
_____€€€€€€€€€€€€€
_____€€€€€€€€€€€€€
_____€€€€_____€€€€
_____€€€€_____€€€€
_____€€€€_____€€€€

_________€€€€€€€€€€€€€
_________€€€€€€€€€€€€€
_____________€€€€_____
_____________€€€€_____
_____________€€€€_____
_____________€€€€_____
_________€€€€€€€€€€€€€
_________€€€€€€€€€€€€€

______________€€€€_____€€€€
______________€€€€_____€€€€
_______________€€€€___€€€€
_______________€€€€___€€€€
________________€€€€_€€€€
________________€€€€_€€€€
_________________€€€€€€€
__________________€€€€€

________________________€€€€
_______________________€€€€€€
______________________€€€€€€€€
_____________________€€€€__€€€€
____________________€€€€____€€€€
___________________€€€€€€€€€€€€€€
___________________€€€€€____€€€€€
___________________€€€€€____€€€€€
___________________€€€€€____€€€€€

________________________________€€€€€€€€
______________________________€€€€€€€€€€€€
_____________________________€€€€_____€€€€€
______________________________€€€€€€
________________________________€€€€€€€€€€
_____________________________________€€€€€€
_____________________________€€€€_______€€€€
______________________________€€€€€€€€€€€€€
________________________________€€€€€€€€€

..–…-“”””-…–..
..///`/////////\`\\\
.||/.|///” ” “
\\\|.\||
##..(..6…6..)..##
/_\….\…_…/…./_\
……._`)…(‘_
……/’||’—-||’\
…../’/||`J´||\’\
…./’/.||___||.\’\=D
…/|../.o….o.\..|\
..””.’/…………\. ”
……/’~~~~~’\
……'”.\….|…/”‘
……….`..’|.’/ .
………..`..|.| .
…………’..y.| .
………../.’/|’/ .
……….|./.’|/ .
………./’|./’| .
……….””.”” ..

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ *
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶ *

________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,____$$`$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

88888888888
____888
____888______.d88b.
____888_____d8P__Y8b
____888_____88888888
____888_____Y8b.
____888______”Y8888

888____88
888___88__d8b
888 _888__8888____.d88b____d8888b___ d888b__
888888____98P___d8P__Y8b._888P____d88___88b
888 _888________88888888__888____888_____888
888 __88__888___Y8b..______888____888_____888_
888 ___88_888___ Y8b.______888_____988___88P__
888 ____88888____Y88888___888_______9888P___

___11111____d0000b_______d0000b_______d0000b
__111111__d00____00b___d00____00b___d00____00b
11111111_d00______00b_d00______00b_d00______00b
11111111_000______000_000______000_000______000_
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111__900____00P___900____00P___900____00P__
__111111___900__00P_____900__00P_____900__00P___

¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øø¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$¶¶¶
¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶$$¶
$$¶¶¶¶$¶¶¶´´´111111111´´´´$¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶$¶¶ø´´11111111111111´´¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶ø´´1111111111111111´´´¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶´´1111111111111111171´¶¶¶¶
¶¶$¶¶¶´´11111111111111111111´1¶¶$
¶$¶¶$´111´´1´´´11´´´11111111´1¶¶$
$¶¶¶1´77ø¶¶´ø¶¶¶ø¶¶¢11111111´7¶¶¶
¶¶7´´´´´´´´¶´´´´´´´1¶7´11111´¶¶$¶
¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´¶71111´´¶¶¶¶
¶¶´´´´´´´´ø´´´ø¶´´´´´oo´´´´´¶¶$¶¶
¶¶¶1ooøø71¶´´´´´´´´´´¶1´´¶7¢¶¶$¶¶
¶¶¶´´1117´1¶´´´´´´´´$ø´´¶1¢¶¶¶$¶¶
¶¶¶1´´´´´´´´7¶øoø¢¶¶7´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶$1¶¶¶¶¶¶$¶ø´´´1´´´1171´$¶¶¶$$¶¶
¶¶´1111111111¶¶¶7´´111´¶¢7¶¶¶$¶¶¶
¶117777777777111ø¶1´11´1´¶´$¶$¶¶¶
¶´7777777777777711¶´´11$´´´¶¶$¶¶¶
$´17777777777777711¶´111o¶¶¶$¶¶¶¶
¶7´´´1111111117777´¶´11´´¶$$¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¢øø¶¶¶¶ø¶¢7777´¶´111´¶$¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶´´´11111o77711¶´111´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´´17777111ø¶´´11´´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶$¶¶¶¶ø7117¢¶¶o´´´´´7¶¶´$¶¶¶¶¶
¶¶¶$¶¶¢´o´ø¶$¢1´´1¶¶¶¶¶o´´´´¶¶$¶¶
¶¶¶¶¶´o´ø´´´´ø¶7¶7´´´´´´´´´´7¶$¶¶
¶¶$¶¶´´¶$´´´¶´ø¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø

@@@—-|||———@@@
@@@—-|||———@@@
@@@—-|||———@@@
@@@—-||||||||—-@@@
@@@—-||||||||—-@@@
@@@—————-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@—————-@@@
@@@–||||||—-|||-@@@
@@@–|||-|||—|||-@@@
@@@–|||–|||–|||-@@@
@@@–|||—|||-|||-@@@
@@@–|||—-||||||-@@@
@@@–|||—–|||||-@@@
@@@—————-@@@
@@@–|||||||||—–@@@
@@@–|||——|||–@@@
@@@–|||——-|||-@@@
@@@–|||——-|||-@@@
@@@–|||——|||–@@@
@@@–|||||||||—–@@@
@@@—————-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@—–|||||——@@@
@@@—-|||-|||—–@@@
@@@—|||—|||—-@@@
@@@–|||||||||||—@@@
@@@-||||—–||||–@@@

8888888__888888___888888____88_____8__
____888___88888888_88888888__8888__8____
____888___888__888_888__888___88__8_____
____888___888__888_888__888_____8_______
____888___888__888_888__888____8__88____
____888___88888888_88888888___8__8888___
__8888888__888888___888888___8____88____
________________________________________
___$$$$$__________$$$_____$$$___________
__$$$___$$$_________$$_____$$___________
___$$$_______________$$___$$____________
_____$$$______$$$$$___$$_$$__$$$____$$$_
_______$$$___$$___$$___$$$____$$____$$__
________$$$_$$$$$$$___$$__$$__$$____$$__
_$$$___$$$_$$________$$____$$__$$___$$__
___$$$$$___$$$$$$$__$$$____$$$___$$$$$__
____________________________________$$__
______$$$$____________$$$$__________$$__
____$$____$$________$$____$$_______$$___
_$$$________$$____$$________$$____$$____
______________$$$$____________$$$$______

´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶$øø$¶¶¶´´´´´77¶¶¶¶1o´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶øøøøøøøø¶¶1ø¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøøøøøøø¢ø¶$¶øøøøøøøøøøø¶¶¢´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøøøøøøøøøø¢øøøøøøøøøøøøøøø¶´
´´´´´´´´´´´¶¶¶1´¶øøøøøøøøøøøø¢øøøøøøøøøøøøøøøø¶7
´´´´´´´´´o¶1´´¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$7
´´´´´´´´´$¶øø¶¶$øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶o
´´´´´´´¶¶¶¶øø¶¶¶ø$ø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶1
´´´´´¶¶øooo¶ø´´´ø¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶ø´
´´´´¶¶¢¶o$$¢¶´´´´1$$¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶´´
´´´¶¶oo¢ø¶´´´´´´´1øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶´´´´
1¶¶¶$¢ooø1´´´´´´´¶øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶1´´
¶$´7¶¢o¢¢¶1´´´´1¶¶¶¶$øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶7´´´
$1´´¶$$ø¢ø$¶ø¶¶¶¶o´1ø¶øøø¢¢¢øøøøøøøø¶¶¶¶´´´´´
1¶¶¶¶7¶¶¶¶¶øø¶¶¶´´´´´o¶$øø$ø¢øø$¶¶¶¶¶7´´´´´
´´´´´´´´´´´¶$øøø¶¶¶¶¶$ooooø¶¶¶¶¶71´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢¢ooo¢¢¢¢¢ooø¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´øø¢ø$$¶$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´øøø¢$´oø$o¢´´ø´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢ooøo´´´´´´´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢¢o¢¶o´´´´´´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶øoo¢¶¶ø´´´$¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¢¢¢¢¢¶$¶¶$ø¶1´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´ø¢¢¢¢¢¢o¶o¢$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶ø¢¢oooøøo¢¶¢♥SP♥

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶L¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øL¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶!¶¶¶¶¶¶¶¶177111111171¶¶¶¶¶¶¶¶!$¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¢Z¶¶¶¶¶¶111111111111111111$¶¶¶¶¶Zo¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶7y¶¶¶¶¶$¢$¶o1111111111111¶¶¢ø¶¶¶¶¶y7¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶øT¶¶¶$11111111111111111111111111ø¶¶¶To¶¶¶¶¶
17¶¶¶aø¶¶¶1111111111111111111111117711$¶¶$a¶¶¶
11111¶¶¶¶111111111111111111111111117111¶¶¶¶
11111¶¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶¶¶
111111¶¶¶1o¶¶¶¶¶ø11111111111111¢¶¶¶¶¶ø1¶¶¶
111111¶¶¶111111ø¶¶¶ø11111111o¶¶¶$111111¶¶¶
1111111¶¶ø11111111111111111111111117117¶¶
11111111¶¶o117ø$¢11111¶11¶71111¢$ø7111¶¶
111111111$¶¶111o711111¶¶¶¶111117o111¶¶¶
11111111111¶¶¶¶111111111111111111¢¶¶¶¶
111111111111111¶¶¶¶¶¶oooooo¶¶¶¶¶¶
11111111111111¶¶$¶øø$¶¶¶¶¶¶¶øø¶$ø¶
111111111111¶¶ø¢¶øo¢¢¢ooo¢øøøøø¶¢ø¶¶
1111111111¶¶$o¢ø¶o¢øøøøøøø¢øøø¢¶¶oø¶¶¶
111111111¶1¶$øø¶ooøøøøøøøøø¢øøøo¶¢o$$o¶
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶øoooooooooo¢oø¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111117¶¶¶øø$¶¶$øø¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶$¢¶¶¶¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¢1¶¶¶¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶¶¶
111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶

´´¶´$´¶
´¶¶´¶´¶
´¶´´¶´´¶´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¢7¶
´¶1´´¶´´¶1´´´´´´´´¶ø´´´´´´´´¶
´¶11´¶´´´¶¶´´´´´´$¶´´´¶$¶¶¢¶
´¶´¶7¶´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´¢´¶
´¶´´¶´´´´´oø´´´´¶´´´´1¶´´¶
¶ø´´¶´´´´´o¶´¶¶¶¶¶ø¶o1¶´´¶
¶´´´¶´´´´´´´¶¶7´´´´´´¶¶¶¶
¶´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶1´´´´´¶
´¶1´o´´´´´´´´´¶´´´¶1´¶¢7¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶´´¶o´$o¶
´¶´´´´´´´´´´´´´ø´o7´´ø¶¶¢´¶¶´¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´17øø´´´´´1o´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´¶¢1´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´$¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
ø´´´´´´´´´´ø¶¶¶´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
$´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶
´ø¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶1´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¢¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶7´´´´´´´´´´´´¢ø$¶¶¶¶o´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$øø¶¶´¶´¶
´´´´´´´¶´´´1oo1´´´´´´´´´´1ø¶¶
´´´´´´ø¶¶¶¢7´´1ø¶¶¶¶¶¶¶¶o´¶7´¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´oø¶

___________@@@_____@_____@________@@@
_________@_____@____@_____@______@____@
_________@_____@____@_____@_____@_____@
__________@_____@___@_____@____@_____@
__________@_____@___@______@___@____@
__@@_____@_____@___@______@__@____@
_@___@____@_____@__@______@_@_____@
@_____@____@______@_@______@______@______@@@
_@_____@____@______@_______________@___@@____@
_@_______@_@__________Pasé_____________________@
___@___________________Para____________________@
____@_________________Dejarte_________________@
_______@________________Mi__________________@
_________@____________Huella….._____________@
___________@_____________________________@
____________@___________________________@
______________@______________________ @
________________@___________________@
__________________@@____________@@

________________________________________________________________
________0000000000-000000000000_0000________0000_000000000000___
________0000000000-000000000000_0000________0000_000000000000___
________0000_______0000____0000_0000_____________0000____0000___
________0000_______0000_________0000________0000_______0000_____
________0000000____00000000_____0000________0000______0000______
________0000000____00000000_____0000________0000_____0000_______
________0000_______0000_________0000________0000___0000_________
________0000_______0000____0000_0000________0000_0000____0000___
________0000_______000000000000_00000000000_0000_000000000000___
________0000_______000000000000_00000000000_0000_000000000000___
________________________________________________________________
___________00000000_______00000000____0000____00000000__________
__________0000000000_____0000000000___0000___0000000000_________
_________000000000000___000000000000________0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________000000000000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________000000000000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000___0000000000_________
_________0000____0000___0000____0000__0000____00000000__________
________________________________________________________________

___________________000000000000_000000000000____________________
___0000_____0000___000000000000_000000000000____0000_____0000___
__0000000_0000000______0000_____0000____0000___0000000_0000000__
_00000000000000000_____0000_____0000__________00000000000000000_
_00000000000000000_____0000_____00000000______00000000000000000_
__000000000000000______0000_____00000000_______000000000000000__
____00000000000________0000_____0000_____________00000000000____
_______00000___________0000_____0000____0000________00000_______
________000____________0000_____000000000000_________000________
_________0_____________0000_____000000000000__________0_________
________________________________________________________________
__________00000000_______00000____00000_______00000000__________
_________0000000000_____0000000__0000000_____0000000000_________
________000000000000____0000000000000000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000_____0000000000_________
________0000____0000____0000__0000__0000______00000000__________
________________________________________________________________

_____________________888888___888888_______
____________________88888888_88888888______
__888888___888888__8888888888888888888_____
___88__88__888_____8888888888888888888_____
___88___88_88888____88888888888888888______
___88___88_888_______888888888888888_______
___88__88__888_________88888888888_________
__888888___888888________8888888___________
__________________________88888____________
___________________________888_____________
____________________________8______________

______________________________NNNNN
________________________________NNNNN
_________________________________NNNN
___________________________________N__NNN
_______________________________N____NNNNN
____________________________NNNNNNN___ANN
__________________________NNNNNNNNNNNN
__________________________NNN___NNNNNNN
_________________NN_______NNNNN_NN_NNN
________________NNNNN______NNNNNNN
_________________NNNNNNN____NNNNNN
___________________NNNNNNN_____NNN
_____________________NNNNNNNNN
_______________________NNNNNNNN
________________NNNNNN____NNNN
_______________NNNNNNNNN
______________NN____NNNNN
______________NNN_____NNN
______________NNNNNNNNNN
_______________NNNNNNNNN
_NN_____NNNNNN__NNNNN
_NNNN___NNNNNNNN
_NNNNNNNN__NNNNNNN
___NNNNNNN____NNNN
_____NNNNNNN____NN
_______NNNNNNN
__________NNNN
____________N

`;;;;;;;;.¸_______________¸;;;;;;;`
;;;;;;;;;;;:¸_____________,:;;;;;;;;;`¸
`:;;;;;;;;;;;`;__________,:;;;;;;;;;;;`¸
_ `:;;;;;;;;;;;`,,_______,:;;;;;;;;;;;`¸
___`:;;;;;;;;;;;;_______,;;;;;;;;;;;;:
____.`·¸:;;;;;;;;;¸_____¸;;;;;;;;;;`
_______`·¸:;;;;;;¸_____¸;;;;;;;:´
___________`·¸:;;;;¸.,.¸;;;;;;·
______¸.·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
____.´;;;;;´*`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
____`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_____`:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_______`·.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
___________.;;;;;;;;;;;;;;;;;.

—————-.::::.
————–.::::::::.
————-:::::::::::
———-..:::::::::::?
——-?:::::::::::::::
———.:::::::::::?
—–?::::::::::::::.
———-..::::::::::.
——-“::::::::::::::
——–::::“::::::::?——-.:::.
——-::::?–?:::::?——.::::::::.
—–.::::?—-:::::—-.:::::::?:::::.
—-.:::?——:::::-.:::::::::?-?::::::.
—.::?——-:::::.:::::::::?—–?::::::.
–.::?——-::::::::::::::?———“::::.
.:::———::::::::::::?————–“:::.
?:.———–?:::::::?——————–::::::.

___________________________________$$$$$$$$$
_________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$
_____$$

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

~~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$’~~`$$
~~~~~~~~$$$’~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$…
~~~~~~~.$$$$$$* …
~~~~~~$$$$$$$’…..
~~~~.$$$$$$$ ….
~~~$$$$$$’`$
~~$$$$$*~~~$$ …..
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$. …
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$…
$$$~~~`$$’~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ …
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ….
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$’
~~~~~$$*$$$$$$$$$’ ……
~~~~~~~~~~““~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~.$$
~~~~~~$$$$$$~$

__________00000_0000_________0000_ 000000__________
_______ 0000000___0000______0000____000000_________
______00000000_____0000___0000_________0000000_____
____0000000_____________000______________000000____
___0000000_______________0_________________0000____
__000000____________________________________0000___
__00000____00000000_00__00__0000__0000______00000__
_00000________00____00_00___00__00__00______00000__
_00000________00____0000____00______00_____000000__
__000000______00____00_00___00______00___0000000___
___0000000____00____00__00__00______00__0000000____
_____000000____________________________000000______
_______000000________________________000000________
__________00000_____________________0000___________
_____________0000_________________0000_____________
_______________0000_____________000________________
__________________000_________000__________________
____________________000_____00_____________________
______________________00__00_______________________
________________________00_________________________

saludos
.saludos
.saludos
..saludos
…saludos
….saludos
…..saludos
……saludos
…….saludos
……..saludos
……..saludos
……..saludos
…….saludos
……saludos
…..saludos
….saludos
…saludos
..saludos
.saludos
.saludos
.saludos
.saludos
..saludos
..saludos
…saludos
….saludos
…..saludos
……saludos
…….saludos
……..saludos
……..saludos
……..saludos
…….saludos
……saludos
…..saludos
….saludos
…saludos
..saludos
.saludos
.saludos
.saludos
.saludos
saludos

________Te Adoro____________Te AdoroT
______Te AdoroTe Ado_______Te AdoroTe Adoro
____Te AdoroTe AdoroTe ___Te AdoroTe AdoroTe
___Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro_______Te A
__Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro_________Te A
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe A_______Te A
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro______T
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe A__Te
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador_T
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroT
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador
__Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ad
____Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe
______Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ad
_________Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador
____________Te AdoroTe AdoroTe AdoroT
______________Te AdoroTe AdoroTe A
_________________Te AdoroTe Ad
___________________Te AdoroT
_____________________Te Ado
______________________Te A
_______________________Te

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$$$$$$$$$1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$ø$$ø$$$$øø$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$717øø$ø´´´$$ø
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$$oo$$$´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´1$$o7¢¢$$1´´´$$o$´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$oøøøø$$$´´´$$o´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$øøo$1´1o´´$$o$´
´´´´´´´´´´´´1¢¢o¢$$oøoø¢ø´´´´$$øoø$´
´´´´´´´´´´1$$$ø$$ø$1¢ø$´¢$$$$ø¢oø$´
´´´´´´´´´ø$øo¢$øø¢øo1$1¢$$ø¢¢o¢$$´
´´´´´´´´o$øø$$øøøø$$ooo$o¢øøø¢$´
´´´´´´´7$ø$$$$øø¢o7´1ø771111ø$´
´´´´´´7$ø$$7´ø7o¢o$17$ø´oo71¢7
´´´´´ø$øø$o´´1ø7o7777¢ø77$7o¢
´´´´o$ø$$o´´´´$o¢o¢oo¢¢ooo7¢7
´´´´$$ø$1´´´´´$$$oooooøo7oø$
´´´¢$ø¢¢´´´´´´¢$øo¢¢oo¢øo¢ø$
´´´´$$ø$ø´´´´´´$$øø¢oo¢¢ø¢o$o
´´´´´ø$$$o´´´´´o$øøoo¢¢oooo¢$
´´´´´´o$$$¢´´´´$$øøøoo$ooo¢¢o$
´´´´´´´1$$$ø´´´$ø¢øø¢¢¢¢¢o¢øøøo
´´´´´´´´´$$$$1$$øø$$øøø$øøoo7oøo
´´´´´´´´´´ø$$$$$ø7ooooo7777oooo$$
´´´´´´´´´´´´1´´$ooo7ooooooooo77oø
´´´´´´´´´´´´´´´¢7ooooooo7777oo¢ø$
´´´´´´´´´´´´´´$$¢o777oo7o$øøøø¢¢$
´´´´´´´´´´´´´$$ø¢øøø¢¢$ø$$ø¢¢¢¢ø$
´´´´´´´´´´´´1$ø¢¢¢¢¢¢$¢´$$øø¢¢¢ø$
´´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢¢¢$$´´ø$øø¢¢¢$o
´´´´´´´´´´´7$ø¢¢¢¢ø$$´´´´$øø¢¢ø$´
´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢ø$$´´´´´$øø¢¢ø$
´´´´´´´´´´o$ø¢¢¢¢$$´´´´´´$$ø¢¢ø$
´´´´´´´´´´$$øøøø$$´´´´´´´$$ø¢¢$$
´´´´´´´´´$$¢øø$$´´´´´´´´´1$ø¢¢$o
´´´´´´´´1$øøøø$1´´´´´´´´´´$$øø$o
´´´´´´´$$ø¢ø$´´´´´´´´´´´´´¢$ø¢¢$
´´´´´´$$ø¢¢$¢´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
´´´´´´$øø¢ø$´´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
´´´´´ø$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´ø$ø¢$7
´´´´´$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´´7$ø¢$´
´´´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´1$ø$$
´´´´$$ø$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
´´´´$ø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø
´´´$$¢$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7$$$
´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
´´7$ø¢$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø$1
´´øøo$ø´´´´´´´´´´´´´´´´´o$oø$7
´$$$ø¢$´´´´´´´´´´´´´´´´¢$$ø$7
¢$$$$¢1´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$

________###############___
________################___
_______#################___
______###################__
______########__#########___
_____##########_########___
_____#############________
_____###############_____
_____#################__
______################__
_______###############_
________##############_
_____#####__##########_
__########____########_
__########____########_
__#########_#########_
__###################__
__##################___
__#################____
___##############______
____############________

__________######________
_______############_____
_____###############____
____ ################___
____ #################___
____########___#######__
___##################___
__###################___
__###################___
__###################___
___##################___
___#######______________
___##################___
____#################___
____###############_____
_____#############______
______##########________
___________________________#_
_####___________________####
__#####________________#####
__######______________######
___#######____________######
_____########________#######
______#########_____#######
________########____#######
_________#########__#######
_____________######_#####
________________########
__________#############
________#################
_______###___############
______#####__#############
_____#####################
______###################
_______#################
___________##########
__________#############
________#################
_______________________________
______#########___#######__
______########__########___
______##################___
_______################____
_______##############______
________############_______
________###########________
________##########_________
________##########_________
_______############________
______##############_______
_____###############_______
___#########_########______
__#########__########______
_########___#########______
########_____########______

_______########____########
_______########____#######_
_______########___#######__
_______########__########__
_______#######__#######____
_______#######_#######_____
_______##############______
_______##############______
_______############________
_______############________
_______###########_________
_______#########___________
_______#########___________
_______########____________
______########_____________
_############_____________
_###########______________
_##########_______________
_#########________________
_#######__________________

___________________$$$
__________________$$$$$
__$$______________$$$$$____________$$
___$$$____________$$$$$___________$$$
____$$$$$_________$$$$$________$$$$$
_____$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$
_______$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$
__________$$$$$____$$$___$$$$$
_$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$
_____$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$
________________$$$_$_$$$
____________$$$$$___$___$$$$$

´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶`

Me voy a permitir ir agregando más adict@s de Metroflog, así es que Fírmenle bonito! xDD

 

2138 Responses to “Dibujos para firmas de Metroflog”


 1. 1 Mary Lunes, julio 2, 2007 de 11:11 am

  Gracias por la aportación, sigan participando 😀

 2. 3 karla Martes, julio 3, 2007 de 5:02 am

  estas genial tu paginita esta en mis favoritos jaja

 3. 5 babiiegirls Martes, julio 3, 2007 de 10:17 pm

  esta bonithaw la pag..
  siguan subiendo mas dibujitos

 4. 6 JACkElInE Miércoles, julio 4, 2007 de 7:17 am

  + dIbUiJitoOSS
  eA ,Ea
  ChIdO!
  bbAy

 5. 7 hola hola sta bn chida tu flog Jueves, julio 5, 2007 de 4:35 am

  ps sta bn chido mi flog verdad verdad digan que sip jeje

  buenO cada vez que lO visiten quierO que me firmen ehh..

  BuenO recuerden que lOs quiero muchisimooo!! bye chao.. besos kisses jeje los quiere su amiga maritzita..

 6. 8 griiz3lda Jueves, julio 5, 2007 de 5:30 am

  ´´´´´´´´1o¢¢ooooooo¢øøo
  ´´´´´´ø¶7´´´´´´´´´´´´´1ø¶o
  ´1´´1¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶7
  ´´´1o´´´´´´´´´11o7´´´´´´´´´¢$
  1´´ø¢¶´´´´´´´´´´´¶´´´´1´´´´´7¶
  ´´o7´´o´´´´´´´´´´oo´´´´´´´´´´¶
  ´´ø7´1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´o1´¶o´´´´´´1$1´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´7´´17´´´´¢7´øø´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´77´7´´´´¶1´´77´´´´´´´´´´´´´1$
  ´´717¶´´´ø´´´´o1´1´´´´´´´´´´´¶
  ´´øø¶¶´´´o´7¶¶o´´´´´´´´´´´´´ø$
  1¶´´777´7$7¶¶¶´´11´´´´´´´´´¶ø
  o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  71´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶
  ´¶1´7ø´´7¶¶¶1´´´´´´1¶¶
  ´´¢ø1¶¶¶¶¶´´´´´´´´øø
  ´´´´1´´´´´´´´´´o$¶1´´
  ´´´´´´$$$´oo¶ø7
  ´oø¢¶ø´´´´´´´1¢ø1
  7¢´´7´´´´´´´´´´´¶
  7´´´´¶´´´´o1´´´´$
  ¢¢´´´$´´7¢´71´´¶o
  o´71´´o$øoo´´´$´ø1
  o´´71´´´´´´´´¶´´´¶¢
  7øø¢$¶´´´´´´¶1´´´´´ø¶ø
  ´´´´´$7¢71ø¶´´´´´´´´´1¶¶1
  ´´´´´o´´´7´´´´´´´´´´´´´´ø¶
  ´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´1´´´´´1¶
  ´´´´´´ø1´´´´´´´´´´´´´´´´´´1ø7
  ´´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¢øøøøøøøøøø
  ´´´´´´´1$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1
  ´´´´´´´´1ø1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶o
  ´´´´´´´´´´ø¢´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´oøøo ★
  ´´´´´´´´´´´´ø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´oo1
  ´´´´´´´´´´´´´´1o¢¢¢¢oooooooooøøo

  _______,-~-. ___.–.__ .-~-,_______
  _______/ .- ,’__________`. -.\______
  _______\ ` /`__________’ \ ‘/______
  ________`-/___’a___a`___\-‘________
  _________|____,'(_)`.____|_________
  _________\___( ._|_.)___/_________
  __________\___`.__,’___/__________
  __________.-`._______,’-.__________
  ________,’__,’___`-‘___`.__`._______
  _______/___/__Pase_____\___\____
  _____,’____/___para ______\___`.___
  ___,’_____|__dejarte un ______|____`._
  __|_____,’|___saludito!_____|`._____|
  ___`.__,’_.-\____________/-._`.__,’__
  _________/_`._________,’__\_______
  __.””-._,’______`._:_,’_______`.,-“”.__
  _/_,-._`_______)___(________’_,-._\
  _\_\____\__,’________`.____/___/_/

  ´´´´´´´´´´¶¶*..**..**.*
  ´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
  ´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶*.*.**.
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.*
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.

  …_…|..____________________, ,
  ……/ `—___________—-_____|] = =
  …../_==o;;;;;;;;_______.:/
  …..), —.(_(__) /
  ….// (..) ), —-”
  …//___//
  ..//___//

  ♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ..♥♥Chivαxsiempre♥♥
  …♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ….♥♥Chivαxsiempre♥♥
  …..♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ……♥♥Chivαxsiempre♥♥
  …….♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ……♥♥Chivαxsiempre♥♥
  …..♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ….♥♥Chivαxsiempre♥♥
  …♥♥Chivαxsiempre♥♥
  ..♥♥Chivαxsiempre♥♥
  .♥♥Chivαxsiempre♥♥

 7. 9 LaXikiWay Jueves, julio 5, 2007 de 7:48 am

  Espero que les gusten!!! Chau Chau Cuidense!! Y aver si me dejan
  una firmita en mi Metroflog!!! Besitos desde España (Málaga)

 8. 11 bettytrevi Jueves, julio 5, 2007 de 2:44 pm

  woooooooooow graciia spor esas firmaas estan chidisimaaas!!!
  podriiaaan hacer una k diga gloria trevi!! porfitaas jijiji

 9. 12 ngoc Viernes, julio 6, 2007 de 3:33 am

  ___$$$$$$___$$$$$$$$_$$$$$$$___$$$$$$
  ___$$___$$__$$____$$_$$____$$____$$__
  ___$$____$$_$$____$$_$$_____$$___$$__
  ___$$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$$___$$__
  ___$$_______$$____$$_$$__________$$__
  ___$$_______$$____$$_$$_______$$$$$$$

  ___$$$$$$___$$$$$$___$$_______$$_____________
  ___$$___$$__$$_______$$_______$$________$$$$
  ___$$__$$$__$$_______$$_______$$_______$____$
  ___$$_$$____$$$$$____$$_______$$______$______$
  ___$$___$$__$$_______$$_______$$______$______$
  ___$$___$$__$$_______$$_______$$_______$_____$
  ___$$$$$$___$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$$$____$$$$__

 10. 14 cinthyalaloka Viernes, julio 6, 2007 de 4:42 am

  _______________88888___________88888____________
  ______________888888__________888888_____________
  _____________8888888_________8888888_____________
  ____________88888888________88888888_____________
  ___________888888888_______888888888_____________
  __________8888888888______8888888888_____________
  __________88888888888888888888888888_____________
  __________88888888888888888888888888_____________
  ___________888888888888888888888888______________
  ____________8888888888888888888888_______________
  _____________88888888888888888888________________
  ______________888888888888888888_________________
  _______________8888888888888888__________________
  ________________88888888888888___________________
  _________________888888888888____________________
  __________________8888888888_____________________
  ___________________88888888______________________
  ____________________888888_______________________
  _____________________8888________________________
  ______________________88_________________________
  *************************************************
  ********pues como podras ver no soy buena en esto*********
  ////////te firmo y visita mi metro please//////////
  _=_=_=_ciaoooo_=_=_=_=

 11. 15 LaXikiWay Viernes, julio 6, 2007 de 6:56 am

  Aguante RIVER :

  0000000__000__000___________000_0000000__0000000 000__00__000___000_________000__000______000__00 000__00__000____000_______000___00000____000__00 000000___000_____000_____000____00000____000000_ 00000____000______000___000_____000______00000__ 000_00___000_______000_000______000______000_00_ 000__00__000________0000________0000000__000__00

  Y OTROS DIBUJITOS MAS:

  ´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´¶¶´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶`

  _________*___*___*__*_______******
  __________*___*__*________**::::::::**
  ______________*__*_______**::::::::::**
  _______________*__*_____**:::::::::::**
  ________________*__*___*:::::::::::::**
  _________________*_*__*::::::::::::::**
  _____**********____##*::::::::::::**
  ___**:::::::::::::::::::* ^^*::::****::::**
  __**:::::::::::::::::::::*^^^**:::::::::::::**
  ___**:::::::::::::::::****^^^*:::::::::::::**
  _____**:::::::::::**:::::::*^^*:::::::::::**
  __________****:::::::::::::*^*********
  ____________**:::::::::::**
  ___________**::::::::**
  ____________******

  UN BESITO AMIGA!! =)

  • 16 MARIANA Lunes, enero 25, 2010 de 1:02 am

   ☼ hola!!♥
   ☼ como estan?♥
   ☼ espero que bien♥
   ☼ muy bonito pick ♥
   ☼ pasen a dejar firma♥
   ☼ chau besos ♥

   en ff

   ………………..★
   …………………*…………………
   ☆……………**…………..☆
   ..**……….*….*……..**
   ….*..*…..*…..*….*..*
   ……*…..*……….*…..*
   ….♥************♥
   —————¶¶¶¶¶
   ————–¶¶—-¶¶
   ————¶¶——¶¶
   ———-¶¶——–¶¶
   ———¶¶———¶¶—-¶¶
   ——–¶¶———¶¶—¶¶–¶¶
   ——¶¶———-¶¶–¶¶—-¶¶
   —-¶¶———–¶¶–¶¶—–¶¶
   —¶¶———–¶¶–¶¶—–¶¶—¶¶
   –¶¶————-¶¶——-¶¶–¶¶–¶¶
   -¶¶——-¶¶¶¶¶———-¶¶-¶¶—-¶
   ¶¶——¶¶—–¶¶——-¶¶——-¶¶
   ¶¶—-¶¶———¶¶————-¶¶
   -¶¶—¶¶—–¶—¶¶———¶¶¶
   –¶¶—-¶¶¶——¶¶——¶¶¶¶
   —-¶¶¶———¶¶¶¶¶¶¶¶
   ——-¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ———-¶¶¶¶¶

 12. 18 ANA GABRIELAAA Domingo, julio 8, 2007 de 7:39 am

  puesssssss el metro flog es un vicio jejejje es lo mejorrrrrrrrrrrr Y PANDA ES EL MEJORRRRRRRRRRRRRRRRRRR VIVA PANDAAAA AUNQ LES DUELA ALOS ANTIPANDASS JEJJE PEPE ES LE MERO MERO JEJJ BYE BESOSOSOOSSO Y FIRMEN MI LOG http://WWW.METROFLOG.COM/KASUMYLOKITABONITA BYE BESOSOOSOSSOSO Y PANDA ES LE MJEJORRRRRRRRRRRRR

 13. 21 pablo Martes, julio 10, 2007 de 11:10 am

  ke onda, hagan dibujos con nombres, bye, http://www.metroflog.com/maktub2

 14. 22 M3RRY Miércoles, julio 11, 2007 de 2:12 am

  HOLA
  PUES AKABO DE ENKONTRAR ESTA PAGINA K POR SIERTO ESTA GENIAL, ESPERO K PASES A MI METRO, SERAN BIEN BENIDOS OK¡??
  BYE KUIDENSE
  http://www.metroflog.com/M3RRY

 15. 23 craiOLax/**- Miércoles, julio 11, 2007 de 5:28 am

  pOzz*mee/**★

  cяaiOLiina!! яaiiandO La viiDa d qOLoяezzz/*–

 16. 25 Alessandra Miércoles, julio 11, 2007 de 8:50 am

  [★]
  .[★]
  ..[★]
  …[★]
  ….[★]
  …..[★]
  ….[★]
  …[★]
  ..[★]
  .[★]

 17. 26 geyvi Miércoles, julio 11, 2007 de 11:40 pm

  • • . • • • . • • • . •• • . • • • . •• • . • • • . •• • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . HoLA! • . • • • . • • • . • • • . •• • . • • • .★
  . • • ★ Ya De NuevO eN • • . • • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . Tu MetriTO ㋡ • . • • • . • • • . • • • . • ★
  . • • ★ se Ve ChicK La Pic • • . • • • . • • • . • • • . • • •
  • • . • • ★ • • . Pasa a mi metro! • . • • • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Hoy No TeNgO MucHo • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . Que DeciR, m… Que Mal • . • • • . • • • ★
  . • • ★ BueNo Pss CuIdaTE Vale • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . y ah! me encanta tu metro!! • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Que La paces bonito • • . • • • . • • • . • • • .
  • • . • • ★ • • . bezucos emo!! • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Si XiaItO! CuiDAte Oki ? • • . • • • . • • • . • • • . •

 18. 27 arantxa Miércoles, julio 11, 2007 de 11:42 pm

  oooO
  (….)…. Oooo….
  .\..(……(….)…
  ..\_)….. )../….
  ………. (_/…..

  (comentario moderado: gracias por tu dibujo arantxa ;-))

 19. 28 kheila Miércoles, julio 11, 2007 de 11:43 pm

  ………..|””””””””””””””””””””””””||__
  ………..|…….*solo pasaba *……|||”|””___
  ………..|__________________ |||_|___|)
  ………..!(@)`(@)””””**!(@)(@)***!(@)`

  ………..|””””””””””””””””””””””””||_
  ………..|…….*chiida PiC *…….|||”|””___
  ………..|________________ _ |||_|___|)
  ………..!(@)`(@)””””**!(@)(@)***!(@)`

  ………..|””””””””””””””””””””””””||_
  ………..|……*PaSa x mi..*…|||”|””__
  ………..|________________ _ |||_|___|)
  ………..!(@)`(@)””””**!(@)(@)***!(@)`

  ………..|””””””””””””””””””””””””||_
  ………..|…..* MeTrOoO!..*…….|||”|””___
  ………..|________________ _ |||_|___|)
  ………..!(@)`(@)””””**!(@)(@)***!(@)

  ………..|””””””””””””””””””””””””||_
  ………..|……*aDiOs *….:……|||”|””___
  ………..|________________ _ |||_|___|)

 20. 30 akeru bathory x) Jueves, julio 12, 2007 de 8:25 pm

  =D
  staaa geniaaless
  XD wuaa
  namas ocuparee el de corazon
  de te adoro
  XD pa mi novio
  hahahaha
  saludos
  x)
  bai
  bsoOz
  x)

  http://www.metroflog.com/albeth55
  http://www.metroflog.com/metromaniaca
  http://www.metroflog.com/luisroyos

  TENGO 3 FLOGS

  xD

 21. 31 pablo Jueves, julio 12, 2007 de 11:16 pm

  hola, ps me ghustaria ke pusieran otros dibujos, esta chida esta poagina, bueno bye.
  http://www.metroflog.com/maktub2
  http://www.metroflog.com/maktub2

 22. 32 iiop!! Viernes, julio 13, 2007 de 4:11 am

  woOla!!
  wueno
  pz sta mui padre
  ok
  ya me largo
  chao
  chaito
  se cuidan
  !! xD

 23. 33 YoLanDa Viernes, julio 13, 2007 de 7:53 am

  hola bueno ps solo quiero decirles q estan super padres estos dibujos y ps si se puede quisiera saber como se hacen espero y no sea mucha molestia para aquel q me lo pueda decir 😛 jeje
  bueno ps me voy se kuidan mucho
  y ps esperare su respuesta 🙂

 24. 34 pablo Sábado, julio 14, 2007 de 3:10 am

  hola, ps me ghustaria ke pusieran otros dibujos, esta chida esta poagina, bueno bye.
  http://www.metroflog.com/maktub2

 25. 36 alicia Sábado, julio 14, 2007 de 2:37 pm

  ola a tos, me encntre hoy en esta agina, y pos dejo un comentario para ver que pasa, pero bueno adios, que les valla bienespero que me visiten en mi metro es http://www.metroflog.com/alicitalaway , espero que posteen muxo, bss.

 26. 37 steffie Domingo, julio 15, 2007 de 11:05 am

  ♥ нOℓα
  █♥ ραѕє α νιѕтαя тυ fℓOg
  ██♥ мυу ℓιи∂α ℓα ρι¢k
  ███♥ ¢υι∂αтє мυ¢нO
  ████♥ qυє тєиgαѕ вσиιтO ∂ια !!!
  █████♥ pasate x mi flog!!
  ██████♥
  que me firmen mi metro plissss

  http://www.metroflog.com/saoe2a no me molesto weeeeeeee espero que me posteen varios jojojo les aseguro que si me firman les devolvere el post eeee bae besos

  xoxo

 27. 38 nicoXmetal[nicole] Martes, julio 17, 2007 de 4:29 am

  ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣hola
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ★ ♣¿como estas ?
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ★ ♣pero ke bn
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣ esta super la joto
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣pasa por mi log
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣plis
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣cuidate muxo
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣bye bye
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ┊ ★ nicoXmetal
  ┊ ┊ ┊ ☆ nicoXmetal
  ┊ ┊ ★ nicoXmetal
  ┊ ☆ nicoXmetal
  ★ nicoXmetal
  bye bye

  __¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
  __(¸.•´ nicole(¸.•´ .•´
  __¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
  __(¸.•´ (¸.•´ .•´

 28. 39 nicoXmetal[nicole] Martes, julio 17, 2007 de 4:30 am

  pasen por mi log y me posteas porfa graxias besitos para todos

 29. 40 Alejandro Martes, julio 17, 2007 de 5:27 am

  ___________________000000000000_000000000000____________________
  ___0000_____0000___000000000000_000000000000____0000_____0000___
  __0000000_0000000______0000_____0000____0000___0000000_0000000__
  _00000000000000000_____0000_____0000__________00000000000000000_
  _00000000000000000_____0000_____00000000______00000000000000000_
  __000000000000000______0000_____00000000_______000000000000000__
  ____00000000000________0000_____0000_____________00000000000____
  _______00000___________0000_____0000____0000________00000_______
  ________000____________0000_____000000000000_________000________
  _________0_____________0000_____000000000000__________0_________
  ________________________________________________________________
  __________00000000_______00000____00000_______00000000__________
  _________0000000000_____0000000__0000000_____0000000000_________
  ________000000000000____0000000000000000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000_____0000000000_________
  ________0000____0000____0000__0000__0000______00000000__________
  ________________________________________________________________

 30. 41 shiva Martes, julio 17, 2007 de 6:06 am

  ahi va otra espero pongas mas estan super padres! saludos
  tkmmMm♥★ — xoxO*
  tkmmMm♥★ — xoxO*

  (comentario moderado)
  shivani, pon tu metroflog, plis

 31. 42 shiva Martes, julio 17, 2007 de 6:20 am

  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶$´´´´´´´´´´ HoLa!!
  ´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶$$$¶¶¶´´´´´´´´´ ToDo bIeN??
  ´´´o¶¶¶¶¶¢´´$¶¶$$$$¶¶´´´´´´´´´
  ´´¶¶¶$$¶¶ø´´´¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´PaSe a dEjAr
  ´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´7¶¶$øo¢7´¶¶¶¶7´´´ mi HuEllItA…
  ´´´¶$$o77´´´´´´7¢øø7´¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶$´´´´´´ø¶$$$$¶¶o´jeje!!!
  ´´´´ø¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶´´´7¶¶¶¶$$¶¶¢´
  ´´ø¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¢ø´nIcE pIk…
  ´ø¶¶$$$$$$$$$$$¶¶ø´´´1777¢o´´´
  ´´¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶7´´´´´´´´´´´ tE eSpErO En
  ´´´¶¶¶¶$$$$$$$$$¶$7´´7¶¶¶¶¶¶1´ mIs fOlG´s
  ´´´´´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶o´´¶¶¶¶¶¶$1´ByE BeZItOzZ
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶$$¶¶ø´´¶¶¶¶¶$¢o´´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´

 32. 48 Shaparrita Martes, julio 17, 2007 de 11:36 am

  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b ‘ ‘ ‘A
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $b ‘ ‘Vb.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$b ‘ ‘V$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$b ‘ ‘V$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$$b. ‘V$$$$oooooooo. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$$P* ‘V$$$$$””**$$$b. ‘ ‘ ‘ ‘.o$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$$o$$$$$$$$P””*$$$$$$$$$P”””*$$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$**$$$$P”q$C ‘ ‘ ‘ ‘”$$$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$P ‘ ‘ ‘”$$$b “$ . .$$$$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*”
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”***$$$$$$$b. ‘A.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$b ‘ ‘ ‘. ‘Z$$b. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$$$$b$$:
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘V$$. ‘ ‘”*$$$b. ‘ ‘b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$. ‘ ‘*b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$b
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”L ‘ ‘”$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.ooo..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.o$$$$$$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$*” ‘ ‘ ‘””*.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$o. ‘ ‘ ‘ ‘$$$$$’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$b. ‘ ‘”$$$$ ‘ ‘ ‘…oo..
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$b. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$$b. ‘”$$$$$$$P*”””””
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. “$$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$$b ‘ ‘”$$$$P”
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L.”$. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$. ‘ ‘$$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$$$$$ ‘ ‘$$$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. $.l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$’ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$$$$P ‘ ‘$$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.I ‘.$b ‘b ”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”P ‘ ‘ ‘.P*””*$$$$; ‘ ‘$$$
  ‘ ‘ ‘.$P ‘ ‘$$o “. ‘”. ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘” ‘.” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$$ ‘ ‘ ‘$$;
  ‘ ‘.$$; ‘ ‘$$$. ‘”A ‘”$. ‘”. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$$$P ‘ ‘.$P
  ‘.$$$b ‘ ‘$$$$. ‘*$. ‘”$$$$o. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.$$$$P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$”
  .$$$$$ ‘ ‘$$$$$. ‘”$$o.”**$$$$o.’ ‘ ‘.o$$$$P” ‘ ‘ ‘ ‘P
  $$P”$$b ‘$$$$$$o ‘ ‘”*$$$$boooooc$$$$$$$P” ‘ ‘ ‘.
  $$ ‘ ‘$$$.”$$$”*$$. ‘ ‘ ‘”$$$$$$$$$$$$$$$$C ‘ ‘.o”
  I” ‘ ‘$P”$.”$$b. ‘”*$. ‘ ‘ ‘ ‘”**$$$$$*”*$$$$$$$”
  ‘ ‘ ‘ ‘$ ‘ ‘”$.”$$$. ‘ ‘ ‘””‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$*
  ‘ ‘ ‘ ‘$. ‘ ‘ ‘”.”$$$$o mls
  ‘ ‘ ‘ ‘”I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$$b. .
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$b.”$o.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”*$$.”$$$o.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$o $$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$$o’$$$$$b.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$$.’$$$**$o
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ”$$.$$$. ‘$$
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$; ‘$$$o. ‘”$.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$: ‘$$ ‘”*o ‘ ‘”.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘L ‘ ‘ ‘$$ ‘$P ‘ ‘ ‘ ‘l ‘ ”.
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$. .$$ $;
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘;$.$$P $
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘”$$$$ P’
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$$;:
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘o$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘$P
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘I’

 33. 49 Shaparrita Martes, julio 17, 2007 de 11:43 am

  ESTRELLA
  **********¶¶
  *********¶¶¶
  ¶¶¶*****¶¶*¶
  *¶¶¶¶¶¶¶¶**¶
  ***¶¶******¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  *****¶¶*¶¶****¶¶¶¶
  ****¶¶*****¶¶¶
  ***¶¶*¶¶¶¶**¶
  **¶¶¶¶¶**¶¶*¶
  *¶¶********¶¶¶
  *¶**********¶¶

  PENSANDO CORAZÓN
  “““““`00000___00000
  “““““0000000_0000000
  “““““000000000000000
  “““““`0000000000000
  ““““““00000000000
  “““““““0000000
  ““““““““000
  ““““““““`0
  “““““““““0
  ““““““““““0
  ““““““““““`00000
  “““““““““oo`_“_`oo
  ““““““““o`(|`(.)`(.)`|)oo
  _________.OOOo_(`)__oOOO

  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´`¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ♥▪▫яαqμəL oLϊυαs▫▪♥
  ♥PəяLμsħïś♪
  ►►PяϊmêЯααs◄◄
  ►►Səəgμиdαss◄◄
  ►►ҐħəяŒяãsS◄◄

  яαqμeL oLϊυαs
  ♥▪▫яαqμəL oLϊυαs▫▪♥

 34. 51 chaaiita Martes, julio 17, 2007 de 11:08 pm

  kisiera tener una de esas imagenes +++

  por k estan muy padres

  bueno +}

  bye**

 35. 52 chaaiita Martes, julio 17, 2007 de 11:08 pm

  kisiera tener una de esas imagenes +++

  por k estan muy padres

  bueno +}

  bye**

 36. 53 SHIVA Martes, julio 17, 2007 de 11:09 pm

  . . . . . . ¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶
  . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
  . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶¶
  . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
  . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
  . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
  . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
  .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
  .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  .¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  . .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  . . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  . . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
  . . . . . . . .¶¶. . . . ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . . ¶¶. . . . ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . .¶¶. . . . . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  . . . . . . . ¶¶. . . . .´´´´´´´´´´´´¶¶

  ——————————————————————————–
  zOmAcO @ 16-07-2007 dijo:
  &&&&___&&&&_____&&&&_____&&&&____&&&&____&&&&
  &&&&&_&&&&&_____&&&&_____&&&&_____&&&&__&&&&
  &&&&&&&&&&&_____&&&&_____&&&&______&&&&&&&&
  &&&&_&_&&&&_____&&&&_____&&&&________&&&&
  &&&&___&&&&______&&&&___&&&&_________&&&&
  &&&&___&&&&________&&&&&&&&__________&&&&

  &&&&_____&&&&__&&&&___&&&&__&&&&&&&&____&&&&&
  &&&&_____&&&&__&&&&&__&&&&__&&_____&&__&&___&&
  &&&&_____&&&&__&&&&&&_&&&&__&&_____&&__&&___&&
  &&&&_____&&&&__&&&&_&&&&&&__&&_____&&__&&&&&&&
  &&&&_____&&&&__&&&&__&&&&&__&&_____&&__&&___&&
  &&&&&&&&_&&&&__&&&&___&&&&__&&&&&&&&___&&___&&
  ________xxxxxxx__________xxxxxxx
  ______xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
  _____xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
  _____xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
  _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ____________xxxxxxxxxxxxxxxxx
  _______________xxxxxxxxxxxx
  _________________xxxxxxxxx
  __________________xxxxx
  ___________________xxxx
  ___________________xxx

 37. 54 SHIVA Martes, julio 17, 2007 de 11:17 pm

  ♥]██[ H ]██[ O ]██[ L ]██[ A ]██[ ♥]
  ██[ 1 ]██[ B ]██[ E ]██ ██[ S ]██[ O ]██[ ♥ ] ██
  ██[♥]██[ P ]██ [ A ]██[ S ]██[ A ]██[ ]██[ X ]██
  ♥]█ [ м ]██[ I ]██[ ♥ ]
  ██[ M ]██[ E ]██[ T ]██[ R ]██[ O ]██

 38. 55 daniel Miércoles, julio 18, 2007 de 6:36 am

  no ps agregame kien sea k seas mi correo es firesalas@hotmail.com

 39. 56 derith Miércoles, julio 18, 2007 de 10:18 am

  *´★¨)
  ¸.•♥´¸.♥•*´★¨) ¸.•♥*¨)
  (¸.♥•´ (¸.•♥` ¤…
  _♡___(`*♥•.¸ (`*•♥.¸ ¸.♥•*´) ¸.•♥*´)★
  __.:¨`♥•.¸ *…!*♥★se tkiere ★♥*!…)* ¸.•♥`¨:.
  ו.•´¯’•).(•♥*(•♥* ♡¨★¨♡ *♥•)*♥•

  ~.~.~.*(`’•.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.•’´)*
  «´¨`•..¤*¤♥GaThITha n sHaPiThO0o♥¤*¤..•´¨`»
  ~.~.~.*(¸.•’´(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.¸)*

  bueno0o ai les dejo0o esthos dibujo0os pasen po0r mi metroflog sale
  chao0o

 40. 57 derith Miércoles, julio 18, 2007 de 10:25 am

  a un paro el ke enkuentre o aga un dibujo0 de
  SYSTEM OF A DOWN … les agradeceria ke me lo firmaran pplisssss
  o0k graxias io les dejo
  un dibujo0o dl mago de oz mm para kien le gusthe por k ami kasi no me gustha

  en fin
  ___8__8
  __8888888o
  o88__88_88
  _88__88_88
  _88__88_88_____º_º_______o________o
  _80__88_88____8888º___8º__º8____8º_º8
  _88_o88_88__o88__8__o88___88o__88___88
  _88______88___º8G80o_º88oo8E8o_º88oo88º
  oD8_______º88oo_____________8D8
  __º__o_______________________ 88
  __,ooº8_________,oº88ºo_______, 8Iº
  ____88_______________ º8Eoooo88º
  ____88
  ____88
  ___ ,88___,o88o
  o8ºº’88__88__88º
  .º8oo88___º88ºº
  _____º8____º88oooººººººo
  ______º8___,o.
  ________o8º _ º8o_________
  ______o8ºº_____ºº8o
  ____o88º________º88o
  ____o88º________º88o__o8ººooooo8ºº
  _____o8º________º8o________o8º
  ______o8o _____o8o______o8º
  ________ºooooooº______o88oººººººº888º
  ____________________º__________º8ºo
  ________ooooo,_________________ º8ºo
  ______oº_____º88o______________ 8ºo
  ________________º88o__________o8º
  ___________________º88o___oo8º
  _____________________ººººººº

  xiao0o0oo ai les encargo0o a SYSTEM OF A DOWN

 41. 58 CriStiNa Miércoles, julio 18, 2007 de 6:39 pm

  ………..* ★HoOlazZz •★*
  * ★kOmO taZ.xD?? •★*………..
  ………..•★*spRoO ke muii •★*
  •★*biiEn •★*………….
  ………..* ★pz n0maZ pazO para •★*
  * ★dciirT ke ke Chida pik ehh •★*………
  ……..•★*zprO ke pazez x mi metro •★*
  •★*para ke dejez •★*………..
  ………* ★tu linda ㋡ •★*
  * ★firMa jeje…ia zabez ke zerah biien •★*…….
  ……..•★*reciBiida..mMmM!! •★*
  •★* ia me vOii •★*………….
  ………* ★cUIdATe •★*
  * ★bye •★*……….
  ……….•★*me voy •★*
  •★*kuidat!*! •★*………
  ………* ★㋡ Chau •★*
  * •★ *chau!! •★*……….
  ……..«• ρöÖzт мєє! •

 42. 60 wanchanken Jueves, julio 19, 2007 de 2:18 am

  jaja, que buena onda todos esos dibujos ASCII, me voy a copiar un par =)
  Saludos

 43. 61 Itzel Jueves, julio 19, 2007 de 3:54 am

  Wolas!!!
  esta chida la pag
  y de favor les
  pido a los que ahagan firmas
  si me pueden hacer una de Zero
  es perrito fantasma de Jack
  porpliss, porfa
  weno ia me voy
  cuidense .::*ByE*::.

 44. 63 [KwZ] Viernes, julio 20, 2007 de 1:58 am

  Si hubieras puesto una del dedo de enmedio, te la habría puesto.

 45. 64 jordan Viernes, julio 20, 2007 de 2:24 am

  ……………………………….@@@@
  …………….o00o………….@@()@@
  ……vVVv..00()00………_…@@@@
  …..(___).`0000´…_.(_)_……L………ola
  …..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………nena
  …….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..linda
  …..\\|///……\\|//..\|/..\\|//….pik
  ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣grax
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ★ ♣por
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ★ ♣ tu post
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣ pasa por
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣el
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣mio
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣besos
  ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣bye

 46. 66 Edgar Aguilar Viernes, julio 20, 2007 de 10:39 pm

  PSS ENCONTRÉ ESTA WEB, PERO PSS NO ENCONTRÉ LA IMAGEN Q QUERÍA, SERÁ Q ALGUIEN PUEDE HACER UNA IMAGEN DE UN ÁGUILA EN ASCII? PLEASE! GRAZ!

 47. 67 la fla*k Sábado, julio 21, 2007 de 1:59 am

  o0la o0la po0eZz muii lenda!!!!!….**
  Zzu pag me guZztariia k me ko0nZzijiieran
  una kon el name de anna!!….***

  Zzeriia feliZz graZz!!!!!…..*
  baebae!!!!.***

 48. 68 boozoner Sábado, julio 21, 2007 de 4:20 am

  ••••••• tii qeiiO.!!♥
  •••••• tii qeiiO.!!♥
  ••••• tii qeiiO.!!♥
  •••• tii qeiiO.!!♥
  ••• tii qeiiO.!!♥
  •• tii qeiiO.!!♥
  • tii qeiiO.!!♥
  • tii qeiiO.!!♥
  •• tii qeiiO.!!♥
  ••• tii qeiiO.!!♥
  •••• tii qeiiO.!!♥
  •••••• tii qeiiO.!!♥
  ••••••• tii qeiiO.!!♥
  ••••••• tii qeiiO.!!♥
  •••••• tii qeiiO.!!♥
  ••••• tii qeiiO.!!♥
  •••• tii qeiiO.!!♥
  ••• tii qeiiO.!!♥
  •• tii qeiiO.!!♥
  • tii qeiiO.!!♥
  • tii qeiiO.!!♥
  •• tii qeiiO.!!♥
  ••• tii qeiiO.!!♥
  •••• tii qeiiO.!!♥
  •••••• tii qeiiO.!!♥
  ••••••• tii qeiiO.!!♥

  ……..*………*
  …..*……………*
  …*………………..*
  ..*………………….*
  .*……………………*………*….*
  *…………………….*…*…………..*
  .*…………………….*……………….*
  ..*…………………….*…………….*
  …*…………………………………*
  …..*……………………………*
  ……..*………………………*
  ……….*………………….*
  ……………*……………*
  ………………*……….*
  …………………*…..*
  ………………….*…*
  …………………….*º

 49. 69 jose Domingo, julio 22, 2007 de 5:49 am

  ……………./ \……una flor para…
  …………. / .\. \…..alegrar tu dia…
  ……….. / . . \ ..\ … para perfumar
  ……… / . . . `\ ..\ . a tu alma…
  …….. |. . . . . |. ..| . y llenar…
  ……… \ . . . ./ . ./ .. tu corazon…
  ……….. `=(\ /.=` ..de Amor…
  …………. `-;`.-‘ …..Para alegrar…
  …………….-||_”……(*_*)…..
  ……………. || _.-‘| .Una flor para
  …………. ,_|| \_,/ ..mostrar un mundo
  …….. , ….. \|| .’ …..pleno de Amor,
  ……. |\ |\ ,. ||/ ……Felicidad,
  …. ,..\` | /|.,|Y\, ….Amistad,
  ….. ‘-…’-._..\||/ ……Cariño
  ……… >_.-`Y| …….y Paz!
  ………….. ,_|| …….Una flor para
  ……………. \||……. desear
  …………….. || …….con sinceridad…
  …………….. || ……………………

 50. 71 derith Domingo, julio 22, 2007 de 7:05 am

  wuaaaaaaa
  y system of a down ps
  kien sepa aser eso por
  fa aga uno ke diga system of a down

  plis
  wuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  firmenmelo en mi metro sale
  http://www.metroflog.com/derith plisss

  SYSTEM OF A DOWN ..!!!

 51. 72 randy Domingo, julio 22, 2007 de 11:12 am

  ahi les dejo este dibujo alosk sa ven k es musica

  .(….\…………../….)
  . \….\……….. /…./
  …\….\………./…./
  ….\…./´¯.I.¯`\./
  …./… I….I..(¯¯¯`\
  …I…..I….I…¯¯.\…\
  …I…..I´¯.I´¯.I..\…)
  …\…..` ¯..¯ ´…….’
  ….\_________.•´
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o o|

 52. 73 happyaltair Domingo, julio 22, 2007 de 10:24 pm

  pos la nta q te kedo chida
  tu pagina
  aparte nus ayuda un wen
  a los q nus gusta poner firmas chidas
  jejeje

 53. 74 pallollis Lunes, julio 23, 2007 de 2:36 am

  ols¡¡¡
  aki les dejo la firma
  visiten mi metrito zaz
  http://www.metroflog.com/pallollis
  iupi
  visiten

 54. 75 CaMiLa//// Lunes, julio 23, 2007 de 4:21 am

  hola!!! jjeje estan buenos los dibujos!! jeje bueno me despiedo solo queria decir eso

 55. 76 ...*zArItHa*... Martes, julio 24, 2007 de 2:58 am

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
  ¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 56. 77 jesus alfonso Martes, julio 24, 2007 de 5:09 am

  estan chidos las firmas

  eee no me pueden enviar unas

  firmas ueno adio0s

  bay

 57. 78 francisco Martes, julio 24, 2007 de 10:08 am

  pos no se pero quien quiera conoserme agregeme mi correo es tigre_29_hps_13(arroba)hotmail.com

 58. 79 mayra Miércoles, julio 25, 2007 de 1:24 am

  estan chidas

  pero falta un pxnditx

  jeje

  arriba pxndx!!

 59. 80 zomby Miércoles, julio 25, 2007 de 1:39 am

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  by : …:::z.o.m.b.y:::…

 60. 83 derith Jueves, julio 26, 2007 de 6:46 am

  ___$$$$$___________________$$$$$_____$$$$$$$$$$$__________________________
  __$$$___$$$_______________$$$___$$$______$$$____$$$$$$$$___$$$________$$$_
  ___$$$_____________________$$$___________$$$____$$$$$$$$___$$$$$____$$$$$_
  _____$$$____$$$____$$$______$$$__________$$$____$$$________$$$_$$__$$_$$$_
  _______$$$___$$____$$_________$$$________$$$____$$$________$$$___$$___$$$_
  ________$$$__$$____$$___________$$$______$$$____$$$$$$$$___$$$________$$$_
  _$$$___$$$____$$___$$____$$$___$$$_______$$$____$$$________$$$________$$$_
  ___$$$$$________$$$$$______$$$$$_________$$$____$$$$$$$$$__$$$________$$$_
  ____________________$$____________________________________________________
  _________$$_________$$______$$_____$$_____$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$_________
  __________$$________$$____$$$$$$$$$$$$$___$$$____________$$$___$$$________
  ____________$$____$$_____$$____$$$____$$__$$$____________$$$___$$$________
  ______________$$$$_______$$___________$$__$$$$$$$________$$$$$$$$$________
  __________________________$$_________$$___$$$____________$$$___$$$________
  ___________________________$$_______$$____$$$____________$$$___$$$________
  _____________________________$$$$$$$______$$$____________$$$___$$$________
  __________________________________________________________________________
  _____$$$$$$$$$________$$_____$$___$$$______________$$$__$$$_____$$$_______
  _____$$$_____$$$___$$$$$$$$$$$$$__$$$______________$$$__$$$$$___$$$_______
  _____$$$______$$$_$$____$$$____$$__$$$____________$$$___$$$_$$__$$$_______
  _____$$$______$$$_$$___________$$___$$$____$$____$$$____$$$__$$_$$$_______
  _____$$$_____$$$___$$_________$$_____$$$_$$__$$_$$$_____$$$___$$$$$_______
  _____$$$____$$$_____$$_______$$______$$$$$____$$$$$_____$$$____$$$$_______
  _____$$$$$$$$_________$$$$$$$________$$$________$$$_____$$$_____$$$_______

  aki dejop mi firma wiiiiiiiiii io0 la ise jajaj bien por mi jaja y ps graxias por ke no me la isieron y me kebre la kabesa en aserla

 61. 84 sielitaaaaaaaaaaaa Jueves, julio 26, 2007 de 11:03 am

  aaaaaaaaa hola
  me encanto esta paginaaaaaaaaa
  eeeeeeeee
  y ps espero y pasen por mi metro
  y me firmen
  okkkkkkkkkkkk
  bye
  te cuidan

 62. 85 defjamicon01 Jueves, julio 26, 2007 de 11:04 am

  pos aki viendo las firmas chidasssssssssss

  w0o0olas

  bueno me larrow0o0

  i pos agan mas por q
  ay ya naaaaaaaaa
  buenoai les dejo mi metro…

  http://www.metroflog.com/defjamicon01

  babay
  abbay
  babay
  babay
  cecuidan
  ***y***
  saludos
  a to0o0odo0osss
  bababay

 63. 86 YANUSKI Jueves, julio 26, 2007 de 7:39 pm

  **** GrACiAs A eStA pAgInA pUdE rEjUvEnEcEr Mi Metro ****

 64. 87 hermayoni Viernes, julio 27, 2007 de 5:07 am

  ♥♥♥♥♥….
  ..
  ..
  .
  . ♥

 65. 88 nydia Sábado, julio 28, 2007 de 9:12 am

  _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  ___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
  ______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
  ____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
  __¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
  ____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
  _____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
  _______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
  ¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 66. 89 nydia Sábado, julio 28, 2007 de 9:22 am

  _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
  ___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
  ______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
  ____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
  __¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
  _¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
  _¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
  ___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
  ____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
  _____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
  _______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________

 67. 91 Sweet Child Sábado, julio 28, 2007 de 11:31 am

  Hola muy buena page….
  Solo para saber si pueden hacer de grupos rockeros, goticos(lacrimosa)….
  Ahi les encargo pero todos los q vi estas hipersuperrecontrafregones
  Mil gracias……

 68. 93 mephissto Sábado, julio 28, 2007 de 11:42 am

  xido

  ______________666666666______________
  _____†______6666666666666_______†____
  ______________666666666______________
  _______†______666666666_______†______
  ______________666666666______________
  ________†_____666666666_____†________
  ______________666666666______________
  _________†____666666666____†_________
  ______________666666666______________
  __________†___666666666___†__________
  ______________666666666______________
  ___________†__666666666__†___________
  ______________666666666______________
  ____________†_666666666_†____________
  ____6_________666666666_________6____
  __666_________666666666_________666__
  _66666666666666666666666666666666666_
  6666666666666-MEPHISSTO-6666666666666
  _66666666666666666666666666666666666_
  __666_________666666666_________666__
  ____6_________666666666_________6____
  ____________6666666666666____________
  _____†________666666666_______†______
  ________________666666_______________
  _________†________66_______†_________

 69. 94 anahis Sábado, julio 28, 2007 de 12:12 pm

  y alguien me puede decir como karajos los posteo pk no se puede copiar y pegar en el metro………

 70. 96 DaniieLiitO Sábado, julio 28, 2007 de 10:34 pm

  la neta iio ise la calvaeriita con la corona..!
  esa fue mi creaacion
  ii tengo el documento qe lo avala..!

 71. 97 YO Domingo, julio 29, 2007 de 1:36 am

  ———————–000000000000————–
  —————-0000000000000000000000——
  ———-000——————00—-0——0-000——
  ——-00——00———000—–00————-00—-
  —-00———–00—-00———00—————000–
  —00————-00-00————00———-000–00–
  –00————–0000————–00—-000———00
  -00—-00—–00——00————-000—————00
  00—–00–0————-00——–00-00—————00
  00—–00————————-00——-00———–00
  00——00———————-0———–000———-0
  -00——-00——————————-00————0
  —00——-00—————————-00———–00
  —-00———00————————00———-00-
  ——-00———-00—————000———–00—
  ———-000———00000000000———000—-
  —————000————————0000——-
  ——————-000000000000000000———–
  ————————0000000000—————-
  —————————————————-Blink
  BliNk-182

 72. 99 kathy Domingo, julio 29, 2007 de 2:24 am

  hola pues muy buen contenido

  tiene esta page… me gusto muxo!!

  weno aki t dejo un dibujito q no

  e visto..

  ´´´´´´´´´´$$$$$|´$$$$$$
  ´´´´´´´$$$$$$$$|´\\$$$$$$$$
  ´´´´´$$$$$$$$$$ |´\\$$$$$$$$$
  ´´´´$$$(OO)$$$$$|´\\$$$$(OO)$$
  ´´$$$$$´|||´$$~~/ ´\\~~$´|||´$$$
  ´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$
  $$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$
  $$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$
  $$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$
  $$$$$´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$$
  $$$$$´´$´´´´$´´´´´´´´´´´´´$$$
  $$$$$´´$´0´´$´´´´´´´$$$$´´$$$
  $$$$$´´$´´´´$´´´´´´$´´o´$´$$$
  $$$$$´´$´´´´$´´´´´´$´´´´$´$$$
  $$$$$$´´$$$$´´´´´´´´$$$$´´$$$
  $$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$
  ´$$$$$$$´´´´´´´´C)´´´´ $$$$$$
  ´´$$$$$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$
  ´´´´$$$$´´´&&&&&´´´´´´$$$$$
  ´´´´´$$´´´&katty&´´´´´´´´$$
  ´´´´´´$´´&&&&&&&&&´´´´´´´´$

  weno pasa por mi metro sale

  bae bae!!

 73. 100 jessikita Domingo, julio 29, 2007 de 4:20 am

  holaaa 🙂
  pues me tope con esta pagina y
  me encantoo, me gustaron mucho los
  dibujos para firmar en los metros
  espero y sigas con esta pagina
  bueno pues me despido
  y te dejo mi metro:

  http://www.metroflog.com/jassol
  http://www.metroflog.com/jassol
  http://www.metroflog.com/jassol

  cuidate muchoo
  byeee byee

 74. 101 nathaliee Domingo, julio 29, 2007 de 5:32 am

  k lindo todo aki, bye

 75. 102 *..IsAbEl..* Domingo, julio 29, 2007 de 7:16 am

  (¸.•`´ (¸.•`´ “•.¸)“•.¸)
  *.* . (\ *** /) * .
  .* . * ( \(_)/ ) * * hola!!!*.*.*.*
  .* . * (_ /|\ _) . * .pues me tope con esta pagina.*.
  .* . * . /___\ * . . por cierto que es MuY lINdA * .
  *. * . * . * . . * . y me encanto!!!* .

  (¸.•`´ (¸.•`´ “•.¸)“•.¸)
  *.* . (\ *** /) * .
  .* . * ( \(_)/ ) * * BUENO ,PUES *..*
  .* . * (_ /|\ _) . * cUiDaTe mucHo!!!!*.
  .* . * . /___\ * . . mi metroflog es http://www.metroflog.com/isabel06princess. * .
  *. * . * . * . . * . *Bueno me voi .. * .BYE

  (¸.•`´ (¸.•`´ “•.¸)“•.¸)

 76. 104 evely Lunes, julio 30, 2007 de 4:14 am

  hola me gusta su pagina es muy buena pero en lo ultimo no se puede ver muy bien quisiera que publicaran mas dibujos para el metroflog muchas gracias….!!!!!!!!!!!!!!

 77. 105 karla Lunes, julio 30, 2007 de 8:19 am

  hola todo lindo aqi
  espero visiten mi metro
  http://www.metroflog.com/karlabeatriz

  ps espero ten bn lo qero

  besitos

  biiee

 78. 106 Ro0zz Lunes, julio 30, 2007 de 10:22 am

  pzz sta super shidados
  las imagenes
  y pzz
  y pzz aka le dejo mi metro x si qieren xD
  weno bye bye
  😀 http://www.metroflog.com/PiNckiGiRl

 79. 108 amnery Martes, julio 31, 2007 de 4:29 am

  ….. @@ ……… ?* EsperÖö..*
  ….@(‘;’)@…….. ?* Ya sabeZz???*
  0==/–\==0…… ?* tu fiirmita!!*
  …../___\…….. ?* Siin falta eh.!*
  ….._| |_……. ?* bexiituss
  ……………………………….@@@@
  …………….o00o………….@@()@@
  ……vVVv..00()00………_…@@@@
  …..(___).`0000´…_.(_)_……L………
  …..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………
  …….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..
  …..\\|///……\\|//..\|/………..\\|//….

 80. 111 akeru bathory x) Miércoles, agosto 1, 2007 de 9:26 pm

  O.O yoo kiero letras asi namasss sueltas xD

 81. 112 sofiaretif ese es mi metro:) Miércoles, agosto 1, 2007 de 11:12 pm

  $$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
  $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
  $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
  $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
  $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
  $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
  $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
  $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$

  __________________€€€€€€€€€€€_________________
  ______________________€€€€€€€€€€€€____________
  _________________________€€€€€€€€€€€€_________
  __________________________€€€€€€€€€€€€€_______
  ___________________________€€€€€€€€€€€€€€_____
  ____________________________€€€€€€€€€€€€€€____
  _____________________________€€€€€€€€€€€€€€___
  _____________________€€______€€€€€€€€€€€€€€€__
  ____________________€€€€_____€€€€€€€€€€€€€€€€_
  _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_
  _€€€€€€€€€€€€€€€€___€€€€______________________
  __€€€€€€€€€€€€€€€____€€_______________________
  ___€€€€€€€€€€€€€€_____________________________
  ____€€€€€€€€€€€€€€____________________________
  _____€€€€€€€€€€€€€€___________________________
  _______€€€€€€€€€€€€___________________________
  _________€€€€€€€€€€€€_________________________
  ____________€€€€€€€€€€€€______________________
  _________________€€€€€€€€€€€__________________

  ……..@………….@
  ……@.@.@.@..@..@
  ….@……..@……….@….. Holaaaa!
  …@…………@….@@….
  …@…………..@@..@….. Ke linda pick!!!
  ….@…………..@…@……
  ……@………..@..@…… Weno t
  ………@……@..@………dejo
  …………..@..@……….. 1000 kisses
  ………………@…………
  ………………..@….. No meolvides
  …………………@….
  ………………….@……..@@@
  ……@@@@..@….@……….@
  …@………….@@@……@@
  …….@@@..@@…@..@@
  …………………….@
  …………………..@
  …………………..@…… bye bye

  *´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø´øø¶$ø´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶$ø´´´$¶´´´ø¶¶¶ø´´´´´´¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶$´´´´´´´´´$¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø´´´´´´´´´ø¶¶¶¶$ø¶¶¶´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶ø´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶´$¶¶¶¶¶¶¶´ø¶¶ø´´´´´´¶¶$´´´´´´´´´´¶$´´´
  ´´´´´´´´$¶¶¶$øø´¶¶¶ø´´ø$¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´$¶¶¶¶$´´´´
  ´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´ø¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´
  ´´$¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øø$¶¶¶¶ø´´´´´´´
  ´¶¶ø´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øø´´´´´´´´´´´´´´
  ´¶ø´´´$¶ø´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´¶¶$¶¶$´´´´´´´´´´¶¶$´´´´´´´´´´´´´´$¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´$$¶¶$$¶¶¶ø´´´øøø$¶¶¶¶ø´´´´´´´´´$¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´ø´$¶¶¶¶¶¶ø´´´´´ø¶¶¶¶¶$´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶´$¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶´´´

 82. 116 merxe Jueves, agosto 2, 2007 de 7:20 pm

  ´´´´´´´´´´´¶¶¶$´´´´´´oø¢1
  ´´´´´´´´´ø¶o´´´¶7´7¶¶711o¶1
  ´´´´´´´´¶ø´´´´´o$¶$ø´´1´´o¶
  ´´´´´´´¶ø¢ø$$$øø¢oo¢øø$¶¶$¶$
  ´´´´´´¶øø¢ø$ø¢oo¢oøø$ø¢oooo¶
  ´´´´´ø¢ø¶ø71o¶¶$¶¶$o1oø¶øooø¶
  ´´´´¶$o´´´´´´´11´´´´´´´´¶ø¢o$¶
  ´´´øo$¶¶7¶¶´´´´´´´´´´´1´´7ø¢¢¶¶1
  ø¶¶$¶¶¶¶¶¶$¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶o71$$øoø¶¶ø
  ¶$o¶¶¶¶øo¢øo7$¶øøø¶ø¢¢øøøø¢o$¶¶¶$
  ´¶$7¶ø7øø´øø¶¢177o¢¶¶´oø¢¢øøø¶ø´
  ´´øøoø¶1´o$¶o¢øø¢ø¶7´1ø¢¢øø$¶´
  ´´´$¶¶´´$¶¶ooo¢¢ø¶´´o¶øøø¢$¶
  ´´¶¶¶´´$$¶o¢¢¢¢ø¶´´¢¶¢øø¢ø¶´
  ´¶¶¶´´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´o¶øø$¢ø¶1
  ¢¶¶1´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´´ø¢¶oø¶o1
  ¶$¶´´¶ø$oooooø¶´´ø$o¶o¢¶¶
  ¶ø¢´´¶¢¢¢øøøø¶7´´¶¢ø$¢¶¶
  ¶ø¶1o$¢¢¢¢øø¶7´´ø$o¶$¶¶
  ¶¶øøøø¢¢¢¢¢ø7´´1¶¶¶¶ø´
  ´¶¶ø¢¢¢¢¢¢øø¢1¢¶¶¢´
  ´´¶¶¶øø¢¢¢¢ø$¶¶¶

 83. 117 merxe Jueves, agosto 2, 2007 de 7:21 pm

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶´´

  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶

  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´¶
  ´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´¶¶¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶´´´¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶´¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶..

 84. 118 merxe Jueves, agosto 2, 2007 de 7:22 pm

  BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*

  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*

  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  …..*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS*

  ………..*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  *BESOS*…………*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  ……….*BESOS*

  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  ……*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS

 85. 122 ♥)"la K!ch!S"(♥ Viernes, agosto 3, 2007 de 12:55 pm

  ho0o0o0o0l@

  pasala bien y psa por mi flo0g

  ba bye

  http://www.metroflog.com/abitats

 86. 124 paul Sábado, agosto 4, 2007 de 2:45 am

  oooO
  (….)…. Oooo….
  .\..(……(….)…
  ..\_)….. )../….
  ………. (_/…..ESTOY PASANDO POR TU FLOG,

 87. 125 TANAHIRY Domingo, agosto 5, 2007 de 3:13 am

  NO POS IO KISIERA KE ALGIEN ISIERA UNOO KE DIJIERO TANAHIRY I MAURICIO KIEN ASEE ESE FAVOR AI ME LO MANDAN POR CHATT I LO COPEO I PEGO AL METRO D EL
  BUENO
  RAIENMEE PLISSS
  http://www.metroflog.com/mo0txha
  i agregenmee
  teadoro096@hotmail.com

 88. 128 DIANA Lunes, agosto 6, 2007 de 3:51 am

  k onda no ps esta chido aki xk la neta jejeje
  ps no se
  la neta a mi me encanta subir mi foto diaria al metroflog
  y ps siempre ando viendo k firma sera mas original para mis
  favoritos bueno
  hay nos vemos se cuidan mucho mucho

 89. 129 ***NaTy__PrincesS** Lunes, agosto 6, 2007 de 9:50 pm

  aloOhitopP…!!**
  woooOw eZta PaG eZta zZupeR
  ChiDizimA!!!!
  eZta eN MisS FaVoRitOs jeje xD
  y ParA Ke TengA + DiBujitOs
  aKi LesS DejO OtroO
  aahhh Otra Kosa RayenMe PlixX..!!
  http://www.metroflog.com/natyfirst
  y aGregUenMe PlixX!!
  L_M.E.son_soivon@hotmail.com

  Bueno aHora Zi me Voy
  Me RayaN O me aGregan PlixX!

 90. 130 PRIVADO Lunes, agosto 6, 2007 de 10:34 pm

  Mi Metro es
  http://www.metroflog.com/007700
  yo considero q es el mejor…
  xq casi siempre me lo llevan, las fotos son espectaculares
  la gente me lo dice, los colores =
  yo caigo bn…=)…bueno byebye QUIDENSE¡*

 91. 131 karla garcia Martes, agosto 7, 2007 de 2:51 am

  es muy chido..

 92. 134 Alessandra Martes, agosto 7, 2007 de 3:52 am

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 93. 135 Marianela Martes, agosto 7, 2007 de 5:12 am

  1ºqiero kontarte un secretito….(pasa al 5º)
  2ºla respuesta sta…(pasa al 11º)
  3ºno t molestes (mira en el 15º)
  4ºcalma, no estez tan rav10so (m1ra en el 13º)
  5ºprimro mira (en el 2º)
  6ºno tez tn molsto (mira en el 12º)
  7ºzolo qria dcirt3 k pases por el mio…jeje xd.
  8ºlo q quiero dcirte esk. .(esta en el 14º)
  9ºten paciencia (mira en el 4º)
  10ºalli ta finalment la respuesta (mira en el 7º)
  11ºtodavia no puedo decirtelo (mira en el 6º)
  12ºdisculpa (mira en el 8º)
  13ºno seas tn ansioso (mira en el 10º)
  14ºaunk no c komo decirtelo (mira en el 3º)
  15ºdevez estar furioso (mira en el 9º)
  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  -**M@RI@NEL@**-

  ojala y les guste!!

 94. 138 elizabeth Martes, agosto 7, 2007 de 8:35 am

  orale ps su pagina eztan super chida

 95. 139 jair Martes, agosto 7, 2007 de 8:40 am

  _________________________122222
  ____________________2222
  ______________2222
  ________2222
  ___2222 tu calificasion un 2

 96. 140 juan pablo Martes, agosto 7, 2007 de 11:26 pm

  ______rrrrrrrrrr__rrrrrrrrrr
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______r____________________rrrrrrrrrrr
  rrrrrrrrrrrrrrrr_____________________r
  r______________r_____________________r
  r______________r_____________________r
  r______________r_____________________r
  r____rr_______r______________________¡
  r_____rr_______r_____________________r
  r_____r_r_______r____________________r
  r_____r__r_______r___________________r
  ______r__________________rrrrrrrrrrrrr
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______r____________________r
  ______rrrrrrrrrrr____rrrrrrr

 97. 141 FLAKITACORDOVA Martes, agosto 7, 2007 de 11:57 pm

  weno poozzz aki pasando araiarrr tu metroo shiddaa pikk..
  besukosss kuidese …. bye

 98. 142 ANGEL Jueves, agosto 9, 2007 de 9:13 am

  mi metro es dedikado unikamente a ALESANA^^
  [att:angel]

 99. 143 shaka Viernes, agosto 10, 2007 de 5:22 am

  no te conozco di a qui por casualidad bueno esta muy padre tu metro te cuidas adios

 100. 144 PAOLA VERONICA Viernes, agosto 10, 2007 de 11:32 pm

  HOLA SOLO PASABA HA BISITAR TU METRO BN PUES ESTA MUY PADRE ME BOY CUIDATE MUCHO HEE
  ………………_/\_
  ………………).B(
  …………………._/\_
  ………………….).Y(
  …………………….._/\_
  ……………………..).E(
  PASA POR MI METRO FLOG SIEMPRE SERAS BIENBEMPRE SERAS BIENBENIDO(A) BN ME BOY ESTE ES MI METRO FLOG
  WW.METROFLOG.COM/DANISHESPARATIL
  Y ES TE ES MI CORREO PVAL_DASG_@HOTMAIL.COM

 101. 145 ilshemosha Sábado, agosto 11, 2007 de 3:50 am

  pArA: joby1rr33: mI aMoR No tE EnCoNtE pErO EsPeRo y tU A Mi SiP …mI MeTrO Es ilshemosha y BuEnO EsPeRo tU FiRmA

 102. 146 liliana del rosario Sábado, agosto 11, 2007 de 5:32 am

  Pues me gusto mucho este espacio y me van a servir mucho.

  Me encanto el de chivas.

  Besitos Y cuidense un buen

 103. 147 marlene Sábado, agosto 11, 2007 de 7:40 am

  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █
  █ ★ █ ♥ █ тнз αωO █ ★ █ ♥ █

  EA EA WENO SPERO KE ME PONWAZ EN LOS METROS BYE

 104. 148 guadalupe arista Sábado, agosto 11, 2007 de 8:47 am

  holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  a todos
  los usuarios del metro flog
  ta shido
  est
  rollo
  espero pasen
  a firmar
  mi metro
  vale
  http://www.metroflog.com/lupitabeba

 105. 151 laura Sábado, agosto 11, 2007 de 9:58 am

  hola mui padre esta pagina zale
  ia m voi
  ojala visiten mi metro zale

 106. 152 alex Sábado, agosto 11, 2007 de 11:27 am

  ___________________________________0000
  ___________________________________0__0———————000
  ___________________________________0000———————00 00
  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0♣
  ___________________________________0000———————00 00
  ___________________________________0__0——————–000
  ___________________________________0000

 107. 153 Nataly rooch Sábado, agosto 11, 2007 de 11:21 pm

  k ondasz posteen a http://www.metroflog.com/natalyrooch
  no esta tan padre pero esta cool
  jajaja bye espero y les guste
  bye

 108. 154 metroflog.com/alelucher Domingo, agosto 12, 2007 de 7:56 am

  x fas firmen mi metro
  si lo hacen c los agradeceria muxiximo
  bye

  █[•] ωOoOłαz ‼*
  █ [•] ĉOмO sтαz
  █ [•] spёяо qε spя ьп =)
  █ [•] ωиO pαzO a
  █ [•] яαїαя тü мтяO =D
  █ [•] ωααααα łёиđα рїĸ =)
  █ [•] zαsz м voч cdт! ≈xoxo≈
  █ [•] τё мαпdou.u мüxos кιssεzïτos
  █ [•] iłuuuuu ч вїїїё! =)
  █ [♣] τз zpёяO и мι мтяор рłїїїsz ♣
  ┊ ┊┊ ┊ ★ ┊
   ┊ ★.:
  FIRMEN MI METRO

 109. 155 earlorlando@hotmail.com Domingo, agosto 12, 2007 de 12:11 pm

  earlorlando@hotmail.com
  http://www.metroflog.com/earlorlando
  http://www.myspace.com/earlorlando
  http://www.flodeo.com/earlorlando
  http://www.fotolog.com/earlorlando
  http://www.earlorlando.hi5.com

  – ––––•(-•ÒЯĻÃחĐÕ•-)•–––– –

  ^[Qµê §ê MµêrâN £0§ fê0§ âµNqµê Mê qµêÐê §0£0]^

  (¯`·._.·[$0y gµâÞ0 y qµê]·._.·´¯)

  Oºñ0 Ð0y µT0grâf0§ºO

  __RLAND____ORLAND___ORLAND____O____O__
  _OR_LAN___ORLANDOR_ORLANDOR__RLA__D___
  ____NDO___RLA__NDO_ORL__AND___N__N____
  ____LAN___NDO__RLA_NDO__ORL_____A_____
  ____NDO___ORL__AND_ORL__LAN____L__O___
  ____RLA___ORLANDOR_ORLANDOR___R__RLA__
  __ORLANDO__ORLAND___ORLAND___O____N___
  …:::…CON LOS DIABLOS ROJOS DEL TOLUCA …::…
  ……::::::…..MI MAS GRANDE AMOR…..:::::…..
  .:.LBR-WANA77OS.:.LBR-OCCIDEN77E.:.LBR-WANA77OS.:.

  ☆☆☆☆ VAMOS DIABLOS POR LA NOVENA ☆ ESTRELLA ☆☆☆☆

 110. 156 agus Lunes, agosto 13, 2007 de 1:19 am

  hay q lindos!! gracias me salvaron jaja!!!
  suert i sigan subiendo massssss

  http://www.metroflog.com/agushgreenday

  http://www.metroflog.com/_greenday_

 111. 157 elizabeth Lunes, agosto 13, 2007 de 4:05 am

  hola firmen mi metro http://www.metroflog.com/princessziuux
  x fis esperare si firma y una
  sugerencia para la pagina x q va al final tan lenta aganla mas rapidita si eske son muchos dibujos y todos ls kiero ver pero la pagina va mui lenta bueno espero y tomen en kuenta mi opinion ok? bueno bye

 112. 158 julieta catalina suarez león Lunes, agosto 13, 2007 de 5:08 am

  ———————$—$—#——————–‘——-‘—————————–$—————$———–‘———–‘—————————-”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 113. 159 Niño medio muerto Martes, agosto 14, 2007 de 2:14 am

  …o0o0 Ke estes super bien en este dia ten delujo 0o0o…
  Atte: “…o0o0 (X_X)½ ♂ 0o0o…”

 114. 161 koriz Martes, agosto 14, 2007 de 6:42 am

  000000___00000___*
  00000000_0000000___*
  0000000000000000____*
  _00000000000000_____*
  ___00000000000_____*
  ______00000_______*
  ________0________*
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000_0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  ______*______00000000000
  _______*________00000
  ________*_________0
  _________*________*

 115. 162 rubi Miércoles, agosto 15, 2007 de 2:32 am

  OLA ESTAN BN PADRES LOS DIBUUJITOAS DESPUIES IO LES MANDO SALE

 116. 164 alondra Jueves, agosto 16, 2007 de 7:47 am

  hola*!

  pasa x mi metroflog es
  http://www.metroflog.com/0o_alo_o0
  todos los qe estan viendo
  esta post o firma
  pasan porfa =) biie

 117. 165 www.metrolflog.com/alzate Jueves, agosto 16, 2007 de 8:43 pm

  ★*
  ┊☆* HeLLoOo!!**
  ┊ ┊★*
  ┊ ┊ ┊ ☆*Zpero q ztz!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊★*
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊☆*cOoL!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊★*
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆*mui linda!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊ ★*
  ┊ ┊ ┊ ☆*pIicC!!**
  ┊ ┊ ★*
  ┊ ☆*zolo!!**
  ★*

 118. 168 ale Viernes, agosto 17, 2007 de 5:28 am

  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶O¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 119. 169 shiva Viernes, agosto 17, 2007 de 10:19 pm

  hola!
  pss me gustaria si em hicieran celina en esas letras plizz
  es k yo no c :S
  y pss si pueden porfa sino no hay problem
  grax!

 120. 170 FATIMA Sábado, agosto 18, 2007 de 11:59 am

  ESPERO QUE ME LOS MANDEN GRACIAS

 121. 172 victor Domingo, agosto 19, 2007 de 3:47 am

  que capo amigo…
  y esos mensajes????
  che deja un poco para los demas!!!
  cuidate che…
  suerte.

  bye

 122. 173 aleks Martes, agosto 21, 2007 de 2:42 am

  ____________+++_______________+SK+
  ___________+SK8s+__________+SK+
  ___________+Sk8s+_______+SK8+
  ____________+SK8SK8SK8SK8SK+
  _____________+SK8SK8SK8S+
  _________+SK8SK8SK8SK8+
  ________+SK8SK8SK8SK8SK8SK8+
  _______+SK8SK8SK8SK8SK*K8SK8+
  ____+SK8SK8SK8SK8SK8SK8SK8SK8+_+SK8+
  __+SK8+__+SK8SK8SK8SK8SK8SK8+SK8SK8S+
  _+SK+___++++sk8+sk8+ak8+sk8+sk8+sk8SK8SK8S+
  +SK+____+SK8SK8SK8SK8SK8SK___+SK8SK8S+
  ++______+SK8S_SK8SK8SK8SK______+SK8SK+
  ________+SK8+___+SK8S+___________+SK8+
  _________+SK+
  _________+SK8+
  __________+SK+_______+S+ +
  __________+++______+SK8SK8+
  ________+SK8S+___+SK8SK8SK+
  ______+SK8SK8+_+SK8SK8SK+
  _____________+SK8SK8SK+
  ___________+SK8SK8SK8+
  __________+SK8SK8SK+
  __________+SK8SK8+
  __________+SK8S+

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs
  cσρчяιgнτ 2007
  megafirma *aleks* S.A de C.V.
  hecho en mexico.

 123. 176 nasher Miércoles, agosto 22, 2007 de 1:09 am

  ______$$$$
  _____$$$$$$$
  _____$$$$$$$$_____$_$_$
  ______$$$$$$$____$$$$$$
  ________$$$$$$$____$$$
  $_$_$____$$$$$$$$$$$
  $$$$$$___$$$$$$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
  ________$$$$___$$$$$______$$$$
  ________$$$_____$$$$$____$_$_$
  ______$$$$_______$$$$
  _______$_$_$_____$$$$
  _________________$$$$__hola,hola!
  ___$$$$$$________$$$$__aqui les dejo esto
  __$$______$$_____$$$$__pa que vean de que lado
  _$$$______$$_____$$$___masca la iguana jajajajaj
  __$$_____$______$$$____ah! visitenme http://www.wikifotos.es/nasher
  ___$$__________$$$
  _____$$$___$$$$$$

 124. 177 chiquis Miércoles, agosto 22, 2007 de 1:15 am

  hola preciosa como estas espero que bien o super bien

 125. 178 www.metroflog.com/prinsesajessi Miércoles, agosto 22, 2007 de 3:07 am

  … O
  …./|\\
  …./ \\ …
  Dale a tu cuerpo alegria Macarena..

 126. 179 Erick Miércoles, agosto 22, 2007 de 7:34 am

  hola has de decir y este que quien lo patrocina porque me pone esto pero derrepente me dio por firmar metros y me halle uno de estos los metros lo estoy buscado en internet por eso de seguro no tienes idea de quien nadamas por que puse el nombre

  una novia le dice a su novio…
  ¿Me queres?
  Y él contesto que no.
  ¿Pensas que soy linda?
  Y él contesto que no.
  ¿Me tenes en tu corazón?
  Y él contesto que no.
  ¿Si me fuera llorarías por mí?
  Y también contesto que no.
  Ella triste se dio media vuelta para irse y él la agarro del brazo y le dijo:
  No te quiero, te amo.
  No pienso que seas linda, pienso que sos hermosa.
  No estas en mi corazón, sos mi corazón.
  No lloraría por vos, moriría por vos.
  Hoy a media noche tu verdadero amor se va a dar cuenta de que te ama.
  Algo lindo te va a pasar mañana entre la 1 y las 4 de la tarde.
  Es lo mismo dónde estes… En Internet, a fuera del trabajo, durante el trabajo…
  Si rompes esta cadena vas a tener mala suerte en 10 relaciones durante 10 años así que postea esto a otros 10 fotologs en 10 minutos.
  Sirve, no solo para el dueño del fotolog sino todas las personas que lo lean…
  copia y pega este mensaje en 8 fotolog’s mas y luego aprieta F9… aparecera en tu pantalla la letra inicial del chico o chica

 127. 181 willi Jueves, agosto 23, 2007 de 4:51 am

  i ta chida esta pagina ojala pongan mas dibujitos jeje i io no tengo naa pa dejarles si no les dejaba uno umm:( biieee espero me firmen

 128. 183 yo Jueves, agosto 23, 2007 de 11:08 am

  metroflog.com/CesarRamirez

 129. 184 CAROLINA Jueves, agosto 23, 2007 de 5:11 pm

  _______000000______0000______0000000000000000______0000
  _______0000000_____0000______0000000000000000______0000
  _______00000000____0000______0000________0000______0000
  _______0000__0000__0000______0000________0000______0000
  _______0000___0000_0000______0000________0000______0000
  _______0000____00000000______0000________0000______
  _______0000______000000______0000000000000000______0000
  _______0000_______00000______0000000000000000______0000

 130. 185 CAROLINA Jueves, agosto 23, 2007 de 5:13 pm

  NO ES MUY ORIGINAL PERO POR SER EL PRIMERO KREO K ESTA BN

 131. 186 ana Jueves, agosto 23, 2007 de 8:44 pm

  no voii a hecnd
  jajajaja hola
  pousteen
  zooolo pousteeen
  pousteeeeen
  x qee no pouzteeean mi ,metro es pa qeee pousteeeeen es: http://www.metroflog.com/analoveana
  azii qee todos lo s qee veaaan esta paghina no sean tiiidz no me neojooo
  pousteeeeeeeeeen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  pousteeeeeeeb
  pLiZz
  !!!!!!!!!!
  ojala zii me pousteeeen
  iii x zi no tuvieron zuficient pousteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ahora

  xP

 132. 187 fernanda Jueves, agosto 23, 2007 de 11:35 pm

  ╬♥═╬ Hey! …*♥*
  ╬═♥╬ AkIi pAzAnDoMe …*♥*
  ╬♥═╬ a RaIaRtE …*♥*
  ╬═♥╬ eZpErO K AnDeZ BiIeN…*♥*
  ╬♥═╬ EzTa mui LinDa La PicCc…*♥*
  ╬═♥╬ zIi Q zIi …*♥*
  ╬♥═╬ xD…*♥*
  ╬═♥╬ PoSt Me…*♥*
  ╬♥═╬ NoSsS sEgUiMoSsS rAianDuU … *♥*
  ╬♥═╬ kUiIdAtE MuXoOo …*♥*
  ╬═♥╬ Te SpErO eN mI mEtRoOo …*♥*
  ╬♥═╬ …*♥*
  ╬═♥╬ i mUzHoZ BeZoZ …*♥*
  ╬♥═╬ I AbRaZoZ …*♥*
  ╬═♥╬ …*♥*Qidat……
  fernanda!!……….

 133. 188 paul Viernes, agosto 24, 2007 de 12:40 am

  hola esta chidas tus fotos pasada poraki y kise firmarla besos bye

 134. 190 anali Viernes, agosto 24, 2007 de 2:49 am

  la neta esta pagian esta wuena
  espero k sugan subiendo mas y mas
  pak nos las pasen ehhhh

  ahi le dejo mi metro
  para k pasen
  adejarme su firmita

  ok
  http://www.metroflog.com/oftenIamflirtatious

 135. 191 THELMA Viernes, agosto 24, 2007 de 2:59 am

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´.´.´´,´´,´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´|`´\/´\/´\,’,´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´;´´´´´´´´´´`´\/\,.´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´:´´´´´´´´´´´´´´´`´\,/´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´|´´´´´´´´´´´´´´´´´´/´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´;´´´´´´´´´´´´´´´´´:´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´:´´´´´´´´´´´´´´´´´´;´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´|´´´´´´,—.´´´´´´/´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´:´´´´´,’´´´´´`,-._´\´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´;´´´´(´´´o´´´´\´´´`’´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´_:´´´´´´.´´´´´´,’´´o´;´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/,.`´´´´´´`.__,’`-.__,´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´\_´´_´´´´´´´´´´´´´´´\´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´,’´´/´`,´´´´´´´´´´`.,’´
  ´´´´´´´´´´´´___,’`-._´\_/´`,._´´´´´´´´;´
  ´´´´´´´´´__;_,’´´´´´´`-.`-‘./´`–.____)´
  ´´´´´´,-‘´´´´´´´´´´´_,–\^-‘´
  ´´´´,:_____´´´´´´,-‘´´´´´\´
  ´´´(,’´´´´´`–.´´\;-._´´´´;´
  ´´´:´´´´Y´´´´´´`-/´´´´`,´´:´ ◊{yea!!!*}◊
  ´´´:´´´´:´´´´´´´:´´´´´/_;’´ ◊{ke ondaz!!!*}◊
  ´´´:´´´´:´´´´´´´|´´´´:´ ◊{aquí no mas rapidin!!!*
  ´´´´\´´´´\´´´´´´:´´´´:´ ◊{a dejarte mi raiion*}◊
  ´´´´´`-._´`-.__,´\´´´´`.´◊{espero y pases tu por
  ´´´´´´´´\´´´\´´`.´\´´´´´`.´◊{el mio a raiarle
  ´´´´´´,-;´´´´\—)_\´,’,’/´◊{cido …….
  ´´´´´´\_´`—‘–‘”´,’^-;’´◊{chida pick =]
  ´´´´´´(_`´´´´´—‘”´,-‘)´◊{ pues ya me voy te kuidas
  ´´´´´´/´`–.__,.´,-‘´´´´\´◊{ke andes chido =]
  ´´´´´´´)-.__,–´||___,–‘´`-.´
  ´´´´´/._______,|__________,’\´
  ´´´´´`–.____,’|_________,-

 136. 192 Gabriea Viernes, agosto 24, 2007 de 3:57 am

  Hola ps esta chido jeje pasen a mi metro seran bn recibidos los comentarios jeje bueno me voy adios se cuidan mcho

 137. 193 ALE Viernes, agosto 24, 2007 de 4:04 am

  PORFA PUBLIKA MI METRO VA¿
  ESTA BN BUENA ESTA PAGUINA..SIRVE MUXO..BSOS♥

 138. 195 tiko Sábado, agosto 25, 2007 de 7:48 am

  -\\|//
  —( @@ )
  ooO_(_)_Ooo___________
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|___|
  |__estuve por aqui __|
  _|__de visita__|___|
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|___|

 139. 196 vanessiuuxx Sábado, agosto 25, 2007 de 6:15 pm

  eaaaaaaaaaaa! k onda tia? dejeme decirle ke me siento super importante xk estoy en esta pagina tan visitada! ajajajajaja saludos a todos tia! se les kiere muuucho! bye!
  ________________****_____________________
  ______________**____**___________________
  _____________**______**__________________
  _____________**______**_____***__________
  ______________**____**____***_***________
  ________________****____***____***_______
  __________***__________***______*** _____
  ___________***_______***_________***_____
  ____________***____***____________***____
  _____________***_***_____***_____________
  _______________***_____***_***_______***_
  _____________________***___***______***__
  ____________________***______***___***___
  __________________***_________***_***____
  _______________ ***_____________***______
  ______________***________________________
  ______***____________________________***_
  ________***________________________***___
  __________*************************______
  _____________***_____________***_________
  ____________*___*___________*___*________
  _____________***_____________***_________

 140. 197 KeArZiiTa Domingo, agosto 26, 2007 de 3:55 am

  shale
  peus aqui les dejo esto
  shale
  peus pasen a
  firmar mi emtroflog
  saz
  bye
  bezhos y abrazhos

  america♥♥♥
  ♥♥♥america♥♥♥
  america♥♥♥
  ♥♥♥america♥♥♥
  america♥♥♥
  ♥♥♥america♥♥♥
  america♥♥♥
  ♥♥♥america♥♥♥
  america♥♥♥
  ♥♥♥america♥♥♥
  ameria♥♥♥

  KeArZiiTa♀♀♀

 141. 203 bunny Lunes, agosto 27, 2007 de 1:23 am

  (\,,,,/)`☆.¸.☆´
  (=’:’=)¸.☆´¸.☆´¨) ¸.☆¨)
  (‘)(y)(‘)(¸.☆´ (¸.☆´ o0|laaa sta sh¡¡daa tu p¡¡k

 142. 204 mIsSkIdS Lunes, agosto 27, 2007 de 1:44 am

  W0LAZ¡¡¡¡¡¡¡¡

  PZ AKI LEZ

  DEJO MI FIRMA DICIENDOLEZ

  KE STA AZI ZUPER CHIDA STA

  PAGINA LA TENGO EN FAVORITOZ

  OBVIAMNETE

  Y PZ KISIERA PEDIRLES KE ME HICIERAN UN DIBUJO DE UN

  HONGO SE LOS AGRADESERIA MILLONES

  OK BYE

  BESOS

 143. 205 ♥♥†★☠EMO-GIRL☠★†♥♥(stphanie) Lunes, agosto 27, 2007 de 2:13 am

  __________CHIVASCH____________CHIVASCHI
  ______CHIVASCHIVASCH_______CHIVASCHIVASCHIV
  ____CHIVASCHIVASCHIVASC___CHIVASCHIVASCHIVASC
  ___CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCH_______CHIV
  __CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCH_________CHIV
  _CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVAS_______CHIV
  _CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIV______C
  CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCH__CH
  CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHI_
  CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVAS
  _CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVA
  __CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIV
  ____CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVAS
  ______CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASC
  _________CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASCHIVASC
  ____________CHIVASCHIVASCHIVASCHIVASC
  ______________CHIVASCHIVASCHIVASCH
  _________________CHIVASCHIVASC
  ___________________CHIVASCHI
  _____________________CHIVAS
  ______________________CHIV
  _______________________CH

 144. 211 Brannier Martes, agosto 28, 2007 de 11:08 am

  . . . . . . ¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶
  . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
  . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
  . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
  . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
  . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
  . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .
  . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
  .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
  .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  .¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  . .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  . . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  . . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
  . . . . . . . .¶¶. . . .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . . ¶¶. . . . ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . .¶¶. . . . . .´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  . . . . . . .¶¶. . . . . .´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  . . . . . . . .¶¶. . . . .´´´´´´´´´´´´¶¶

 145. 212 Brannier Martes, agosto 28, 2007 de 11:17 am

  -__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________________________
  __________________$$_____$$_________$$______________________________
  _________________$$______$$__________$$_____________________________
  ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________________________
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$______________
  _$$$________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$______________
  _$$$€______€$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$€______€$$$______________
  _____€€€€€€__________________________________€€€€€__________________

 146. 213 Brannier Martes, agosto 28, 2007 de 11:50 am

  _________________________________€€€€€€€€€€€€_______________________________________________
  ___________________€€€€€€€€___€€€€€€€€€€€€€€______________________________________________
  __________________€.€€.€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______________________________________________
  ___________________€€€_€€€€___€€€€€€€€€€€€________________________________________________
  ______________________!!!!!___!!!!!!____!!!!!!___!!!!________________________________________________
  ______________________!!!!____!!!!!_____!!!!!___!!!!________________________________________________
  ______________________!!!_____!!!!______!!!!___!!!_________________________________________________
  ______________________!!______!!!_______!!!___!!__________________________________________________
  ______________________!_______!!________!!___!___________________________________________________
  ______________________________!_________!_______________________________________________________

 147. 214 GaBy Martes, agosto 28, 2007 de 12:56 pm

  holaaaaaaaaaaaaaa
  me encontre con esta pagina, esta chida a wiwis
  solo ke me hubiera gustado haber encontrado dibujitos de heavy metal, de cualkier grupo pero de preferencia de metallica y cradle of filth o iron maiden ajaja weno pss hay les dejo mi metro pa ke le rayen chidito

  http://www.metroflog.com/chikislyon

  yeaaaaaaaaah arriba el metal!!!!!!!!

 148. 215 naideth Miércoles, agosto 29, 2007 de 3:49 am

  que ondas espero
  ke pasen ami metroflog
  y nos agamos
  amigos y nos firmemos
  sale??
  wenoo0
  cuidensen muxote°!

  bye

 149. 217 omar Jueves, agosto 30, 2007 de 3:00 am

  mmmmmm muy bonitos pero quisiera saber si hay alguien q pueda hacer uno d metallica

 150. 218 RUTH Jueves, agosto 30, 2007 de 5:02 am

  porfa enviame el de la flor esta bien padre

 151. 219 marko Jueves, agosto 30, 2007 de 6:03 am

  hola!!!

  bueno pùes un saludo para todos!!!!!!!!!!!

  aqui viendo los dibujos

  y pues estoy escribiendo aaaaaaaaaaaaaaaa

  bueno pues si alguien le gustaria rayarme mi metro sera con mucho gusto correspondido!!!

  http://www.metroflog.com/marcopatito

  http://www.metroflog.com/elmundodemarko

  gracias bye

  suerte a todos y cuidense!!!!

 152. 220 cecy Viernes, agosto 31, 2007 de 12:27 am

  • • . • • • . • • • . •• • . • • • . •• • . • • • . •• • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . pz..! • . • • • . • • • . • • • . •• • . • • • .★
  . • • ★ Ya De NuevO eN • • . • • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . Tu MetriTO ㋡ • . • • • . • • • . • • • . • ★
  . • • ★ se Ve ChicK La Pic • • . • • • . • • • . • • • . • • •
  • • . • • ★ • • . Pasa a mi metro! • . • • • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Hoy No TeNgO MucHo • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . Que DeciR, m… Que Mal • . • • • . • • • ★
  . • • ★ BueNo Pss CuIdaTE Vale • • . • • • . • • • . • • • . •
  • • . • • ★ • • . y ah! me encanta tu metro!! • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Que La paces bonito • • . • • • . • • • . • • • .
  • • . • • ★ • • . bezucos emo!! • . • • • . • • • . ★
  . • • ★ Si XiaItO! CuiDAte Oki ? • • . • • • . • • • . • • • . •bYe.tQm.ziñO.geDiOndO.lePrOzO.rOnchentO

 153. 221 benguie Viernes, agosto 31, 2007 de 1:00 am

  sale poes no c k poner la vdd bueno :p sale poes esta chidas todos esos pic bueno lla le llego

 154. 223 F.B.I Viernes, agosto 31, 2007 de 2:19 am

  hola

  ______**********___(((()))

 155. 224 jar Viernes, agosto 31, 2007 de 3:31 am

  *—–P
  *—–R
  *—–I
  *—–M
  *—–E
  *—–R
  *—–O

 156. 226 hugo_rejala_88@hotmail.com Viernes, agosto 31, 2007 de 6:53 am

  graffitis del metro…. ^^

 157. 227 guido_paz13@hotmail.com Viernes, agosto 31, 2007 de 6:54 am

  pepepoooooooooo

 158. 228 giovanny Viernes, agosto 31, 2007 de 12:33 pm

  holas xilos los que inventan hee parese q se entrtienen un buen jojojo

 159. 229 estefania Sábado, septiembre 1, 2007 de 3:37 am

  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´¶¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´¶¶¶¶$$$$$$$$$¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶$$¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´

 160. 230 bunny Sábado, septiembre 1, 2007 de 7:06 am

  ajalazzzz┊ ☆  ☆┊  ★┊
  ☆┊  høla§!!!!! ☆
  ┊ ┊  ★ kÔmÖ Taz ☆
  ┊  ☆ ┊ paso x tu flog★
  ★ tє dєjÖ mi huellita ┊ ☆┊  
  ☆ ┊ ┊ ☆ ┊z
  k stes muy bnn..;┊

 161. 231 bunny Sábado, septiembre 1, 2007 de 7:08 am

  El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan…
  Demasiado rápido para aquellos que temen….
  Demasiado largo para aquellos que sufren….
  Demasiado cortó para aquellos que celebran…
  pero para aquellos que aman, el tiempo es eterno.

 162. 232 LILI Sábado, septiembre 1, 2007 de 7:17 am

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶øø
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶øøøø¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶øøøøøøøøøøøøøø¶¶¶¶¶¶¶º
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶øø¶¶¶¶¶ø¶øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶º
  ´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶¶¶ø¶¶¶øøøøøøøø¶¶¶¶¶¶øøøøø¶¶
  ´´´´´´´´¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶øøøøøøøøø¶¶¶¶øºººøøøøøø¶
  ´´´´´´¶¶øøøøøøøøø¶¶øøøøøøøø¶¶¶´´´ø¶¶¶øøøøø¶
  ´´´´¶¶¶øøøøø¶¶¶¶¶¶øøøøøøø¶¶¶´´´¶¶¶øøøøøøø¶
  ´´¶¶¶øøø¶¶øøø¶¶¶øº´´´´´´ºøº´´´´¶¶¶øøøøø¶¶º
  ¶¶¶¶¶¶øøøøøøøøº´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶øøøø¶¶ø¶ø
  ´´º¶¶¶¶øøøøøøø¶¶¶¶¶øøøøøøøøøøøøøøøø¶ø¶¶¶
  ´´´´´´´ø¶¶øøø¶øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶ø¶ø¶øø¶øøø¶¶¶¶¶¶øøº
  ´´´´´´´´´´´´ºøøø¶¶¶¶øøøø.

 163. 233 gustavo Sábado, septiembre 1, 2007 de 10:07 am

  JJAJAJAJ ALFIN ME SALIO UNO PERO EL CORASON EN COPIADO 😛

 164. 234 katia Sábado, septiembre 1, 2007 de 10:18 pm

  . *.*. * . ** . *.*.*.*Pasaba por aca***
  • ** . *.*. * . * . * .*.*.*Para saber como andas
  * .. * . * ..* * . *.*. * A dejarte mi Firma***

 165. 235 bunny Sábado, septiembre 1, 2007 de 11:50 pm

  .:. (Y)
  =(^.^)= ★holA ★
  ..(“)O(“) ★° lindaaaa pikkk ★

 166. 236 Cristian Domingo, septiembre 2, 2007 de 12:09 am

  Esta chilo pero deberian de hacer uno que dijera hip-hop
  o algo relacionado con eso pero pues esta chilo lo que an hecho pues aber si ya hicieron o hacen unos de hip-hop sale adios.

 167. 237 gustavo Domingo, septiembre 2, 2007 de 1:41 am

  __________¶______¶___¶_______________
  _________¶¶¶____¶¶¶O¶¶_______________
  _________¶¶¶¶¶_¶¶¶OOO¶¶_____________
  _________OO¶¶¶¶¶OOO¶¶OO____¶________
  __________OOO¶¶OOO¶¶OOO ¶¶¶¶________
  __________OOOO¶¶¶¶OOO¶¶¶¶¶¶¶________
  __________OOOOO¶¶¶O¶¶¶¶¶¶O¶¶________
  _________OOOOOO¶¶¶¶¶¶OOOOO_________
  _________O¶OOOOO¶¶¶¶OOOOOO_________
  _______O¶OOOOOOOO¶¶OOOOOOO________
  _______O¶OOOOOOOOOO¶OOO¶¶O________
  _______O¶OOOOOOOOOOO¶OOO¶O________
  _______O¶OOOOOOOOOOOOOOO¶O________
  _______O¶¶OOOOOOOOOOOOO¶¶O_________
  _______OO¶¶OOOOOOOOOOOO¶O__________
  ________OO¶¶OOOOOOOOOOOOO___$______
  __________OOOOOOOOOOOOOO@$$$$______
  _________@$$$OOOOOOOOO$$$@@________
  _____@@@@@$$$$$$$$$$$$$$@@_________
  ___@@@____@@@@@@@@_______________
  __________@@ _____$$@@@______________
  ________@@_______$$$__@@_____________
  ________@_________$$$__@@_____________
  ________@__________$$___@_____________
  ____________________$$__________________
  ____________________@$_________________
  ____________________@$_________________
  ____________________@$_________________
  ____________________@$_________________

  Q BIENN ME SALIO JEJE PERO CON UN POKO DE AYUDA JAJAJA PK

  Q COPADO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 😛

 168. 239 [so0fiia] Domingo, septiembre 2, 2007 de 10:47 am

  ________################___
  _______#################___
  ______###################__
  ______########__#########___
  _____##########_########___
  _____#############________
  _____###############_____
  _____#################__
  ______################__
  _______###############_
  ________##############_
  _____#####__##########_
  __########____########_
  __########____########_
  __#########_#########_
  __###################__
  __##################___
  __#################____
  ___##############______
  ____############________

  pon mas letras ”s” pliiiss jaja

 169. 242 ALEJANDRA_REGGAETONERA Lunes, septiembre 3, 2007 de 7:43 pm

  ?+-+ -+?Holaz¡¡¡
  -¦¦¦ /¦/-k wenisima pic¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  -¦¦¦/¦/-pazat x las mias…………….
  -¦¦ /¦/—+?-enserio wenisimo metrop¡¡¡….
  -¦¦¦¦|¦¦¦¦-el tuyop¡¡¡¡¡
  +—-+-+-+-wenop me tengo k ir iendo..
  ¦¦+–+¦¦¦¦?-ciaOoOooOoOoOOoOooOoOooOooOoOOoO
  ++¦¦¦¦¦¦++-Y muxizima suerte-::::
  ?++¦¦¦¦++D€–@_l_e_j_@_n_d_r_@_______para ty.

 170. 243 nkdulce Lunes, septiembre 3, 2007 de 9:59 pm

  hola
  k
  onda
  espero k
  pasen ami metro
  bueno bye
  EmOS DaRkEtyOsZ EsEPtO NaKItOoS FresAsz SiPpp!!!!

 171. 244 pedro jose Lunes, septiembre 3, 2007 de 10:41 pm

  hola como estas pues te felizito esta muy wuena la pag para los msj en los metro serve mucho este espero verte x mi metro http://www.metroflog.com/papito18 si me lo firmas xfa

 172. 246 dulce Martes, septiembre 4, 2007 de 8:19 am

  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★HoLa QuE Onddaaa!!!!!!
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆e.s.b.o
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★m.c.c.g
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆eReS suEr
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★c.e.m.e.n.t.o
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆nunk cambIes
  ┊ ┊ ┊ ┊ ★lla me voy
  ┊ ┊ ┊ ☆por QuE
  ┊ ┊ ★aNdO MeDiO MoDOrRa oNQuE Es De NOchE
  ┊ ☆cuante con migo para todo**
  ★bye

 173. 247 zita Martes, septiembre 4, 2007 de 11:54 pm

  holas los dibujitos super duper

 174. 248 OsKr Jueves, septiembre 6, 2007 de 12:53 am

  *te.QierO*.!!
  **te.QierO*.!!
  ***te.QierO*.!!
  ****te.QierO*.!!
  *****te.QierO*.!!
  ******te.QierO*.!!
  *****te.QierO*.!!
  ****te.QierO*.!!
  ***te.QierO*.!!
  **te.QierO*.!!
  *te.QierO*.!!

  *te.amO.priinCesa.*!!
  **te.amO.priinCesa.*!!
  ***te.amO.priinCesa.*!!
  ****te.amO.priinCesa.*!!
  *****te.amO.priinCesa.*!!
  ****te.amO.priinCesa.*!!
  ***te.amO.priinCesa.*!!
  **te.amO.priinCesa.*!!
  *te.amO.priinCesa.*!!

  *=)

 175. 250 LiZz Viernes, septiembre 7, 2007 de 11:23 am

  Hola me gustaria saber como pasar estos dibujos en alguna firma lo que pasaes que lo selecciono y le pongo copiar y en el metro no lo puedo pegar jejeje=S sorry si me veo muy taraletas pero soy nueva en esto tnks

 176. 251 pirrus Sábado, septiembre 8, 2007 de 4:53 am

  ______, .-‘^K I , -^_^-, ..
  _, .-‘^ S S , .-^_______..|
  _.. K I , .-^ ____________k
  __.., .-^_________________i
  ________________________ss
  ________________________kis
  _______________________skiss
  _______________________kissk
  ____pOzt me___________isskiss
  ____________________kisskisskis
  __________________skisskisskisski
  ________________sskisskisskisskissk
  ______________isskisskisskisskisskiss
  ____________kisskisskisskisskisskisskis
  _________skisskisskisskisskisskisskisskiss
  _______kisskisskisskisskisskisskisskisskissk
  ______isskisskisskisskisskisskisskisskisskiss k
  ______kisskisskisskisskisskisskisskisskisskiskis
  _______skisskisskisskisskisskisskisskisskisskiss
  ________kisskisskisskisskisskisskisskisskisskis

 177. 253 Rocker Sábado, septiembre 8, 2007 de 7:12 am

  ola ps muy bonitos los dibujos

  quisiera saber si alguien me podria ayudar a hacer uno de metallica

  bueno les dejo mi msn

  omar_belfast@hotmail.com

 178. 254 SAMUEL Sábado, septiembre 8, 2007 de 7:54 am

  QE ONDA
  A TODOS LOS CHAVOS Y CHAVAS
  JEJEJE BUENO ESPERO QE PASEN POR MI METRO
  Y SI QEREN AGREGENME ASU CORREO BUENO BYE

 179. 255 brandy Sábado, septiembre 8, 2007 de 10:05 am

  jaja pss ahi naamas aalgo0 chikitho0o0o
  ( )_( )
  (=’.’=)
  (”)_(”)

 180. 261 JOSE ANGEL Martes, septiembre 11, 2007 de 4:18 am

  _/\_
  )P*(
  _/\_
  )R*(
  _/\_
  )I*(
  _/\_
  )M*(
  _/\_
  )E*(
  _/\_
  )R*(
  _/\_
  )A*(

  ]██[ H ]██[ O ]██[ L ]██[ A ]██[

 181. 263 gigi Martes, septiembre 11, 2007 de 5:37 pm

  ey ke tan mu lindo los dibujos y
  ke sigan poniendo mas
  y ke me encanta chau se cuiden
  besos

 182. 264 agustina Martes, septiembre 11, 2007 de 9:17 pm

  hola!como andas?espero q bien..
  me caes re bn
  sos lo mas

  te mando un beso enorme
  chau! pasate te x mi metro plissss♥♥♥ bay paste

 183. 265 carol23!! seva te amo!! Miércoles, septiembre 12, 2007 de 12:56 am

  as visto q guay el casper?jajaja venga un bsss

 184. 266 iatiuxxx Miércoles, septiembre 12, 2007 de 9:15 am

  ….. @@ ……… ღ* ÖölaZz **
  ….@(’;’)@…….. ღ* CÖömÖö staZz???*
  0==/–==0…… ღ* Ya sé!*
  …../___…….. ღ* Zuper Biien*
  ….._| |_……. ღ* Y esÖó me da gustÖó.*

 185. 267 Paty Miércoles, septiembre 12, 2007 de 10:30 am

  …………………*…………………
  ☆……………**…………..☆
  ..**……….*….*……..**
  ….*..*…..*…..*….*..*
  ……*…..*……….*…..*
  ……************……….

 186. 269 Gerry Jueves, septiembre 13, 2007 de 3:54 pm

  pon mas ya que ay muchos repetidos

 187. 270 jessica Viernes, septiembre 14, 2007 de 4:07 am

  ps me gusta mucho tu metro hay te dejo mi firma primis besos

 188. 272 M Viernes, septiembre 14, 2007 de 4:48 am

  jaja yo soy adicta al metroflog jaja http://www.metroflog.com/melina1hm jaja no se crean!!

 189. 273 govanni Viernes, septiembre 14, 2007 de 8:26 am

  estan chidas las fotos

 190. 274 erika Sábado, septiembre 15, 2007 de 5:26 am

  qee Ondaa mee guztann ezttOss dibuujitoss puess agregenn mii mssnn erika_liliana_22@hotmail.com

  edson te amo

 191. 276 Miriam Sábado, septiembre 15, 2007 de 6:34 am

  *.° ola
  º komo stas??
  …° spero ke te encuentres muy bien
  ….O ps solo paso a saludarte
  …….°o O ° O
  ……………..° i para recordarte ke
  ………….. ° cuentas conmigo
  …………. O hoi y siempre
  ………….o….o°o NUNCA lo dudes
  ……………..O….° bueno es momento
  …………o°°O…..o despedirme
  ………..O……….O te veo despues
  …………° o o o O´´ bye bye

  espero ke pasen ami flog

  http://www.metroflog.com/kiriam

 192. 278 Ana Maria Lunes, septiembre 17, 2007 de 4:33 am

  *`•.♥¸hOa*`•.¸
  *`•.¸uHi*`•.¸
  *`•.¸emOoOosSa*`•.¸
  *`•.¸Tu pIc*`•.¸
  *`•.¸WuEnOoOo*`•.¸
  *`•.¸sSsOoOolOoOo*`•.¸
  *`•.¸PaSsE*`•.¸
  *`•.¸a*`•.
  *`•.¸¸DeJar*`•.¸
  *`•.¸Mi*`•.¸
  *`•.¸fIrMiTa*`•.

 193. 279 fresa Lunes, septiembre 17, 2007 de 5:03 am

  estan bien padres. sigan haciendo mas oscar me gustas nucho y lo sabes verdad

 194. 280 ★●*★--sheppe--★●*★ Lunes, septiembre 17, 2007 de 6:35 am

  ★.●*★ *`•.¸*`•.¸*`•★
  ★You`re very special★
  ★●*★ *`•.¸*`•.¸*`•.★

 195. 282 valeria Martes, septiembre 18, 2007 de 4:22 am

  oO#【】ψ ▓▒♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ☆ ★♬♪♩♪▶△▲γ凸∩∪╦╩⊙◎▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌︻︼ ¤ ▽ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴︹︺╬ω㊣ § ■ΘIし↑↑↓↓←→↘↙↔↕〓 ☆ ★×╰ノ ◣◥◤ΩжфюЮ━━卍◇◆ㄨ※×◎☜

  algunos signos me voeee

 196. 283 kevin Martes, septiembre 18, 2007 de 5:44 am

  0000000000“““*“““0000000000
  000““`000“““““`000““`000
  000“““000`*“*“*`000“““000
  000“““000““““`000“““000
  000“““000“*“`*“000“““000
  000““`000“““““`000““`000
  000“`0000““““““`0000“`000
  00000000““`IRRE““““00000000
  000000000“““““““0000000000
  000“`00000“““““`00000“`000
  000““`0000““““`0000““`000
  0000““`0000“““`0000““`0000
  00000“““000““`000“““00000
  ““““““000“`000`´´´´´´´´´´´

 197. 285 sandra Miércoles, septiembre 19, 2007 de 1:37 am

  hola como estan espero ke vien
  i tambien espero ke voten aki nos daremos kuenta kien es el mejor si Avril lavgne o hilary duff….baii

  http://www.metroflog.com/kien-es-el-mejor

 198. 286 incognito Miércoles, septiembre 19, 2007 de 2:02 am

  ESTA BKN PERO NO SE HAY ALGUNOS FEOS COMO REPETIDOS ASI LOS DE CORAZON YA CHAO

 199. 290 willi Viernes, septiembre 21, 2007 de 2:58 am

  10…

  9…

  8…

  7…

  6…

  5…

  4…

  3…

  2…

  1…

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo
  ´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

  BUUUMMMMMMMMMMMMM!!!

 200. 292 chaparrita Viernes, septiembre 21, 2007 de 4:19 am

  ´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶$´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶ø´ø¶$¶¶¶ø´´´´´´´´´1¶¶1
  ´´o¶¶¶¶¶´1o¶¶¶¶¶´´´1¶¶ø¢o$´¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´7o71´´´¶¶øø$1´¶¶¶ø
  ´$¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´¶´¢¶¶¶o¶¶¶ø
  7¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´$´´´´´7¶¶¶ø
  ø¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´1´´¶´´´´´¶¶¶¶ø
  ¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¢¶¶¶¶7´´´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶¶¶ø¶¶ø´o¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶´´7117¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶oo7$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶7´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶&&&&&&¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´´´´¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶

  ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶

  ¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶ø¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 201. 293 Giovanna Viernes, septiembre 21, 2007 de 8:32 am

  Hola me encanta esta pagina ya que a mi no me salen muy bien los dibujitos para firmarles a mis amigas y ya con eso ya los dibujitos me ayudan jiji bye visiten mi metro

 202. 294 michelle Sábado, septiembre 22, 2007 de 1:08 pm

  espero la pagina esta se quede por siempre=).(….\…………../….)
  . \….\……….. /…./
  …\….\………./…./
  ….\…./´¯.I.¯`\./
  …./… I….I..(¯¯¯`\
  …I…..I….I…¯¯.\…\
  …I…..I´¯.I´¯.I..\…)
  …\…..` ¯..¯ ´…….’
  ….\_________.•´
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o ol
  …..lo o o o o o

 203. 295 damaris Domingo, septiembre 23, 2007 de 2:33 am

  Nota: damaris, gracias por el dibujo, pero está repetido, saludos

 204. 296 jemi Domingo, septiembre 23, 2007 de 10:54 pm

  ♥´¨)
  ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)www.metroflgog.com/73w4
  (¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥
  _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 205. 297 ivan Lunes, septiembre 24, 2007 de 2:56 am

  la neta nose como poner las imagenes aguien qe me

  puedo ayudar mi metro es ivan113

 206. 299 george_soad_117 Lunes, septiembre 24, 2007 de 8:18 am

  xido!! este lugar!! ya parece casi casi al metro esto!! jajaj ariba SOAD!!! FIRMEN!! http://www.metroflog.com/xxxgeorge117xxx BYE!!

 207. 302 willi Miércoles, septiembre 26, 2007 de 10:10 pm

  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶

 208. 304 marcos Jueves, septiembre 27, 2007 de 4:21 am

  yo siento ke eres una cica muy lida

 209. 307 WWW.METROFLOG.COM/LOKABALTRACIA Jueves, septiembre 27, 2007 de 6:01 pm
 210. 308 Complize musical Sábado, septiembre 29, 2007 de 4:21 am

  esta chido q tengan aqui uno con nuestro nombre!!!

  ese perrito es adorable……….

  bye y se kuidan…

  COMPLIZE MUSICAL ………………..

 211. 309 francisco Sábado, septiembre 29, 2007 de 9:43 am

  hola quiero q me manden mensajes a mi metro y firmas ok bye

 212. 310 diana Sábado, septiembre 29, 2007 de 10:10 am

  m encanta esta peich jje
  pOngan diibujiitOs de mmm
  nO se de pasteLes de cumpleaños
  x lO menOs de un pedazO cOn una veliita arriba
  pliizzz
  !!!
  gracias
  linda pagiina
  muy util
  !!!
  😀

 213. 311 ana karen Sábado, septiembre 29, 2007 de 11:16 am

  HOLA ME LLAMO ANA KAREN ME ENCANTA EL METROFLOG TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOS LOS DÌAS LLEGO DE LA ESCUELA Y PRENDO LA COMPU PONGO LA PÀGINA DEL INTERNET Y LUEGO EL METROFLOG,ME LA LLEVO TOOOOOOOODO EL DIA EN EL METRO PERO YA NO PQ MI COMPU NO SE QUE TIENE PERO NO QUIERE ACEPTAR ESA PÀGINA Y AORA ME ANDO PUDRIENDO EL METROFLOG ES MI VIDA. DESDE Q ME PLATICARON LO DEL METROFLOG SE ME OCURRIO HACERLO Y DESDE ESE DIA ME LA LLEVO PEGADA A LA COMPU. TE VOY A PASAR MI METRO PARA Q ME LO FIRMES PERO CONSTE Q NO TENGO FOTOS MIAS……….
  http://www.metroflog.com/monsteralergy
  http://www.metroflog.com/fresadulceconchocolate

 214. 312 DANIELITAAAAA Sábado, septiembre 29, 2007 de 11:36 am

  Hey…!!
  awWww =D
  a mi me late un buEn el metrOoo
  suBir Pic diaRio y cOnOcer gNt nuEva aSi cOn mOm es gNiaL =)
  wOow YeaHhh
  tOdO deLux
  http://www.metroflog.com/pipemanson
  http://www.metroflog.com/CiNiK
  aki stan mi metruUu y el de mi mOmiOoo =D
  siii

 215. 313 lyss22 Sábado, septiembre 29, 2007 de 5:28 pm

  wenas pa k veas k si k t iba a firmar n esta foto

 216. 315 RiCARDO Domingo, septiembre 30, 2007 de 11:53 am

  Ola…lulu eres la primera persona que envie este dibujo…
  y eres la pérsna pr dos razoner
  te quiero mucho
  y eres un npersona espécia y gran amiga mia…jejeje
  n_n

 217. 317 .. Lunes, octubre 1, 2007 de 2:21 am

  *p******
  **r*****
  ***i****
  ****m***
  *****e**
  ******r*
  *******a

 218. 318 grexia victoria Lunes, octubre 1, 2007 de 2:51 am

  hola ps tambien pero se traba la pajin acon os comenatris y no los puedo leer y me caga eso bueno ps sola mente para firmar y saludos a mis primos y ami familia ok y kieo un novio de 13 o 14 años ok a y me pueden agregar este es mi msn dedo_kas_01@hotmail.com ok solamente morros de 15 para abajo los de 16 para arriba no no asepto de esos ok
  byyyy cuidensen lokillols

 219. 321 LIZZHY Lunes, octubre 1, 2007 de 6:45 am

  m enkanTa k m fiiRmn miis aMiiGo0s mas ApResxiiado0 ii Mazs co0nFiiado0Zs d to0dOzx!!

  PRINCIPALMENTE MI MEJOR AMIGA MARTHA ZULEMA

 220. 323 mi msn es: edgar@cabron.com Lunes, octubre 1, 2007 de 11:19 am

  holax/)!%&$&=:_]*]*
  espero estes bien(!$=?!%:_:_!*
  bueno solo pasa aver tu nuev metr!($&=(!$($!:_[
  esta chidop!(#$/!=)
  bueno adios!/&)$=:_[¨**¨[]¨!#&
  __________________0___________0______,,,
  ___________________0_________0_____,,
  ____________________0_______0____,
  _____________________0_____0____,,
  _____________________0000000__,,,,,
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77oø$´´´´´´´
  ´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø´´´´
  ´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´7¶¢´´
  ´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶´
  ´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´´øø
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø
  ´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´ø
  _¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
  __¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
  ___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
  ____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
  _____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
  _______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
  _________¶¶¶¶,,,,,,,,,,,,,,,,¶¶¶¶________
  __________¶¶¶¶¶,,,,,,,,,,,,¶¶¶¶¶_______
  ___________¶¶¶¶¶¶,,,,,,,,¶¶¶¶¶¶__________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶,,,¶¶¶¶¶¶¶________
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
  __________________¶¶¶¶¶¶¶__________
  ____________________¶¶¶__________
  _____________________¶________aun te kiero un que lo niegue/&”=´{-+bueno bye (/)/=

 221. 324 lizzy Martes, octubre 2, 2007 de 8:15 am

  chikos recuerden pasar por mi metro vale es:

  http://www.metroflog.com/princesita_88

  bEsIkOsSsSs dE sAbOrEsSs…

  «•´`•.(*•.¸(`•.¸ ¸.•´)¸.•*).•´`•»
  ••¤(`x[*†…….LIZZY!!*……†*]×´)¤••
  «•´`•.(¸.•´(¸.•* *•.¸)`•.¸).•´`•»

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  cσρчяιgнτ ©2007!… lizzy …`★

 222. 325 Ana Maria Martes, octubre 2, 2007 de 8:50 am

  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´´´´¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶

  ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶

  ¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶ø¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶

 223. 328 melissita estephania Jueves, octubre 4, 2007 de 4:41 am

  amo el metro

  es geniiaL

  pasenle aL miiO

  arriBa panda

 224. 329 nelsy Viernes, octubre 5, 2007 de 2:31 am

  —-___________________________———————————————————————–____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 225. 331 abc Viernes, octubre 5, 2007 de 8:08 pm

  ANTONIO Y GRISEL¡¡¡¡

 226. 332 mario Sábado, octubre 6, 2007 de 3:33 am

  hola
  presiosa
  te pongo mi firma
  para poder
  conoserte
  escriveme
  mario_hdz_r10@hotmail.com

 227. 333 UNA X EL MUNDO Sábado, octubre 6, 2007 de 4:35 am

  ++t+++++++++r
  +++k+++++++e+
  ++++m+++++v++
  +++++x+++e+++
  ++++++m+4++++
  +++++++++++++

 228. 334 ruby Sábado, octubre 6, 2007 de 5:34 am

  LO QUE ES SER MEXICANO!!!
  El Mexicano no te golpea…………………. Te da un putazo.
  El Mexicano no se cae………………………Se da un chingadazo.
  El Mexicano no te ordena………………….Te manda a huevo.
  El Mexicano no fracasa……………………..La caga.
  El Mexicano no se golpea…………………..Se da en la madre.
  El Mexicano no sale corriendo……………..Sale en chinga.
  El Mexicano no toma siesta…………………Se queda jetón.
  El Mexicano no ríe hasta mas no poder….Se caga de la risa.
  El Mexicano no va rápido…………………..¡¡Va hecho la madre!!
  El Mexicano no es un tipo tremendo………¡Es un cabrón!
  El Mexicano no es listo……………………….Es una ver…..dadera chingonada
  El Mexicano no es un tipo alegre:……….. ¡¡¡Es de poca madre!!!
  El Mexicano no se esfuerza………………….¡Se la pela!
  El Mexicano no es; cualquier persona……¡¡Es el más chingón!!
  El Mexicano no toma…………………………Se mama y cabron
  Para el mexicano no esta dificil……………esta CABRON!!
  El Mexicano no es cualquier persona……..Es MEXICANO!!

  ¡¡¡para que sepan que chingones somos!!!!…..
  V I V A M É X I C O C A B R O N E S…!!!!!!!!!!
  V I V A M É X I C O C A B R O N E S…!!!!!!!!!!

 229. 336 Adriana Sábado, octubre 6, 2007 de 5:47 am

  Tengo el mns de ahsle la de hsm si alguin loq uiere agreguenme girl_adrisexy92@hotmail.com

 230. 337 Annitha Weasley Sábado, octubre 6, 2007 de 11:01 am

  _________________000000000000
  _____________00000000000000000000
  _________00000000____________00000000
  _______0000000000________________00000
  _____000000_000000________“““_____0000
  ____0000_____000000______““““_____0000
  ___0000_______000000______“““_______0000
  __0000_________000000““`__“__________0000
  __0000_________`000000““`_____________0000
  _0000________““000000“““____________0000
  _0000_______“““000000“““`__________0000
  0000_______““`___000000““““_________0000
  0000_________`_____`000000_“““““`____0000
  0000______________“`000000__“““““___0000
  0000_____________““`000000___“““`____0000
  _0000___________“““`000000____________0000
  _0000__________““““`000000___________0000
  __0000________“““__“`000000_________0000
  __0000_______“““____“`000000________0000
  ___0000_____“““_____““000000______0000
  ____0000___“““`_____““`000000____0000
  _____00000_“““_______““_000000_00000
  _______000000_________________000000000
  __________00000000__________00000000
  _____________00000000000000000000
  _________________000000000000

 231. 338 Maria Elena Domingo, octubre 7, 2007 de 1:44 pm

  aqui dejandoles mi leenda pick kien kiera ke sea me poede no agregar a mi msn ok.

  bye
  scm.

  XOXOXOXOOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOOXOXOXXOOXOXOXOXOXOX
  xoxoxooxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxxooxoxoxoxoxooxoxoxo

 232. 339 MaRiO DaNiEl Domingo, octubre 7, 2007 de 11:51 pm

  ★*
  ┊☆* HeLLoOo!!**
  ┊ ┊★*

 233. 340 Ernesto Bermudez Alanis Lunes, octubre 8, 2007 de 12:11 am

  (¸.•´ (¸.•` ¤..♥ €®N€§TØ ♥. ¤•¸.•*´¨) ¸.•*¨)

 234. 341 CeziLia Lunes, octubre 8, 2007 de 12:49 am

  wOoLazz..!

  Juju! pz zta pkm!!
  La pAg..!
  zTa GeniaLizimaa!!

  zIn keRer!! la encOntre!

  Biie!

 235. 342 montserrat valderrama Lunes, octubre 8, 2007 de 12:49 am

  ESTO Q ONDA?????????

 236. 343 Pilar* Lunes, octubre 8, 2007 de 2:51 am

  +
  ++
  +++
  ++++
  +++++
  ++++++
  ++++++++++++++++
  +++++++++++++++
  ++++++++++++++
  +++++++++++++
  ++++++++++++
  +++++++++++
  ++++++++++
  +++++++++++
  ++++++++++++
  +++++++++++++
  ++++++++++++++
  +++++++++++++++
  ++++++++++++++++
  ++++++
  +++++
  ++++
  +++
  ++
  +

  ESTA DE POKA ESTA PAGINA

  ADIOS

 237. 344 laura Lunes, octubre 8, 2007 de 5:12 am

  «•´`•.(*•.¸(`•.¸ ¸.•´)¸.•*).•´`•»
  ••¤(`x[*†…….malas*……†*]×´)¤••
  «•´`•.(¸.•´(¸.•* *•.¸)`•.¸).•´`•»

 238. 345 sAnDy Martes, octubre 9, 2007 de 5:00 am

  hOlA QuE ChIdO QuE PoNgAN StA pAgInA Je jE EsTa sUpEr pErO ViSiTeN Mi mEtRo http://WWW.METROFLO.COM/SSSANDY

 239. 347 melisa Martes, octubre 9, 2007 de 5:20 am

  holapues haste padre la pag pasen ala mia
  bay jiji

 240. 350 daniela Miércoles, octubre 10, 2007 de 6:38 am

  ♥♥♥
  ♥♥♥
  ♥♥♥♥♥
  ♥♥
  ☺☺
  ☻☻
  ♣5

 241. 351 JOVAPEMA Miércoles, octubre 10, 2007 de 10:28 am

  ESTA CHIDA ESTA PAG…ªªª
  EXISTOS
  BYE

 242. 353 adriana Jueves, octubre 11, 2007 de 5:47 am

  woooola niñop ps solo te quiero dcir q me caes super te quiero musho y amigos como tu no se encuentran tan facil por eso te quiero musho nunk te lo e dicho pro para mi tu eres como mi hermanito mayor te quiero mil nunk lo olvides vale aver cuando me vas a visitar a mi school va

 243. 355 EDUARDO Jueves, octubre 11, 2007 de 12:28 pm

  FIRMEN MI METRO Y SE LES DEVOLVERA LA FIRMITA
  ADIOSS
  CUIDENSE BAEE!!

 244. 357 allison Jueves, octubre 11, 2007 de 8:44 pm

  hola k tl pos les digo k esta bien bakana esta pagina
  bueno les dejo mi metro pa k la rayen un pokito oks
  http://www.metroflog.com/geminis31
  buenuu besitos bye kuidesen y sigan asi

 245. 359 audrey Viernes, octubre 12, 2007 de 1:54 am

  Ola este es mi metroflog firmenle plizZz

 246. 361 Adrian Viernes, octubre 12, 2007 de 2:28 am

  Ps.. Muy Shida la pág.. Muxa Creatividad

 247. 362 karina Viernes, octubre 12, 2007 de 3:45 am

  puta madre como hago estas pinches firmas???
  ..porque las hago muy bien en el cuadro de comentarios y despues de enviar aparece todo un desmadre..
  ALGUIEN QUE ME DIGA COMO HAGO MI PROPIA FIRMA DE LA FIGURA QUE YO KIERA, QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE!!!

 248. 363 MARCE Viernes, octubre 12, 2007 de 6:04 am

  ps yo a estas m*madas no le entiendo, agradecería q alguien me inicie en la tecnology, xfa.
  HELP! QUE MUERO AL MARGEN DEL INTERNET!!!!!!!!!!

 249. 366 alan eduardo Viernes, octubre 12, 2007 de 7:39 am

  no manchen las imajenes estan perrisimas, no de marabilla no es lo mejor que e visto ATT:PUTOSYA

 250. 367 mayra Viernes, octubre 12, 2007 de 8:41 am

  chidas las imagenes
  un punto para ustedes
  bueno todos los puntos
  jajajaj
  suban mas estan
  padrisimas

 251. 368 gaby Sábado, octubre 13, 2007 de 7:51 am

  esta super padre la pagina
  mi metro es gatita0

 252. 370 Constanza Domingo, octubre 14, 2007 de 2:14 am

  PPPPPP___PP_____PP__PPP____PP_PPPPP____PP_____PP
  PP____PP__PP___PP___PP_PP__PP_PP___PP___PP___PP
  PP____PP___PP_PP____PP__PP_PP_PP____PP___PP_PP
  PP____PP____PPP_____PP___PPPP_PP____PP____PPP
  PPPPPP_____PP_PP____PP____PPP_PP____PP___PP_PP
  PP________PP___PP___PP_____PP_PP____PP__PP___PP
  PP_______PP_____PP__PP_____PP_PP___PP__PP_____PP
  PP______PP_______PP_PP_____PP_PPPPP___PP_______P

 253. 375 KAREN Miércoles, octubre 17, 2007 de 5:39 am

  HOLA QUIEN ES ESA CHAVA

 254. 379 Muñekita Sábado, octubre 20, 2007 de 1:22 am

  ¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶
  ´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶
  ´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶

  ´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶
  ¶¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´¶´´¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´¶´´¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶

  ¶¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´¶´´¶
  ´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶

  Nomas Lo subi pa ke tngas otra firma jejeje

 255. 381 zaee Sábado, octubre 20, 2007 de 4:55 am

  bueno hola esta chida la pag…
  espero que pasen
  a mi metro
  los quiero mucho
  firmen mi metro no sean malos
  siiiiiiiiiiiiiii
  bueno adios
  bye
  chao

 256. 383 asenet Lunes, octubre 22, 2007 de 2:48 am

  woolazz!!
  pzZ muii shioss
  dubujos ee3333!!!
  pzzZz me gustarii@A
  sabe3r co0moo se hace3n!!
  je3je3je3 pero we3no0
  aiii pase3n x mi flog vA@a!!
  http://www.metroflog.com/blackprinccess

 257. 386 diana Miércoles, octubre 24, 2007 de 2:35 am

  oi siiiiiiiiiiiiiiiiiii?”””””””””””””””””estas guapa siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jajajajajajajaja no me conoces no te confundas eeeeeeeeeeeeee nena

 258. 387 paca Miércoles, octubre 24, 2007 de 8:41 am

  alguien me podria decir como realizar mi propia firma autentica,de esas q nadie copia para mi metroflog???

 259. 389 chelmi Jueves, octubre 25, 2007 de 7:26 am

  hey tan zpr chidas esas cosillas!!*

 260. 390 audrey Viernes, octubre 26, 2007 de 4:12 am

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.

 261. 392 Libi Sábado, octubre 27, 2007 de 12:22 am

  ________0000______________________
  ______0000________________________
  ____00000_________________________
  ___00000______ TOi pasandO__________
  __000000________pOr aquí____________
  _0000000_________para dejarTe________
  _0000000______un saluditO!*!*!________
  _00000000__________________________
  _00000000000000___________________
  _000000000000_____________________
  __0000000000____________________ 0_
  ___00000000000_________ ________00_
  ____00000000000000000000000000000__
  ______0000000000000000000000000___
  ________000000000000000000000_____
  __________00000000000000000_______
  ______________000000000___________
  + . * . * . *

 262. 393 Keta Sábado, octubre 27, 2007 de 11:01 pm

  HOLA!!!

  AH!!! STA ZPR ZPR SHIDOOOO ESTE ESPACIO!!!

  BUSKARE ALGUNAS IMAGENES Y LAS SUBO OKZZZ!!!

  LES DEJO MI MF!!!

  http://WWW.METROFLOG.COM/LOVEPINK

  SALUDITZZZ!!!

  BZOSSS!!!

  BY3 BY3

 263. 396 Guille Domingo, octubre 28, 2007 de 4:45 am

  A VeR, Yo TnGo Un PrOgRaMa Ke XaNa 1000
  BuSkEn El “MultiAscii Art” X Ai
  PoNeS UnA ImAgEn Y La PaSa A CaRaCtErEs De EsOs XunGos

 264. 399 yosue Miércoles, octubre 31, 2007 de 3:13 am

  esta muy chido este metro el metro es un vicio jejejeje bueno podrian hacer una firma que diga the locos porfa

 265. 401 MAGALI Miércoles, octubre 31, 2007 de 10:18 am

  ME ENCANTAN LOS DIBUJOS1!! CHAUUUUUU

 266. 402 ivansaro Miércoles, octubre 31, 2007 de 2:55 pm

  hola estan chidow los dibujos pero me gustaria saber si no podrian hacer uno de campanita con pitter pan por fa va gracias si lo hacen se los voy a a gradecer eternamente bueno chaoooooo
  baaaaaaaaaaa baeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 267. 404 mIrIaMm Sábado, noviembre 3, 2007 de 7:38 pm

  olaaaaaaaa!!
  k tls todo ??
  oy ese mi primer dia … jajaja *
  aver si se dibujar alguna csa !!

  jajajaj…

  xaU*

 268. 405 gaby Martes, noviembre 6, 2007 de 4:28 am

  ★*㋡
  ┊☆* HoOlaZzZ!!**
  ┊ ┊★*㋡
  ┊ ┊ ┊ ☆*Zpero q ztz!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊★*㋡
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊☆*cOoL!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊★*㋡
  ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆*mui linda!!**
  ┊ ┊ ┊ ┊ ★*㋡
  ┊ ┊ ┊ ☆*pIicC!!**
  ┊ ┊ ★*㋡
  ┊ ☆*zprO ke pazez x mi mf!!**
  ★*㋡

  • 406 MARIANA Lunes, enero 25, 2010 de 12:52 am

   ….hello
   …..Hello
   ……Hello
   …….Hello´´´¶.**..**.
   ……..Hello´´¶¶*..**..*
   ………Hello´¶¶¶ .*.*.*.
   ¶¶¶´Hello¶¶´¶*..**.*.
   ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.hOLAss
   ´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
   ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
   ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*. que OoOonda !..**
   ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
   ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.
   ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.* jeje
   ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*¶¶¶¶¶*.*.**.*
   ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*..
   ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
   ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**PAzZzZen.**.*
   ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* _!..**
   ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.X MI METRO*.**.
   ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
   ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*sueRte !..**
   ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
   ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**. !..*
   ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
   ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*. !!
   ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**OoOk.*
   ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
   ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
   ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*XAU.*.

 269. 407 AlExAnDeR Martes, noviembre 6, 2007 de 8:45 am

  ooooooooooooooooooooooooooø¶¶¶$7´´WooolaxxX
  ooooooooooooooooooooooooo$¶¶¢7o¶¶¶´´
  oooooooooooooooooooooooo¶¶7´´´´´´¶¶7´´PaSoO
  oooooooooooooooooooooooø¶o´´´´´´´7¶$´´
  ooooooooooooooooooooooo¢¶¢´´´´´´´¶¶7´´
  ooooooooooooooooooooooo7¶¶¶7777ø¶¶7´´CoORiEndo
  oooooooooooooooooooooooooo¶¶¶¶¶¶o´´´ X tU
  oooooooooooooooooooooooo7$¶¢´´´´´´ m*F
  ooooooooooooooooooooooooø¶¢´´´
  ooooooooooooooooø$¶¶¶¶¶¶¶¶´´
  ooooooooooo¢¶¶¶¶¶¶¶¶$¢¶¶¶¶´´´´ linda
  oooooooooo$¶¶¢¢o77777$¶77¶7´´
  oooooooo7ø¶¶777ooo7o¶¶7´7¶o´´´´ pick
  oooooo¢$¶¶¶77ooooo$¶¶´´´7¶¢´´´´´´´7$¢7´
  ooooo$¶¶¢o¶¶¢ooo¢¶¶7´´´´´¶¶´´´´´´7¶¶¶¶¶ bueno
  oooo$¶o´´´´¶¶7ø¶¶o´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  oooo¢¶ø´´´¶¶¢¢¶¶¶ø77´´´´´´´oø¶¶¶$¶¶´´´¶$ ahora si
  oooo7¢¶¶¶¶¶¢7¶¶´´¢¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´7¶¶¶¶$´
  ooooooo¢¢o77¢¶¢´´´´´´o¶¶¶¶¶´´´´´´´ya me voy
  ooooooooooo7¶¶´´´´´´´´´´¶¶7´´´´
  oo$¶¶¶oooo7$¶o´´´´´´´´´¶¶´´´´´´te cuidas
  o$¶77¶¶ooo¶¶ø´´´´´´´´´¶¶´´´´´
  o¶$´´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´7¶¶¶77´´´´´by3!!!
  ¶¶´´´$¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¢¢¶¶¶¶7´´
  ¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´ø¶$´´´´´´´¶¶´´y si puedes pasas
  ø¶7´7¶o´´´´´´´´´´´¶¶¶o7´´77¶¶´´´x el mio
  ´¢¶ø¶o´´´´´´´´´´´´´´7¢øøøø¢7´´´´´

  http://www.metroflog.com/_rednaxela_
  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  cσρчяιgнτ ©2007(AlexAnDer)

 270. 409 andrea Domingo, noviembre 11, 2007 de 2:27 am

  graxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por los dibujos

 271. 410 BOLKBMX Martes, noviembre 13, 2007 de 10:24 am

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

  llllllllllllllllllllllllhfdc v

 272. 412 zhetmOn Miércoles, noviembre 14, 2007 de 5:42 am

  _**___**
  _**___**_________****
  _**___**_______**___**** Olas…aquí Te dejo
  _**__**_______*___**___**
  __**__*______*__**__***__** mi linda Firmita
  ___**__*____*__**_____**__*
  ____**_**__**_**________**
  ____**___**__** pásate a mí metro he
  ___*___________*
  __*_____________* cuídate!!
  _*____X_____x____*
  _*_______@_______* nICe PIC otra ves jejeje!!!*
  _*_______________*
  ___*_____*_____* biie!.-
  _____**_____** ____MONTSE!!*

 273. 416 Marco Sábado, noviembre 17, 2007 de 9:15 am

  ey chicas espero que me agregen a su msn jejej lñes espero mi correom es gabilan.999@hotmail.com les espero ok besos

 274. 417 ivansaro Sábado, noviembre 17, 2007 de 1:12 pm

  cha no ma hagan uno de campanita

 275. 420 PndJo0o Martes, noviembre 20, 2007 de 7:47 pm

  _______________________¶¶¶¶¶___________
  ¶¶¶¶¶__________________¶_¶_¶___________
  ¶_¶_¶__________________¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_____¶_
  ________¶¶¶___¶¶¶_¶_¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_¶_
  ________¶¶¶___¶_¶_¶_¶¶¶____¶¶¶___¶___¶_
  ________¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶__
  ________¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶_____¶_____
  ________¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶_____¶¶¶____
  ________¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶___
  ________¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶_____¶¶¶____
  ________¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶_____¶_____
  ________¶¶¶____¶__¶_¶¶¶___¶¶¶__________
  ________¶¶¶____¶____¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶¶
  _________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶___¶
  _______¶¶¶¶¶_________________¶¶¶__¶¶¶_¶
  _____¶_¶___¶_¶________________¶¶¶_____¶
  ____¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶_¶___¶_¶_________________________
  _______¶¶¶¶¶___________________________
  _________¶_____________________________
  ________¶¶¶____________________________
  _________¶_____________________________

  ESPERO KE LES GUSTE

 276. 421 ALEJANDRito_10 Miércoles, noviembre 21, 2007 de 11:50 pm

  **************************P*******************************
  *************************R********************************
  **************************I*******************************
  *************************M********************************
  **************************E*******************************
  *************************R********************************
  **************************I*******************************
  *************************T********************************
  **************************O*******************************

  hOlA Ak pSa PrA FiRmArTe tU MeTrO MuY bUeNa lA FoTo sUgI AsI sAvEs qUe 100PRE VaS A CoNtar cOn mIgO PaSa a mI MeTrO y fIrMaMe

 277. 422 GUSTAVOO (BUDDYY) Jueves, noviembre 22, 2007 de 11:36 am

  ´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶ø1oø¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶o¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´¶7¶¶11oo¢¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶7´$¶ø¶´ø¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶´¶¶¶´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´
  ´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´
  ´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´o¶¶¶´´
  ´´¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7¶¶´¶¶¶´´
  ´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶77´´´¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´o¶´¶¶´´
  ´´´¶¶¶¶´¶7´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´¶´¶¶´´
  ´´´ø¶¶1¢´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶7´¶´´
  ´´´´¶¶´¶¶øo´´´´´´´¢¶´¶´¶¶¶¢´´´´´1¶¶¶¶¢¶ø´
  ´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶7¶¶$¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$´´¢o´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´7ø¶¶7¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶oo¢ø¶´¶´´
  ´´´´´´´´7¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¢¶$´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶´¶oo´o¶¶¶¶ø´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶ø´¶´´´´´´$´´´´´ø¶ø¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´7¶¶¶¶o´´o¶¶ø¶1¶7´¶o1´´¶¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´o´o1´¶´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´

 278. 425 SHERMITE Sábado, noviembre 24, 2007 de 2:54 am

  hola pues kisiera uno donde diga pablo y rebeca
  otro k diga bebe hermosso
  otro la beba

  y k diga pablo te amo
  si no es mucha molestia
  esk lo amor tanto pero no esta ocnmigo
  k diga pablo regersa
  te amo

 279. 428 mo0nn!k!ta Lunes, noviembre 26, 2007 de 1:03 am

  *?´¨)
  ¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨)
  (¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ?
  *¨:;°~^`ho0la*¨:;°~^zzpero0`*¨:;°~^`*ke¨:;°~^`*pasess¨:;°~^`*¨:;°~^`po0r*¨:mi;°~metro0glo0g^`*¨:;°jejejeje~^`*¨:;°~^`*¨:;cuidate°~^`*¨:;so0nrie°~^`*hazz¨:;°~^to0do0`*¨:;°~^`*¨co0n:;°~amo0r*¨:;°~^`*¨:;°~^`*se¨:;°~felizzz^`v^`*¨:;°~^`jejejeje*¨:;°~^`atte**¨:;°~^`mo0nn!k!ta¨:;°~^`

 280. 429 Adriana Lunes, noviembre 26, 2007 de 2:54 am

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶´´¶´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶
  ¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´´¶¶¶´¶¶´¶¶´¶¶¶
  ¶¶´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´¶¶´¶´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´´¶´¶¶´¶¶´¶¶¶
  ¶¶´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  xxida pagina

 281. 430 SANTI!!! Martes, noviembre 27, 2007 de 11:51 pm

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶____¶¶¶____¶¶_____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
  ¶¶____¶¶____¶¶¶¶____¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
  ¶¶_________¶¶¶¶¶________________________¶
  ¶¶_________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶
  ¶¶__________¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶____¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶_____¶¶____¶¶¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶_____¶____¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶¶____¶____¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
  ¶¶____¶¶¶¶¶¶________¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 282. 431 SANTI!!! Martes, noviembre 27, 2007 de 11:54 pm

  _______________________________________________¶_____________________________________
  _¶¶______¶¶__________________¶_____________________________¶¶________________________
  _¶¶¶_____¶¶¶______¶_______¶___¶¶__________¶¶___¶_¶¶¶_¶__________¶________¶___________
  _¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶______¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶______¶¶¶__________
  _¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__________
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶_________
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶_¶¶______¶¶__¶¶¶________
  _¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
  _¶¶¶_____¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶___¶___¶¶_¶¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
  _¶¶¶_____¶¶¶___¶¶__¶¶¶__¶¶¶____¶¶_______¶¶__¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶___¶¶¶______¶¶¶______
  _¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶_____¶¶¶___¶¶______¶¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶¶________¶¶¶_____
  ___¶_____¶¶¶_____¶¶_______¶¶¶___¶¶_____¶¶_____¶¶_____¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶____
  _________¶¶¶_______________¶¶___¶¶_____¶¶______¶¶____¶¶¶_______¶¶¶¶____________¶¶____
  _________¶¶¶________________¶___¶¶_____¶¶_______¶¶¶__¶¶_________¶¶_____________¶¶¶___
  _________¶¶¶____________________¶¶_____¶¶________¶¶__¶__________________________¶¶¶__
  __________¶¶____________________¶¶_____¶¶____________________________________________

 283. 432 SANTI!!! Martes, noviembre 27, 2007 de 11:57 pm

  ___________________________________________________________________
  _______________¶¶¶¶___¶¶¶¶___________________________________________
  ________________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_________________¶________________________
  ________________¶¶¶¶____¶¶¶¶________¶______¶¶¶_______________________
  ________________¶¶¶¶_____¶_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶___________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶____________¶¶¶___¶¶¶_________¶¶¶___________
  _______________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_______¶__¶¶¶___¶¶______¶___¶¶____________
  ________________¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶___¶¶¶___¶¶_____¶¶___¶¶____________
  ________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶___¶¶____¶¶¶___¶¶____________
  ______________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶___________
  ____________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶___________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  ___¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__________________________________________________
  _______¶¶¶_¶¶____¶¶¶___¶¶¶___________________________________________
  ______¶¶¶__¶¶_____¶¶___¶¶¶___________________________________________
  ______¶¶¶__¶¶____¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶______¶¶¶____¶¶¶¶¶¶___
  ____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶_____¶¶¶________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶_¶¶_______¶¶¶__
  _____¶¶¶¶__¶¶_¶__¶¶¶___¶¶¶_____¶__¶¶¶___¶¶¶___¶¶___¶¶¶_______¶__¶¶¶__
  ______¶¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶¶__¶¶¶____¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶___¶¶¶______¶___¶¶¶__
  ____¶¶¶¶¶_¶¶__¶__¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶___¶¶¶_____¶¶___¶¶¶__
  ______¶¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶¶___¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶__
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶_
  ____¶_______¶¶¶__________¶____¶__________¶_____¶______¶_____¶________
  ___¶_________________________________________________________________

 284. 433 sulika dayanna Miércoles, noviembre 28, 2007 de 9:42 am

  松奈々大崎 (¯`punk´¯) 奈々大崎ナ (¯`punk´¯) ●๋:╫█╫•►
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶
  ¶¶´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶´¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ♥•(•)♥•(•)• ♥•(•)♥•(•)• ♥•(•)♥•(•)• ♥•(•)♥•(•)• ♥•(•)♥•(•)•
  |»»–(¯`punk´¯)–«« ●๋:╫█╫•► |»»–(¯`punk´¯)–««

 285. 434 Tonyyy Miércoles, noviembre 28, 2007 de 11:41 am

  _____000000000000000000000000000_____
  ____0__000_______00______000____0____
  ___0___0________0000_____000_____0___
  ____0__000_____0____0____0______0____
  _____000000000000000000000000000_____
  _____0_____00000_____00000_____0_____
  ______0____00000_____00000____0______
  ______0____00000_____00000____0______
  _____0_____00000_____00000_____0_____
  ____00_____00000_____00000_____00____
  ___000_____00000_____00000_____000___
  __0000_____00000_____00000_____0000__
  __0000_____00000_____00000_____0000__
  ___000_____00000_____00000_____000___
  ____00_____00000_____00000_____00____
  ______0____00000_____00000____0______
  ________0__00000_____00000__0________
  __________000000_____000000__________
  ____________0000_____0000____________
  _______________0_____0_______________
  _________________0_0_________________
  __________________0__________________

 286. 435 Conchita Jueves, noviembre 29, 2007 de 6:32 am

  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶ø´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶$ø¶¶¶´´´´´´´´ø¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶´ø¶¶ø´´´´´´¶¶$´´´´´´´´´
  ´´´´´´´$¶¶¶$øø´¶¶¶ø´´ø$¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´$¶¶¶
  ´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´ø¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶
  ´$¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øø$¶¶¶¶ø
  ¶¶ø´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øø
  ¶ø´´´$¶ø´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶$¶¶$´´´´´´´´´´¶¶$$´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´$$¶¶$$¶¶¶ø´´´øøø$¶¶¶¶ø´´´´´´´´´$¶¶
  ´´´´´´ø$¶¶¶¶¶¶ø´´´´´ø¶¶¶¶¶$´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶

 287. 436 piery Jueves, noviembre 29, 2007 de 10:12 pm

  _________o********o______________________
  _________o*********o______________________
  _________o*****ooooooooooo________________
  __________oo***************oo______ooooo___
  __________oo******************oo___oo*****o__
  _______oo***********************ooo*******oo_
  _____oo**************************o*********oo
  ___oo*************oo**************oo********o
  __oo**************oo****oo******************o
  _o****************o*****oo******************o
  o***********************o************o****oo_
  o*******ooooooo***********************ooooo__
  o******oooooooooooo*******************oo_____
  o*****oooooooooooooooo****************o______
  o*****ooooooooooooooooo**************o_______
  o*****oooooooooooooooooo*************o_______
  o*****ooooooooooooooooooo************oo______
  o******ooooooooooooooooo*************oo______
  oo******ooooooooooooooo**************oo______
  _oo******ooooooooooooo***************o_______
  __o*******oooooooooo****************o________
  ___o*******ooo*********************o_________
  ____o*******o*********************o__________
  _____o******o*******************oo___________
  ____ooo******oo***************o***oo_________
  __oo***oo*******************oo******oo_______
  oo*******oo**************oo**********oo______
  ***********o**********oo***************oo____
  ************oo*******oo*******************oo_
  *************ooooooo***********************oo
  ps nomas pasava po0r akii po0r tu metro0 para firmartelo0 y 0ojala tu tmb pases po0r el miio0

 288. 437 Mariiia Fernanda Sábado, diciembre 1, 2007 de 10:33 pm

  cσρчяιgнτ ©2007!…Princzita Casi Perfecta …`★

 289. 441 dulce Domingo, diciembre 2, 2007 de 11:29 pm

  kandi—–kandy—-kandy—–kandy—-
  kandy—–kandy—-kandy—–kandy—-

 290. 444 susanita Lunes, diciembre 10, 2007 de 8:09 pm

  pasan ami metrito y me firman
  (♥)•(♥) los quero un chorro (♥)•(♥)

 291. 445 graciela Lunes, diciembre 10, 2007 de 9:14 pm

  __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  §§______§§§§§__§§§§__§§§§______§§§§__§§§__§§§§§§
  §___§§___§§§§__§§§§__§§§__§§§§__§§§§§§§§__§§§§§§
  §___§§___§§§§__§§§§__§§§__§§§§__§§§__§§§__§§§§§§
  §___§§___§§§§__§§§§__§§§_______§§§§__§§§__§§§§§§
  §________§§§§___§§___§§§__§§__§§§§§__§§§__§§§§§§
  §___§§___§§§§§______§§§§__§§§__§§§§__§§§__§§§§§§
  §___§§___§§§§§§§__§§§§§§__§§§§__§§§__§§§_______§
  ___88888____888888___888888____88_____8____
  ___88_888___88888888_88888888__8888__8______
  ______888___888__888_888__888___88__8_______
  ______888___888__888_888__888_____8_________
  ______888___888__888_888__888____8__88______
  ______888___88888888_88888888___8__8888_____
  ____8888888__888888___888888___8____88______

  ____888888888___888888888___888888__8888____
  ____888888888___888888888___8888888_8888____
  ____888888888___888888888___888888888888____
  ____888_________888___888___8888_8888888____
  ____888888888___888888888___8888__888888____
  ____888888888___888888888___8888___88888____
  ____888_________888___888___8888___88888____
  ____888_________888___888___8888___88888____
  ____888_________888___888___8888___88888____

 292. 446 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:14 pm

  para todos los fans de AVRIL LAVIGNE!!!! VIVA!!!!

  Y PARA LOS NO TAN FANS TB :d

  _________@@@@
  ________@@@@@@
  _______@@@__@@@
  ______@@@@@@@@@
  _____@@@@___@@@@
  ____@@@@@__@@@@@
  _____________________
  ___@@@@_______@@@@
  ____@@@@_____@@@@
  _____@@@@___@@@@
  ______@@@@_@@@@
  _______@@@@@@@
  ________@@@@@@
  _________@@@@@
  _____________________
  ______@@@@@@@
  ______@@@@@@@@
  ______@@@____@@@
  ______@@@____@@
  ______@@@___@@
  ______@@@@@@
  ______@@@__@@@
  ______@@@___@@@@
  ______@@@@__@@@@@
  _____________________
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  _______________
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@
  ________@@@@@@@@@
  ________@@@@@@@@@
  ________@@@@@@@@@

  LAVIGNE!!

 293. 448 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:16 pm

  ########_____###_______###___#######_____############___
  ##########___###_______###___########___############___
  ##_____####___###_______###___##______##__#__________________
  ##______###___###_______###___##_______##_#__________________
  ##_____####___###_______###___##_______##_#__________________
  ##########___###_______###___##########_############___
  #########____###_______###___#########__############___
  ##_____________###_______###___##______##__#_________________
  ##_____________###_______###___##______##__#_________________
  ##_____________###########____##______##__############____
  ##______________#########_____##______##___############____

  ___$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$__
  ___$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$__
  ___$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$__________
  ___$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$__________
  ___$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$_____
  ___$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$__________
  ___$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$__________
  ___$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$by$$$$$$$$__
  ___$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$Ccp$$$$$__

 294. 449 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:17 pm

  siempre se acuerdan q existe la alegria, y la representan con caras,
  modifike una cara happy x una sad

  _____00000000______________________00000000_______
  ___0000______00__________________00_______0000____
  _00__________0000_______________0000__________00__
  _0_________000_____________________000_________00_
  _0_______00__________________________000________0_
  _00_____00_____________________________00______00_
  __0000000______0000___________0000______0000000___
  ___00000______000000_________000000______00000____
  ______00_______0oˆ00__________00oˆ0______00_______
  ______00________””___00000000____”””_____00_______
  ______00_______”””___00____00____””______00_______
  _______0_______””_____000000_____”””_____00________
  _______00_______”_________________”_____00_________
  ________000_________o00000000o________000_________
  __________000_____oo__________oo____000___________
  ____________0000_________________0000_____________
  _______________0000000_000_0000000________________
  ___________________0000000000____________________

 295. 450 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:18 pm

  no se si esta este oso

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´17711´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´7o¢øøøo77´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´717¢´´´´1¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶o´´7¢$¶¶¶1´´´1777777oo¢ø1´¢77´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶$´´11´´´´´´´7777777777777oooo1´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´17oøøo7777777777777777777777oø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´771´´o777777777777777777777711¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´77¶´´o77777777777777777777777´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´17ø´$o7777777777777777777777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶1´17oo777777777777777oooo7777777´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶o´´11777777777¢¢o777o1´ooo77o77´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´1777777ooo777777¶øø111117´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶o´777777717´ø171´oøø´111´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶´´77o7771¶¶¶11oo¢7o71111o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´77111´´117ø¶¶¶´´ø7oøø1´´´77¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´71111177o´´´´´´¶oo1´111´´´1´´´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø77777oo¢ø´´´´771´111111117ø771´´ø¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶$1´´oøo¢ooo117¢$$71111111111111ooo71´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´´´171¢´´´111111´11111711111111´¢7771´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´´77777ø1111111111111111111111111øoo7´1¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´1777ø¢´1111111111111711111111711´1¢17¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´´7¢1´1117111111711111111111171111´´¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶71´111171111117111111111111711111´ø¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶7o7´1711711771171117111111111111´1¶¶¶¶¶

 296. 451 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:19 pm

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶_____________¶¶¶¶____
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶__________¶¶¶¶______
  ¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_______
  ¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶_____________¶¶¶¶____
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶__________¶¶¶¶______
  ¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_______
  ¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶_____________¶¶¶¶____
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶__________¶¶¶¶______
  ¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_______
  ¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_

  y muxaaaa!!!! MUXAAAA

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶¶_____________¶¶¶¶____
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶__________¶¶¶¶______
  ¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_______
  ¶¶¶¶_________¶¶¶¶__________¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶__
  ¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_

  ES LO Q LE FALTA A ESTE MUNDO

 297. 452 Cristobal C Martes, diciembre 11, 2007 de 3:20 pm

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 298. 453 nancy Miércoles, diciembre 12, 2007 de 12:41 am

  ahora si miriam ahi te va mi dibujo jejejejejejejeejejejejejejejee

 299. 456 melisa Jueves, diciembre 13, 2007 de 11:20 am

  holissss!!!!

  como estan espero que muy bien me ancanto los dibujos para los metroflog y los fotolog estan rre bueno yo ya me guarde algunos para mi metrolfog bueni les dejo mi flog para que pasen okisss!!!

  es http://www.metroflog.com/clubretroo

  pd:besosSsSsSs

  shoOoOoOoO…….meluchisSsSsS

  2 pd:les dejo mi hotmail para comunicarnos okissss es mel_lamejor1@hotmail.com besosSsSsSs

 300. 457 PxNdX Domingo, diciembre 16, 2007 de 5:44 am

  SABIAS QUE…
  Cuando sueñas con la persona que te guste, esa persona se durmio pensando en ti?

  SABIAS QUE…
  Que cuando se te escopa el nombre de esa pesona que amas o de quien sea, esa persona piensa en ti?

  SABIAS QUE…
  Cuando un chico/a te baja la mirada esa persona esta loca por ti?

  SABIAS QUE…
  Cuando te toca el cabello esa persona tambien esta loca por ti?

  SABIAS QUE…
  Cuando te mira a los ojos te quiere mas de lo que piensas?

  SABIAS QUE…
  Cuando te mira de frente te ama?

  SABIAS QUE…
  Cuando te mira mucho no puede vivir sin ti?

  SABIAS QUE…
  Si se despide despacio es por que no te puede dejar ir?

  AHORA PIDE UN DESEO!!!
  Com el nombre de la persona que amas y esa persona te demostrara que tmb te ama

 301. 458 rosario Lunes, diciembre 17, 2007 de 12:21 am

  si desean mas de estas imagenes pueden ir a http://www.PARATUMETRO.com, deberias hablar de esa pagina, es dedicada a imagenes ascci para metroflog

 302. 459 Pietro Lunes, diciembre 17, 2007 de 8:40 am

  hola gracias por los dibujos ya q los necesitaba y son muy buenos gracias de todo corazon!

 303. 460 Caro Martes, diciembre 18, 2007 de 1:21 am

  ╔═════╗
  ★ P ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ R ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ I ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ M ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ E ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ R ★
  ╚═════╝
  ╔═════╗
  ★ A ★
  ╚═════

  hola! encontré este q esta buenisimo!!!
  pasen por mi metro! bye!
  http://www.metroflog.com/carito_14mza

 304. 461 victor manuel Miércoles, diciembre 19, 2007 de 1:50 am

  HOLA CHICA LINDAAAAAAAA…

  “Este Pinito navideño tiene un gran significado”

  ______________________☆
  ____________________*Paz*
  ___________________*Unión*
  __________________*Alegrias*
  _________________*Esperanza*
  ________________*Bendiciones**
  _______________**Amor_Sucesos*
  ______________*Respeto..armonía**
  _____________*Salud__solidaridad***
  ____________*Felicidad___Humildad***
  ___________*Cofraternización_.Pureza**
  __________**Amistad__Sabiduría_Perdón*
  _________*Igualdad_Libertad_BuenaSuerte*
  ________**Sinceridad_Estima__Fraternidad**
  _______*Equilíbrio__Dignidad__Benevolencia**
  ______*Fé_Bondad_Paciência_Ventura _Fuerza*
  ____*Tenacidad-Prosperidad–_Reconocimento***
  _*Son mis deseos Felíz Navidad y Año Nuevo 2008*
  ________________IIIIIIIIIIIIIIIIII
  ________________IIIIIIIIIIIIIIIIII
  ________________IIIIIIIIIIIIIIIIII
  ________________IIIIIIIIIIIIIIIIII

  k laa pasee superr mienn siksii le deseo0 lo mejo0rr enn estass fieestass,
  muyy padree su pickk si k sii
  no0s seguimo0ss postiandoO.

  chauu… abachos, bechitos y mucho cadiño pa ti.
  atte: victor manuel lopez v.

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  ViCtOr MaNuEl ©2008

 305. 462 cynthia Jueves, diciembre 20, 2007 de 8:03 am

  oigan les dejo mi msn

  cynthiaraya2(a)hotmail.com y pasan por mi metro
  http://www.metroflog.com/CY3
  plis
  at0
  *cynthia*

 306. 463 victor manuel Viernes, diciembre 21, 2007 de 12:02 am

  ___________¶¶¶¶_____¶_______________
  _________¶¶¶¶________¶¶____________
  _______¶¶¶¶¶___________¶¶_________
  ______¶¶¶¶¶_____________¶¶¶______
  _____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶______
  _¶___¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶___¶_
  _¶¶__¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶__¶¶_
  __¶¶_¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶__
  __¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶__
  ___¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶__
  ____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶____
  ______¶¶¶¶_______________¶¶¶¶_____
  ______¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶_____
  _______¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶______
  ________¶¶_¶¶¶_______¶¶¶_¶¶_______
  ________¶¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶_______
  _________¶¶____________¶¶________
  __________¶¶¶___¶¶___¶¶¶_________
  _______¶¶___¶¶______¶¶___¶¶¶_____
  ______¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶____
  _____¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶____
  _______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶______
  __________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶________
  _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
  ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
  _________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______
  ____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶__
  ________________________________
  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  ViCtOr MaNuEl ©2008

 307. 464 JuLitHo El fatHeR.. Sábado, diciembre 22, 2007 de 3:06 am

  ┊—-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥]
  ┊  ★ ┊  ★ ┊
  ┊  ┊ ☆  ☆┊  ★┊
  ☆┊  нєℓℓσ !!!* ☆
  ┊ ┊  ★¢σмσ тαѕ ☆
  ┊  ☆ ┊ѕтσу d ραѕαdιтα ★
  ★т dєjσ мι fιямιтα┊ ☆┊  
  ☆ ┊ѕρєяσ q ┊ ☆
  estes super┊★ 
  ☆ ┊ραxαтє un fin de semana ☆┊
  ┊  ★super, cυιdαт
  є мυxσ! ☆
  ☆┊  у мυу ¢σσℓ тυ ρι¢!!!=) ★
  —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥] —-[♥]

  ♠..((((posT Me))))…♠
  PoOsT Me !! *..:.*

 308. 466 Víctor Lunes, diciembre 24, 2007 de 12:48 am

  No manches la regaste cuate! Está lentisima tu pagina! En que pusiste los enlances de los metros quedo pesadisima la pagina… Ojalá lo puedas corregir pues tu página ha sido muy útil tanto para mi como para muchisimos cibernautas y seria una lástima que por este tipo de situaciones la popularidad se venga para abajo y ya no quieran visitar tu blog…

  Espero mi critica puedas tomarla de la mejor manera y en verdad, ojalá puedas hacer algo al respecto…

  Saludos.

 309. 467 JuLitHo El fatHeR.. Lunes, diciembre 24, 2007 de 2:54 am

  FELIZ*************_/\_
  *****************)_*(

  NAVIDAD*********_/\__/\_
  ****************)_*()_*(

  Y*************_/\_****_/\_
  **************)_*(*)_(*)_*(

  PROSPERO*****_/\_********_/\_
  *************)_*(*)_*()_*(*)_*(

  AÑO********_/\_************_/\_
  ***********)_*(*)_*(*)_*()_*(*)_*(

  NUEVO****_/\_****************_/\_
  *********)_*(*)_*(*)_*(*)_*()_*(*)_*(

  *******_/\_********************_/\_
  *******)_*(*)_*(*)_*()_*(*)_*()_*(*)_*(
  ******************()()************
  ******************()()************
  ******************()()************

  PARA KE LO GOCEN

 310. 468 Annitha Weasley Lunes, diciembre 24, 2007 de 5:47 am

  _$$$$$$__$$$$$__$$$$$__$$$$$
  _$$__$$_$$___$$_$$____$$___$$
  _$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$
  _$$_____$$___$$____$$_$$___$$
  ________________$$$$$________

  _$$$$$$__$$$$$__$$$$$
  _$$__$$_$$___$$_$$__$$
  _$$$$$$_$$___$$_$$$$
  _$$______$$$$$__$$_$$

  _$$$__$$$_$$$$$$_
  _$$_$$_$$___$$___
  _$$_$$_$$___$$___
  _$$____$$_$$$$$$_

  _$$$__$$$_$$$$$_$$$$$$_$$$$$___$$$$$
  _$$_$$_$$_$$______$$___$$__$$_$$___$$
  _$$_$$_$$_$$$$____$$___$$$$___$$___$$
  _$$____$$_$$______$$___$$_$$___$$$$$
  __________$$$$$_____________________

  █[ E ]██[ S ]██[ P ]██[ E )██[ R )██[ O ]██[♥]
  ██[K ]██[ S ]██[ I ]██[ G ]██[ A ]██[ S ]██[ * ]██
  [♥]██[ Ρ ]██[ A ]██[ S ]██[ A ]██[ N ]██[ D ]██[O]
  ██[♥]██[ P ]██ [ O ]██[ я ]██[ ♥ ]██[ M ]██[ I]██
  ♥]██[ м ]██[ E ]██[ T ]██[ R ]██[ O ]██[*]██[ ♥]

  ___________*Simple*________*plan*_*plan*_______
  _________*Plan**Plan*_______*plan*__*plan*______
  _______*Simple*_*Simple*____*Plan*_____*Plan*__
  ______*Simple*___*Simple*___*Plan*_______*Plan_
  ___*Simple*_____*Simple*____*plan*________*pla
  ___*Plan*________*Plan*_____*plan*________*plan*
  __*Simple*_____*Simple*_____*Plan*________*Plan
  _____*Simple*______________*Plan*_______*Plan__
  _______*Simple*____________*Plan*_____*Plan*___
  __________*Simple*_________*Plan*___*Plan*_____
  ______________*Simple*_____*Plan**Plan*________
  __*Simple*______*Simple*____*Plan*_____________
  _*Simple*________*Simple*___*Plan*_____________
  ___*Simple*_____*Simple*____*Plan*_____________
  ___*Simple*__*Simple*______*Plan*_____________
  _________*Simple*__________*Plan*______________
  ______________________________________________

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´¶´´¶¶¶´´¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´¶
  ¶´´¶¶¶¶´´¶´´´¶´´´¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶´´¶´´¶´´¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´¶´´¶¶¶´´¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶´´¶
  ¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´¶¶¶´´¶
  ¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶´´¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶
  ¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ___$$$
  ___ $$$$
  ___ $$__$$
  ____$$___$$
  ____$$__$$
  ____$$$$
  ____$$_
  ____$$___
  ____$$____
  ____________
  _____$$_$$
  ______$$$
  _____$$_$$
  ____$$___$$
  ___$$_____$$
  __$$_______$$
  ____________
  _____________$
  _____$_______$
  _____$$_____$$
  _____$$$$___$$
  _____$$_$$__$$
  _____$$__$$_$$
  _____$$___$$$$
  _____$$____$$$
  ____________$$
  ______________
  ____$$
  _____$$$
  _____$$_$$$
  _____$$____$$$
  _____$$_______$$
  _____$$____$$$
  _____$$_$$$
  _____$$$
  ______________
  ______$$_$$
  _______$$$
  ______$$_$$
  _____$$___$$
  ____$$_____$$
  ___$$_______$$
  __$$_________$$
  _________________

  ooooooooooooooo–ooooo——ooooo———oooo—-
  ooooooooooooooo–ooooo—–ooooo———-oooo—-
  -ooooooooooooooo-oooooo—-ooooo———-o–o—-
  –oooooo———oooooo—ooooo———–o–o—-
  —oooooo——–oooooo–ooooo———–oo–oo—
  —-oooooo——-oooooo-ooooo————o—-oo–
  —–oooooo——oooooooooooo———–oo—–oo-
  ——oooooo—–oooooooooooo———-oo——-oo
  ——-oooooo—-oooooo-oooooo——–oooooooooooo
  ——–oooooo—oooooo–oooooo——ooooooooooooo
  ———oooooo–oooooo—oooooo—–oo———oo
  ooooooooooooooo–oooooo—-oooooo—oo———-oo
  ooooooooooooooo–oooooo—–oooooo–oo———-oo
  ooooooooooooooo–oooooo——ooooooooo———-oo

  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$$_____$$____$$$____$$_____$$$$
  $$$$_____$______$______$_____$$$$
  $$$$_____$______$______$_____$$$$
  $$$$_____$______$______$_____$$$$
  $$$$_____$______$______$_____$$$$
  $$$$_____$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$_____$___$$_____________$$$$$
  $$$$_____$__$$_______________$$$$
  $$$$______$$$_________________$$$
  $$$$__________$$_______________$$
  $$$$____________$$_____________$$
  $$$$_____________$$___________$$$
  $$$$______________$___________$$$
  $$$$_______________$__________$$$
  $$$$_______________$_________$$$$
  $$$$$_______________________$$$$$
  $$$$$$_____________________$$$$$$
  $$$$$$$___________________$$$$$$$

 311. 469 rafa Martes, diciembre 25, 2007 de 2:05 am

  ——-ooooooooooo——————————––ooooooo–
  ——-oooooooooooo————#——–—ooooooooo—-
  —ooooo——ooooo-——–-###————-ooooo-–ooo—-
  ——-ooooo——ooooo—-#####———-ooooo–ooo—-
  ——-oooooooooooo——#########—–oooo–ooo—-
  ——-ooooooooooo— ###########–ooooooooo–
  ——-oooooooo————–######—––ooooooooo–
  ——-ooooo oooo ————###———-—oooooooooo—-
  ——-ooooo—–ooo———–—#——-——oooo—-ooooo—-
  ——-ooooo—–ooo————————–—oooo—-ooooo—-
  ——-ooooo—–ooo—————————–oooo—-ooooo—-
  ——-ooooo—–ooo—————————–oooo—-ooooo—-
  ——————————————————————————-
  ANTI 51 !!!!!!!!!!

 312. 473 yes!!ka Viernes, diciembre 28, 2007 de 10:40 am

  ______66666________99999______
  ____6______66____99______9____
  ___6_________6__9_________9___
  ___6__________69__________9___
  ____6_______6____9_______9____
  _____6____6________9____9_____
  ______6_6____________9_9______
  ______66______________99______
  ____6___6____________9___9____
  __6______6__________9______9__
  _6666666666666699999999999999_
  ___________6______9___________
  ____________6____9____________
  _____________6__9_____________
  ______________69______________
  ____99___99___99___99___99____
  ____66___66___66___666_666____
  ____66___66___66___6669666____
  ____9999999___66___66_9_66____
  ____66___66___66___66___66____
  ____66___66___66___66___66____
  ____66___66___66___66___66____
  ______________________________

  s!! k!!eRen me f!!Rman xfa

  http://www.metroflog.com/starinthedark

 313. 474 ......... Viernes, diciembre 28, 2007 de 1:19 pm

  [♡]HI!!
  [♡].Hola!!!
  [♡]..COmO estAS…???
  [♡]…eSpERo Y mUY BN
  [♡]….SoLO pAsAbA PaRa deCiRtE
  [♡]…..QuE tU pIc ESta mUY LINdA
  [♡]….aNd niCe =P
  [♡]…tAmBIeN pAsaBa PaRa
  [♡]..mAnDArtE saLuDitOx
  [♡].esPerO PaSEs poR mI mETRo a
  [♡]pOsTeAr byE bYE BeXoS!!!

 314. 475 ......... Viernes, diciembre 28, 2007 de 1:26 pm

  █10% HOLA!!!
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ██20% ESPERO Y ESTES
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ███30% SUPER BN
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ████40% ESTA SUPER LINDA TU PIC
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  █████50%Y TU METRO
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ██████60% NI QUE HABLAR
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ███████70%ESTA SUPER LINDO
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ████████80%ESPERO Y PASES POR EL MIO
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  █████████90% PILSS!!!
  ,
  ,
  ,
  ,
  ,
  ██████████100%ME VOY ADIOS TKM

  [SE CARGO TODO MI AMOR ;)]

 315. 476 jesica Viernes, diciembre 28, 2007 de 11:07 pm

  ★☆WoOolaaa!*★☆

  ★☆ComO st@z★☆

  ★☆sPero q SupHeR bn★☆
  ★☆oI veNgO a dejaRtHe uN@ f!RMa l@Rg@★☆

  ★☆Th3 gUzth@n l@zz f!Rm@z l@Rg@zs?★☆
  ★☆io crh3O q sip ♥♥ ★☆

  ★☆ i s!p nOp weNo @gu@NtaTH3★☆
  ★☆oI nOp @NdO @puR@D@★☆

  ★☆I x eZO k3Rro f!RmaR l@RGo ★☆

  ★☆Th3 uzTan sTaS 3ztReieaz?★☆
  ★☆Pu3s mh3 sth@ coSt@NdhO @Crl@z s@b3z? ★☆

  ★☆wenop thodO s3@ p@r@ q3 Th3 gusTh3 my Post★☆
  ★☆wenop wengoo @ Op!NN@R dh3 thu pinck!..★☆

  ★☆ Stha up3RR l!NNdha coMMo 3L du3ño d3l flog★☆
  ★☆wenop i@ 3z Or@ dh3 iRm3!!★☆

  ★☆Th3 cuid@z Okis okis?★☆
  ★☆Q iO tm me cu!dh@R3 =D★☆

  ★☆Ah!!i q nOp sh3 th3 olv!d3 p@z@R x my meTro★☆
  ★☆io th3 f!Rmo, thu mhe fiRRM@zz..!★☆

  ★☆ i tOdhOs f3lic3z ^^★☆
  ★☆wenop k ztez b3N b3N =*★☆

  ★☆ia mHe laRRgoi!★☆
  ♥♥♥ t h 3 keRRo ushoth3 ♥♥

 316. 478 .. Domingo, diciembre 30, 2007 de 9:48 am

  º^P^º
  º^R^º
  º^I^º
  º^M^º
  º^E^º
  º^R^º
  º^O^º

 317. 479 ANDREA Miércoles, enero 2, 2008 de 3:38 pm

  hola pues visit ami metro jeje

 318. 481 zuria Viernes, enero 4, 2008 de 10:41 am

  ★☆WoOolaaa!*★☆
  ★☆ComO staz★☆
  ★☆sPero q SupHeR bn★☆
  ★☆oI veNgO a dejaRtHe uNa fiRMa laRga★☆
  ★☆The gUzthan lazz fiRmaz laRgazs?★☆
  ★☆io crheO q sip ♥♥ ★☆
  ★☆ i sip nOp weNo aguaNtaTHe★☆
  ★☆oI nOp aNdO apuRaDa★☆
  ★☆I x eZO keRro fiRmaR laRGo ★☆
  ★☆The GuzTan sTaS 3ztReieaz?★☆
  ★☆Pu3s mh3 stha coStaNdhO aCrlaz sab3z? ★☆
  ★☆wenop thodO s3a para q3 Th3 gusTh3 my Post★☆
  ★☆wenop wengoo a OpiNNaR dh3 thu pinck!..★☆
  ★☆ Stha up3RR l!NNdha coMMo 3L du3ño d3l flog★☆
  ★☆wenop ia 3z Ora dh3 iRm3!!★☆
  ★☆Th3 cuidaz Okis okis?★☆
  ★☆Q iO tm me cu!dhaR3 =D★☆
  ★☆Ah!!i q nOp sh3 th3 olv!d3 pazaR x my meTro★☆
  ★☆io th3 f!Rmo, thu mhe fiRRMazz..!★☆
  ★☆ i tOdhOs f3lic3z ^^★☆
  ★☆wenop k ztez b3N b3N =*★☆
  ★☆ia mHe laRRgoi!★☆
  ♥♥♥ t h 3 keRRo ushoth3 ♥♥

 319. 483 nare (osito) jua jua Viernes, enero 4, 2008 de 9:53 pm

  holasss me encantaria q firmen mimero ok me voy chau bye bye y q me agregen nare_ladivina1@hotmail.com

 320. 484 guada Viernes, enero 11, 2008 de 3:26 am

  hola te queria decir que je ay q ponre mas cosas q sea de onda no guada la mejor de todos tengo 11 años

 321. 485 PERLA ADRIANA Sábado, enero 12, 2008 de 2:08 am

  PARA LOS CONOCEDORES DE BUENA MUSICA!!!!!!!!!!!!
  ´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶¶¶
  ´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶
  ¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶´¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´¶¶´´´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´´¶
  ´´´´´´´´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶_______¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶______¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶____¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶__¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
  ¶¶¶_______¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶______¶¶¶_____¶¶______¶¶______¶¶_______¶¶¶¶
  ¶¶_¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶______¶¶____¶¶¶¶_______¶¶¶¶
  ¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
  ¶¶_¶¶¶¶__¶¶_____¶¶______¶¶______¶¶_______¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 322. 489 Rosa Miércoles, enero 16, 2008 de 1:43 am

  eiss mu lindos los dibujos para el Mf anda pasesen x el mio y echen me una firmita sii??

 323. 491 k_rol15 Sábado, enero 19, 2008 de 3:47 am

  hola bueno solo pasaba a dejarte mi huellita adios

 324. 494 karliitah Jueves, enero 24, 2008 de 9:59 am

  hola me gusto n
  la pagina ta chida
  besos
  pasense a mi metro xf
  besos

 325. 496 nose Sábado, enero 26, 2008 de 8:02 am

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶__
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
  ¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
  ¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
  ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶_
  ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶´´´¶__
  ´´´´´´¶¶´´¶
  ´´´´´´´´¶´¶__
  ´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶
  ´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´__
  ´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´__
  ´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
  ´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´__
  ´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
  ´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´__
  ´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
  ´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´__
  ´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´
  ´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´
  ´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´__
  ´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´__
  ´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´__
  ´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´
  ´´´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´´´´´´__

 326. 497 yes!!ka Domingo, enero 27, 2008 de 10:22 am

  ______66666________99999______
  ____6______66____99______9____
  ___6_________6__9_________9___
  ___6__________69__________9___
  ____6_______6____9_______9____
  _____6____6________9____9_____
  ______6_6____________9_9______
  ______66______________99______
  ____6___6____________9___9
  __6______6__________9______9__
  _6666666666666699999999999999_
  ___________6______9___________
  ____________6____9____________
  _____________6__9_____________
  ______________69______________
  ____99___99___99___99___99____
  ____66___66___66___666_666____
  ____66___66___66___6669666____
  ____9999999___66___66_9_66____
  ____66___66___66___66___66____
  ____66___66___66___66___66____
  ____66___66___66___66___66____!
  ______________________________
  KREO KE AK!!! NO SABEN KE PONER

  SLE HIM LA MEJO BANDA KE PUEDA
  EX!!ST!!RR SPERO KE LA O!!GAANN

 327. 498 yes!!ka Domingo, enero 27, 2008 de 10:25 am

  ““““““““`88888888888888““““““““
  ““““““`88888““““““88888““““““
  “““““`888888888““““`888888888““““`
  ““““`88888888`88888“`88888`8888888““““
  ““““88`888“““`8888888“““`888888“““
  “““`88`888“““““888“““““88“88““`
  ““`888“888““““8888888““““888“88““
  ““888“`888“““`888“`888“““`88““88“`
  ““88““888““`8888““`8888““`88““888“
  “`88“““88““888““““`888“`888““`88“
  “`88“““888`888““““““888`888“““`88`
  “`88“““`88888“““““““`8888““““88`
  “`88“““`8888““““““““`888““““88`
  “`88“““888888“““““““`888888“““88`
  “`88““8888“88“““““““888“8888““88`
  “`88“`888““`88““““““`88““`888“`88`
  “`88`8888“““888“““““`88“““`8888`88`
  “`88888888888888888888888888888888888
  ““88““““““888“““`888“““““`888“
  ““`88““““““88“““888“““““`888“`
  “““88““““““88““`88“““““`888““
  “““`88“““““`888“`88“““““`888““`
  ““““888“““““888`888“““““88“““`
  “““““888““““`88888““““`888““““
  ““““““8888“““`888“““`8888“““““
  “““““““888888““V““88888““““““`
  “““““““““8888888888888““““““““

  http://WWW.METROFLOG.COM/STARINTHEDARK

 328. 499 xoo¡¡ Domingo, enero 27, 2008 de 8:03 pm

  olaa¡¡¡ me encanta la pagina me podrian acer esto en los simbolos esqe xo no se aserloo¡¡ jeje enga pliss es esto

  by:** GoRe **

  jiji asiaS a kien lo agaa

  by:** GoRe **

 329. 502 anahi Sábado, febrero 2, 2008 de 12:25 am

  pz la verdd ezta
  de peloz
  zolo te qeria
  decir ezo jeje zero
  inspiracion byeeeeee

 330. 503 cecilia naomi gonzalez romero Sábado, febrero 2, 2008 de 3:11 am

  ……………………………….@@@@
  …………….o00o………….@@()@@
  ……vVVv..00()00………_…@@@@
  …..(___).`0000´…_.(_)_……L………
  …..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………
  …….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..
  …..\\|kya……\\|//..\|/..\\|//…..

  ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣

 331. 504 andrea Domingo, febrero 3, 2008 de 6:45 am

  ♥♥♥♥
  ♥♥♥ººWOoLaZºº
  ♥♥ºººcomo Taz?ºº
  ♥ ºººzpero q bnººº
  ♥♥ººººzolo pazo d rapiidinºººº
  ♥♥♥ººººº XD y saber como etazººººº
  ♥♥♥♥ººººººbueno creo q ia m voeºººººº
  ♥♥♥ºººººººzale t daz una wuelta a mi flogººººººº
  ♥♥ºº¿?ºº
  ♥ººººººººººpz. t dejoºººººººº
  ♥♥ººººººººººm largo0oººººººººº
  ♥♥♥ººººººcuidatºººººº
  ♥♥♥♥ºººbeXozººº

 332. 505 Diana Domingo, febrero 3, 2008 de 9:23 am

  PosT Me oOk ………….

  y aqui les dejo mi flog
  para que le rayen bonito oOK….

  http://www.metroflog.comn/nannypink

  y me correo para que me agregen oOk…

  nanny_princess_pink@hotmail.com

  y

  dayana_barby@hotmail.com

  bye bye KisesS….

 333. 507 Tyare.. Lunes, febrero 4, 2008 de 6:18 am

  pff.x)
  huhuxD
  zo qee.e..
  uztedez rifann
  mamonnx)

 334. 509 laura munguia Jueves, febrero 7, 2008 de 1:36 am

  aki les dejo mi email para k rayen jeje http://www.metroflog.com/pumita000

  y mi email para k charlemos arual_555@hotmail.com

 335. 510 Scarlet Jueves, febrero 7, 2008 de 4:09 am

  PUES ENTREN AMI METRO A VER QUE LES PARECE VA…

  SALUDOS

  **XOXO**

 336. 511 =) Jueves, febrero 7, 2008 de 7:19 am

  ★♥wolazzz!!!! ★♥

  ★♥zpero k ztez bien ★♥

  ★♥ linda pika si ke si ★♥

  ★♥ zta iwal k tu metro =) ★♥

  ★♥ graxias por tu raion =D ★♥

  ★♥ ea ea alkanze ezpacio xD jojojo ★♥

  ★♥ m retiro kuidate muxo okaz tkmMmMmMmM ★♥

  ★♥ atto : angie ★♥

  tkmmMm♥★ — xoxO*

  TE AMO ADAL

 337. 512 roxy Viernes, febrero 8, 2008 de 2:01 am

  woolaaaa**

  k tl staaz?
  spero q bn

  aki tienes mi netro pa todo

  xaoooo

 338. 513 juliana Viernes, febrero 8, 2008 de 9:56 pm

  (gracias por el dibujo, solo se aceptarán dibujos que no estén repetidos, disculpen las molestias que esto le ocasiona)

 339. 514 LA HERMOSA Sábado, febrero 9, 2008 de 1:25 am

  OLA TODOS LOS K ESCRIBEN AKI SON UNOS PINCHIS PUTOS JEJE PUDRANSE A LA VERGA

 340. 516 liz Sábado, febrero 9, 2008 de 4:51 am

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo
  ´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ★♥ Wo0olaZzZ !!! ★♥

  ★♥zpero k ztez bien ★♥

  ★♥ linda pika si ke si ★♥

  ★♥ zta iwal k tu metro =) ★♥

  ★♥ paze a dejarthe mi xplosiva firma hahaha xD★♥

  ★♥ zperu ke nuz zigamuz pozteandu si k zi XD ★♥

  ★♥ m retiro kuidate muxo okaz ★♥

  ★♥ atto : L1z3tH ★♥

  tkmmMm♥★ — xoxO*

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.

 341. 517 erika Sábado, febrero 9, 2008 de 11:42 am

  sSSuuPERRRR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

  paGInaa DE pELOzzzzzz

  chAOO MetROflONGSSSS

  bUEnA VibRAA¡¡¡¡

  soBRIxx¡¡¡

 342. 518 cezar Sábado, febrero 9, 2008 de 11:22 pm

  jajaja 100% americanista http://www.metroflog.com/XxLUIS999perraxX

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  cσρчяιgнτ ©2oo8 ☺dArK fIrE♠
  ¡¡¡LA MITAD DE MI FELICIDAD EЯES TU
  DE LA OTЯA YA SE ENKAЯGO aMeRiCa!!!

  -+*♥aMeRiCa Mi LOcUЯA*+-
  [AwAnTe]`°•IR*ЯEVERENTE
  ~~[1000 % AzUlCrEmA]~~
  *[aMeRicA! tO eresz mi viida! tO eresz mi pasziiOn! masz aiia de tOda explikaciiOn]
  AmEriCa_te_llebo 3n el coЯason
  ***____the____dArK__StOnE____***es copia

 343. 519 aleks Domingo, febrero 10, 2008 de 12:44 am

  (gracias por la firma, solo se admitirán dibujos que no estén repetidos, disculpen las molestias que esto le ocasiona)

 344. 520 Janette Domingo, febrero 10, 2008 de 3:02 am

  k Oondaszh!!!!!!!!!!!!+

  no ps sta pag sta a pkM!!
  me encanto
  salu2 a to2

  viten mi metro si gustan

  http://www.metroflog.com/hi-belajany

  cuidense bye!

 345. 521 Janette Domingo, febrero 10, 2008 de 3:40 am

  a una cosita mas como le hacen para publicar el metroflog
  no c si me entiendan
  bno como se ven arriva las imagenes de la pagina
  si pueden ponganme el mio no????
  pliss
  grasias

 346. 522 VICTOR Domingo, febrero 10, 2008 de 7:19 am

  esttaaa mui lennta la paginaa ni se peude evr nadaaa,,,!!1

  ESTA MUY LENTA LA PAGINAAA

  wwww.metroflog.com/Cristel

 347. 524 carlos Lunes, febrero 11, 2008 de 4:25 am

  MI METROFLOG http://www.metroflog.com/carlos_3mo A NO SE LES OLVIDE RAYAR
  ★ Firmadooo ! !
  ║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  cσρчяιgнτ ©2008 |

 348. 525 maAaRiAnA Lunes, febrero 11, 2008 de 10:17 am

  ______________oooo$$$$$$$$$$$$oooo
  __________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
  _______oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
  _____o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
  ___o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o
  __o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o
  _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$”_”$$$
  $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$
  $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
  $$$____”$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$”______o$$$
  $$$o_____”””$$$$$$$$$$$$$$$$$$”$$”_________$$$
  _$$$o__________”$$””$$$$$$””””___________o$$$
  __$$$$o______________________________o$$$”
  ___”$$$$o______o$$$$$$o”$$$$o________o$$$$
  _____”$$$$$oo_____””$$$$o$$$$$o___o$$$$””
  ________””$$$$$oooo__”$$$o$$$$$$$$$”””
  ___________””$$$$$$$oo $$$$$$$$$$
  ___________________””””$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$$$$
  ________________________$$$$$$$$$$”

  RRRR____RRRR______________
  RRRR__RRRR________________
  RRRR__RRRR______RRRRRRRR__
  RRRRRRRR______RRRR____RRRR
  RRRRRRRRRR____RRRRRRRRRRRR
  RRRR__RRRR____RRRR________
  RRRR____RRRR__RRRR____RRRR
  RRRR____RRRR____RRRRRRRR__
  ____RRRRRR________________________RRR___________
  __RRR__RRR________________________RRR___________
  RRR______RRR__RRRRRRR______RRRRRRRR____RRRRRR__
  RRR______RRR__RRR____RRR__RRR____RRR__RR____RRR
  RRR______RRR__RRR____RRR__RRR____RRR____RRRRRRR
  RRR______RRR__RRR____RRR__RRR____RRR__RRRR__RRR
  _RRRR__RRR____RRR____RRR__RRR____RRR__RRRR__RRR
  ___RRRRRR_____RRR____RRR____RRRRRRRR____RRRRRRR

 349. 526 shaggy Martes, febrero 12, 2008 de 6:18 am

  o
  t
  r
  o

  n
  i
  v
  e
  l

  s
  e
  m
  o
  s

  p
  u
  n
  k
  s

 350. 527 W1ll1@m$ Miércoles, febrero 13, 2008 de 7:53 am

  —————xxxxx
  ————–xx—-xx
  ————xx——xx
  ———-xx——–xx holaaaaaa!!!!
  ———xx———xx—-xx que
  ——–xx———xx—xx–xx linda
  ——xx———-xx–xx—-xx pic
  —-xx———–xx–xx—–xx pasate
  —xx———–xx–xx—–xx—xx
  –xx————-xx——-xx–xx–xx nos vemos
  -xx——-xxxxx———-xx-xx—-xx me encanto
  xx——xx—–xx——-xx——-xx ……tu
  xx—-xx———xx————-xx ……..flog
  -xx—xx—–x—xx———xxx muchos
  –xx—-xxx——xx——xxxx besosssss
  —-xxx———xxxxxxxxxxxx…me pasè
  ——-xxxxxxxxxxxxxx….chauuuuuuuuuuuu!!!!!!!
  Pяσнißidα lα Cσpiα dε εsτα fiяmα
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
  cσρчяιgнτ ©2008/w1ll1ams//w1ll1ams2

 351. 528 nicoll Miércoles, febrero 13, 2008 de 10:43 pm

  @@@_______________
  _@@___@@_________@@@@
  _@@___@@_______@@____@@@
  _@@__@@_______@___@@___@@
  __@@__@______@__@@__@@___@@
  ___@@__@____@__@@_____@@__@
  ____@@_@@__@_@@________@@
  ____@@___@__@@
  ___@___________@ Hola linda fotito..!!
  __@_____________@ la vdd m gusto muxo
  _@____^_____^____
  _@_______?_______@ spro t des un rol x mi
  _@_______________@metro zale vale..!!!
  ___@____`-´_____@ps m voy t cuidas muxo…
  ____@@_______@bye bexox
  @@@_______________
  _@@___@@_________@@@@
  _@@___@@_______@@____@@@
  _@@__@@_______@___@@___@@
  __@@__@______@__@@__@@___@@
  ___@@__@____@__@@_____@@__@
  ____@@_@@__@_@@________@@
  ____@@___@__@@
  ___@___________@ Hola linda fotito..!!
  __@_____________@ la vdd m gusto muxo
  _@____^_____^____
  _@_______?_______@ spro t des un rol x mi
  _@_______________@metro zale vale..!!!
  ___@____`-´_____@ps m voy t cuidas muxo…
  ____@@_______@bye bexox

  http://www.metroflog.com/llocin_lc

 352. 529 julia Jueves, febrero 14, 2008 de 7:02 am

  ey k nda pz pasan x mi flog babae

 353. 530 cecilia Domingo, febrero 17, 2008 de 11:28 pm

  (“”””””””””””””””””””””””)
  (“”””””””””””””””””””)
  “”222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 354. 531 carlos Lunes, febrero 18, 2008 de 2:04 am

  ♥ Motïvo :
  pase a tu metrO =)
  __________________________________♥
  ♥ Diα :
  HoOee.*
  __________________________________♥
  ♥ Lugαr :
  Tu metrOflog!!
  __________________________________♥
  ♥ Lo LiNdooO.. :
  Tu metrO y tu pik
  __________________________________♥
  ♥ Lo impOrtante :
  ke dejO mi firma en tu metrO..!
  __________________________________♥
  ♥ Lo ke esperO :
  ke te encuentres muy bien .-
  __________________________________♥
  ♥ Lo ke QierO :
  ke después pases a mi metrO pliZ
  __________________________________♥
  ♥ Un deseO :
  ke seas feliz
  y que disfrutes tu vida al maxiimO
  __________________________________♥

 355. 533 KATiA!!* Martes, febrero 19, 2008 de 4:49 am

  OlA!!
  pZz eStE ZiTiO EsTa zHiDoo!!!
  JeJeJe!
  Y PzZ No tEnGo NdA Qe dEcIr!!
  qE vEaS Mi mEtRoP!
  http://WWW.METROFLOG.COM/KATHITA_FAZHION24
  xHaOo!
  =0!

 356. 534 fher Martes, febrero 19, 2008 de 12:02 pm

  aa todaa madree estoo ensereooo;*!

 357. 535 Lilianaaluna, Martes, febrero 19, 2008 de 12:09 pm

  mee fasinaa estoo peroo
  qisieraa qee estubieraaan con maas
  letraas&azy peroo een fin estaa muy lindo slee bay!:*

 358. 537 edgar Miércoles, febrero 20, 2008 de 12:09 am

  ___________________000000000000_000000000000____________________
  ___0000_____0000___000000000000_000000000000____0000_____0000___
  __0000000_0000000______0000_____0000____0000___0000000_0000000__
  _00000000000000000_____0000_____0000__________00000000000000000_
  _00000000000000000_____0000_____00000000______00000000000000000_
  __000000000000000______0000_____00000000_______000000000000000__
  ____00000000000________0000_____0000_____________00000000000____
  _______00000___________0000_____0000____0000________00000_______
  ________000____________0000_____000000000000_________000________
  _________0_____________0000_____000000000000__________0_________
  ________________________________________________________________
  __________00000000_______00000____00000_______00000000__________
  _________0000000000_____0000000__0000000_____0000000000_________
  ________000000000000____0000000000000000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
  ________0000____0000____0000__0000__0000_____0000000000_________
  ________0000____0000____0000__0000__0000______00000000__________
  ________________________________________________________________

  000000000000_000___000_000000000_0000000000_0000000___000_00000000000
  000000000000_000___000_000000000_0000000000_0000000___000_00000000000
  ____0000_____000___000_00_____00_000____000_0000_000__000_0000___0000
  ____0000_____000000000_00_____00_000____000_0000_0000_000_0000___0000
  ____0000_____000000000_00_____00_0000000000_0000__0000000_00000000000
  ____0000_____000000000_00_____00_0000000000_0000__0000000_00000000000
  00000000_____000___000_000000000_000____000_0000__0000000_0000___0000
  00000000_____000___000_000000000_000____000_0000__0000000_0000___0000

 359. 538 Carolinaa Miércoles, febrero 20, 2008 de 11:25 am

  bnno pss a mi la vdd no me gusta tanto asi de ke digan ke amo al metroflog poor ke el flodeo ssta mas padree ke el metroflog miren metanse a la pagina http://www.flodeo.com/ccaarool ssta bnn curado peroo ps bno tengo metro y tansikiera debo decir algo bnno de el solo dire ke poorfavor poosteeenme!! poorfass sale y pss bnno me retiroo biie♥♥♥♥

 360. 539 jesus manuel Jueves, febrero 21, 2008 de 3:29 am

  firmen me no se

  sean

  culeros

  un saludo

  para todas las morras

  de

  CANCUN

 361. 540 carlitosssss Jueves, febrero 21, 2008 de 3:33 am

  =”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”

 362. 541 dayanna Jueves, febrero 21, 2008 de 4:24 am

  ____4444444444___44__44_____44444444_____44444444__
  ____44___________44__44________44________4_________
  ____44___________44__44________44________44444444__
  ____44___________44__44________44________4_________
  ____4444444444___444444________44________44444444__

 363. 542 dayanna Viernes, febrero 22, 2008 de 3:50 am

  [★]
  .[★]
  ..[★]
  …[★]
  ….[★]
  …..[★]
  ….[★]
  …[★]
  ..[★]
  .[★]
  [★]
  .[★]
  ..[★]
  …[★]
  ….[★]
  …..[★]
  ….[★]
  …[★]

 364. 543 isvac Viernes, febrero 22, 2008 de 8:23 am

  he pe pueden aser este nick para firmar:

  Screw

  de antemano muchas gracias……..

 365. 544 —(••÷[&lOrI@]÷••)— Sábado, febrero 23, 2008 de 2:46 am

  —(••÷[&lOrI@]÷••)—
  [»..♥ιmρerfєκτa ρєrо υИικa♥..»]

 366. 545 ainhoa Sábado, febrero 23, 2008 de 11:47 pm

  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
  ´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
  ¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
  ¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
  ¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
  ´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
  ´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
  ´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶
  ´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
  ´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
  ´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
  ´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶

 367. 546 Pamela Domingo, febrero 24, 2008 de 9:09 am

  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *… HoLa! ۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
  ۞´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *…۩-SoLo PaSo A۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
  ¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
  (¸.-´ (¸.-`***
  ۞´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *…۩-FiRmArTe۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
  ¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
  (¸.-´ (¸.-`***
  ۞´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *…۩-Te EsPeRo ۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
  ¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
  (¸.-´ (¸.-`***
  ۞´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *…۩-En Mi MeTrO ۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
  ¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
  (¸.-´ (¸.-`***
  ۞´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)۞
  (¸.•´ (¸.•` ¤…
  __×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
  ×__..::¨`•.¸ *…۩-ByE.. ۩*…* ¸.•`¨::..۞
  ______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸

 368. 548 mikaela Lunes, febrero 25, 2008 de 4:55 am

  ◘◘◘HoLiTaS!!!!….*****
  ◘◘◘◘◘cOmO aNdAs??????
  ◘◘◘◘◘◘◘◘buehh… sPeRoo0o0o0o0o0o0 qE tOdO0o0o0o0o0 bIeN..
  ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘sOlO pAsAbA PaRa RaYaR Tu MeTrO..
  ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘buehhh.. Ya PaSaSe …..
  ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘Ya PaSe… Ya FiRmE …. yyyyy….
  ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ aHoRa mE vOyyyYYyyYYYYy..*
  ♦♦♦♦:D

 369. 550 yuridia Lunes, febrero 25, 2008 de 9:57 am

  eii pss aqii
  pasandO*
  sale esperO qe anden bn 🙂

  Se Cuidan.

  Yuriisiitaa^^

 370. 551 aLaN Martes, febrero 26, 2008 de 10:55 am

  aZu sthan rebUenOz
  lOz diibUjiilOZ
  juju

 371. 552 dayanna Miércoles, febrero 27, 2008 de 4:51 am

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$$$$$$$$$1
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$1
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$ø$$ø$$$$øø$$
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$717øø$ø´´´$$ø
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$$oo$$$´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´1$$o7¢¢$$1´´´$$o$´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$oøøøø$$$´´´$$o´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$øøo$1´1o´´$$o$´
  ´´´´´´´´´´´´1¢¢o¢$$oøoø¢ø´´´´$$øoø$´
  ´´´´´´´´´´1$$$ø$$ø$1¢ø$´¢$$$$ø¢oø$´
  ´´´´´´´´´ø$øo¢$øø¢øo1$1¢$$ø¢¢o¢$$´
  ´´´´´´´´o$øø$$øøøø$$ooo$o¢øøø¢$´
  ´´´´´´´7$ø$$$$øø¢o7´1ø771111ø$´
  ´´´´´´7$ø$$7´ø7o¢o$17$ø´oo71¢7
  ´´´´´ø$øø$o´´1ø7o7777¢ø77$7o¢
  ´´´´o$ø$$o´´´´$o¢o¢oo¢¢ooo7¢7
  ´´´´$$ø$1´´´´´$$$oooooøo7oø$
  ´´´¢$ø¢¢´´´´´´¢$øo¢¢oo¢øo¢ø$
  ´´´´$$ø$ø´´´´´´$$øø¢oo¢¢ø¢o$o
  ´´´´´ø$$$o´´´´´o$øøoo¢¢oooo¢$
  ´´´´´´o$$$¢´´´´$$øøøoo$ooo¢¢o$
  ´´´´´´´1$$$ø´´´$ø¢øø¢¢¢¢¢o¢øøøo
  ´´´´´´´´´$$$$1$$øø$$øøø$øøoo7oøo
  ´´´´´´´´´´ø$$$$$ø7ooooo7777oooo$$
  ´´´´´´´´´´´´1´´$ooo7ooooooooo77oø
  ´´´´´´´´´´´´´´´¢7ooooooo7777oo¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´´´$$¢o777oo7o$øøøø¢¢$
  ´´´´´´´´´´´´´$$ø¢øøø¢¢$ø$$ø¢¢¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´1$ø¢¢¢¢¢¢$¢´$$øø¢¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢¢¢$$´´ø$øø¢¢¢$o
  ´´´´´´´´´´´7$ø¢¢¢¢ø$$´´´´$øø¢¢ø$´
  ´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢ø$$´´´´´$øø¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´o$ø¢¢¢¢$$´´´´´´$$ø¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´$$øøøø$$´´´´´´´$$ø¢¢$$
  ´´´´´´´´´$$¢øø$$´´´´´´´´´1$ø¢¢$o
  ´´´´´´´´1$øøøø$1´´´´´´´´´´$$øø$o
  ´´´´´´´$$ø¢ø$´´´´´´´´´´´´´¢$ø¢¢$
  ´´´´´´$$ø¢¢$¢´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
  ´´´´´´$øø¢ø$´´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
  ´´´´´ø$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´ø$ø¢$7
  ´´´´´$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´´7$ø¢$´
  ´´´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´1$ø$$
  ´´´´$$ø$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
  ´´´´$ø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø
  ´´´$$¢$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7$$$
  ´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
  ´´7$ø¢$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø$1
  ´´øøo$ø´´´´´´´´´´´´´´´´´o$oø$7
  ´$$$ø¢$´´´´´´´´´´´´´´´´¢$$ø$7
  ¢$$$$¢1´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$

 372. 553 krmn Miércoles, febrero 27, 2008 de 5:56 am

  @@@—-|||———@@@
  @@@—-|||———@@@
  @@@—-|||———@@@
  @@@—-||||||||—-@@@
  @@@—-||||||||—-@@@
  @@@—————-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@—————-@@@
  @@@–||||||—-|||-@@@
  @@@–|||-|||—|||-@@@
  @@@–|||–|||–|||-@@@
  @@@–|||—|||-|||-@@@
  @@@–|||—-||||||-@@@
  @@@–|||—–|||||-@@@
  @@@—————-@@@
  @@@–|||||||||—–@@@
  @@@–|||——|||–@@@
  @@@–|||——-|||-@@@
  @@@–|||——-|||-@@@
  @@@–|||——|||–@@@
  @@@–|||||||||—–@@@
  @@@—————-@@@
  @@@——|||——-@@@
  @@@—–|||||——@@@
  @@@—-|||-|||—–@@@
  @@@—|||—|||—-@@@
  @@@–|||||||||||—@@@
  @@@-||||—–||||–@@@

 373. 554 YARENY Jueves, febrero 28, 2008 de 3:46 am

  OOOOOO OOOOOO ((SOLO PASABA A DEJARTE))
  OOOOO OOOOOO ((MI RALLON_____ EN TU))
  OOOOO OOOOOO ((METRO ESPERO QUE BISITES))
  OOOOO OOOOOO ((“;”)) MI METRO X K ESTARE))
  OOOOO OOOOOO OOOOOO “( )” ESPERANDO TU RALLON____)
  OOOOO OOOOOO OOOOOO ” ” “”AMIGO(A)””
  OOOOO OOOOOO OOOOOO
  000OO OOOOOO
  OOOOOO OOOOOO

  OOOOOOO OOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOOO

  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO

  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO
  OOOOOOO OOOOOOOO

  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO

 374. 555 tokiohotelera Jueves, febrero 28, 2008 de 4:26 am

  olaaaaa me gustaria muxo k publikaras una foto de mi metro ess este http://www.metroflog.com/sara-tokiohotel wewno pos na ponlo o firmame o algo porfa dew

 375. 556 mia Jueves, febrero 28, 2008 de 5:26 am

  esa re piola mandenme a mi e-mail

 376. 557 iio Jueves, febrero 28, 2008 de 5:31 am

  0lazx poz aki lez dejo algo xD

  zabia ke eraz thu kien podia amar
  maz no zabia ke me podiaz rechazar
  keri en el amor i falle
  the kiero demaziado i no the olvidare
  ezperare kon ancia thu regrezo
  i jamaz parthiree
  tendre ke aceptar ke nunka me kizizthe
  zimplementhe me ilucionazthe
  i me abandonazthe ='(

  lez dejo mi metro.. vale??
  http://www.metroflog.com/kable

 377. 558 •••j3h1Ra••• Jueves, febrero 28, 2008 de 10:10 am

  holap!!!n_n*
  weno pues la verdad dudo muxxo ke
  veaz mi firma
  porke te firman un monton pero pues
  de todaz maneraz aki vengo a dejar
  mi rayon __________
  kreo ke fui la unica ke no pego
  dibujo XD JEJEJEP zpero no te moleste
  zale pues zpero ztez muy bien de salud
  y todo ok bye

 378. 559 edgar Viernes, febrero 29, 2008 de 12:37 am

  @@_______________
  _@@___@@_________@@@@
  _@@___@@_______@@____@@@
  _@@__@@_______@___@@___@@
  __@@__@______@__@@__@@___@@
  ___@@__@____@__@@_____@@__@
  ____@@_@@__@_@@________@@
  ____@@___@__@@
  ___@___________@ Hola linda fotito..!!
  __@_____________@ la vdd m gusto muxo
  _@____^_____^____
  _@_______?_______@ spro t des un rol x mi
  _@_______________@metro zale vale..!!!
  ___@____`-´_____@ps m voy t cuidas muxo…
  ____@@_______@bye bex

 379. 561 nerea Viernes, febrero 29, 2008 de 4:24 pm

  hola a todos!!

  yo no soy del real madrid, pero para el q lo sea pues aqui les dejo un dibujo.

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´11´øø´1
  ´´´´´´´´´´´´7$¶øo$¶¶$¶7¶ø¶¶¶$¢¢77
  ´´´´´´´´´´¢¶¶$´$¢ø$´´ø´71´1¶oo¶¶¶¶¶o
  ´´´´´´´´´77¶1´´11$´´´¶ø¶7´´´¶11´´¶$ø¢
  ´´´´´´´´$¢¶´´´¶¶¶´´1´¶oø7´1´´¢¶7´´¶o7o
  ´´´´´´´´ø¢¶´´´¶oo¶oø1ooø$´¶´¶oø¶´´´¶oo
  ´´´´´´´´´7¶¶17´o¶´´¶o1¶ø´¢¶´´ø´´¶7ø¶¶o
  ´´´´´´´´´´1¶7¶¶¶¶¢¢7o1o77øøo¶¶oø¶´¶ø
  ´´´´´´´´´´´´´$7´1¶¶¶7o¶¶7´¶¶o7´¢¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶7ooooøø¢oøøoo1¢7¶
  ´´´´´´´´´´´´´´øøøo77111117o¢$$7¶
  ´´´´´´´´´´17øø´´´´´´´´´´´´´´´´1¢¶øo
  ´´´´´´´´17ø¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´7$¶¢
  ´´´´´´17o¶¶$ø¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶7
  ´´´´´o1¶¶øø¶¶ø11¶¶´´´´´´´´´´1¶¶$7´´´´o¶ø
  ´´´´¢7¶$ø$¶¢´´´´´ø¶¶oooo1´´ø¢1´1o¶´´´´´$¶
  ´´´$ø¶¶$¶¶1´´7¶¶´´´$7´´´oø¶¶o¢¢ø11øo´´´´¶¶
  ´´¢ø´´7¶¶´´´$¶¶¶¢¢´´o7$¢1´´´´¶´´$o7oo´´´1øø
  ´´$ø´´´´7´´¶¶¶7´´1¶´´´ø1oø¶1ø¶´´´$71ø7´´´$$
  ´o¢1´´´ø11ø¶¶7´´ø¶¶¶ø´´´1¶´´´´´´´´¶17¶´´´´$o
  ´$¶´´´´¶177´¶´´o¶øø¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´777$´´´´$¶
  ´ø¶´´´7o1o1´ø1´¶$ø¶7´1´´´´´¶¶¶´´´´´$1o¢´´´$$
  ´ø¶´´´7o1oo´¶1´¶¶$¶7´1111´´¶ø¶¶o´´´$17¢´´´$$
  ´¶¶´´´´¶17¢´$71o1¶¶o11¶¶¶¶¶$øøø¶¶´´71ø1´´´$¶
  ´oo7´´´ø71¶´´$717´oo1´´´´´¶$$øøø¶¶¶11¶´´´´$o
  ´´¶ø´´´´¶77¶´´$7177¶71¶¶¶¶¶1$¶øø¶¶´´71´´´$ø
  ´´oø7´´´1ø77$´´o$7111oo7´´´´´¶ø¶$´´´¶¶1´´ø¢
  ´´´¶¢1´´´1¶77øo´´7¢øo77o¢¢$¶¶$¶´´´1¶¶$¶¶ø¶
  ´´´´$ø1´´´´øø7$´´´´$1o¶´1¶¶¶øø$´´ø¶$ø$¶o¢
  ´´´´´¢¶¢´´´´´ø¶´´´´$´1ø´´´1¶¶$¶¢¶¶øø¶¶7o
  ´´´´´´1¶¶o´´´´´´´´1¶¶¶¶´´´´´7¶¶$ø$¶¶øo
  ´´´´´´´´o¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¢71
  ´´´´´´´´´´7ø¶¶o1´´´´´´´´´´´´´´´ø¢71
  ´´´´´´´´´´´´´7o¶¶¶$øø¢ooøøø¶¶¶¢

 380. 562 nerea Viernes, febrero 29, 2008 de 4:27 pm

  soy fan de la lucha libre y aqui os dejo el logo de raw.

  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
  _________________________________________$$$$$__
  ______$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$___$$$___$$$$__
  _____$$$$___$$$$__$$$$__$$$$__$$$$_$$$$$_$$$$___
  ____$$$$___$$$$__$$$$____$$$$__$$$$$$_$$$$$$____
  ___$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$___$$$$_____
  __$$$$__$$$$___$$$$$______$$$$$__$$_____$$______
  _$$$$____$$$$___________________________________
  __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________

  mi metroflog es: http://www.metroflog.com/nereabl

 381. 563 nerea Viernes, febrero 29, 2008 de 4:29 pm

  ___11111
  __111111
  11111111
  11111111
  __111111
  __111111
  __111111
  __111111
  __111111

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P

  ___d0000b
  _d00____00b
  d00______00b
  000______000
  000______000
  000______000
  000______000
  _900____00P
  __900__00P…

  *BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS*…….*BESOS*
  *BESOS*…..*BESOS*
  *BESOS**BESOS*

  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*
  *BESOS*BESOS*BESOS*

  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  …..*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS*

  ………..*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  *BESOS*…………*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  .*BESOS*……….*BESOS*
  ….*BESOS*…*BESOS*
  ……….*BESOS*

  ………..*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*……*BESOS*
  ……*BESOS*
  ………..*BESOS*
  *BESOS*……*BESOS*
  .*BESOS*…….*BESOS*
  …*BESOS*…*BESOS*
  ………..*BESOS

 382. 564 Ayleen Viernes, febrero 29, 2008 de 11:59 pm

  hola bueno aki les dejo mi metro para
  q pasen y me dejen sus firmas
  pueden pasar cuando gusten
  http://www.metroflog.com/Ayleen09

 383. 565 DANIELA Sábado, marzo 1, 2008 de 2:50 am

  ********************♥****************♥********************
  *******************♥♥♥**************♥♥♥*******************
  ******************♥♥♥♥♥************♥♥♥♥♥******************
  *****************♥♥♥♥♥♥♥**********♥♥♥♥♥♥♥*****************
  ****************♥♥♥♥♥♥♥♥♥********♥♥♥♥♥♥♥♥♥****************
  ***************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥******♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***************
  **************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥****♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**************
  *************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*************
  ************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥************
  *************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PASE♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*************
  **************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PARA♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**************
  ***************♥♥♥♥♥♥♥♥♥DEJARTE♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***************
  ****************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥UN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥****************
  *****************♥♥♥♥♥♥♥SALUDITO♥♥♥♥♥♥♥♥♥*****************
  ******************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PASAS♥♥♥♥♥♥♥******************
  *******************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥POR♥♥♥♥♥♥♥*******************
  ********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥MI♥♥♥♥♥♥♥********************
  *********************♥♥♥♥♥♥♥FLOG♥♥♥♥♥*********************
  **********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**********************
  ***********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***********************
  ************************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥************************
  *************************♥♥♥♥♥♥♥♥*************************
  **************************♥♥♥♥♥♥**************************
  ***************************♥♥♥♥***************************
  ****************************♥♥****************************

 384. 566 DANIELA Sábado, marzo 1, 2008 de 2:50 am

  ********************♥****************♥********************
  *******************♥♥♥**************♥♥♥*******************
  ******************♥♥♥♥♥************♥♥♥♥♥******************
  *****************♥♥♥♥♥♥♥**********♥♥♥♥♥♥♥*****************
  ****************♥♥♥♥♥♥♥♥♥********♥♥♥♥♥♥♥♥♥****************
  ***************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥******♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***************
  **************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥****♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**************
  *************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*************
  ************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥************
  *************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PASE♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*************
  **************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PARA♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**************
  ***************♥♥♥♥♥♥♥♥♥DEJARTE♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***************
  ****************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥UN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥****************
  *****************♥♥♥♥♥♥♥SALUDITO♥♥♥♥♥♥♥♥♥*****************
  ******************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥PASAS♥♥♥♥♥♥♥******************
  *******************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥POR♥♥♥♥♥♥♥*******************
  ********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥MI♥♥♥♥♥♥♥********************
  *********************♥♥♥♥♥♥♥FLOG♥♥♥♥♥*********************
  **********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥**********************
  ***********************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥***********************
  ************************♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥************************
  *************************♥♥♥♥♥♥♥♥*************************
  **************************♥♥♥♥♥♥**************************
  ***************************♥♥♥♥***************************
  ****************************♥♥****************************

  se supone ke era un corason

 385. 569 aaByy♥ Sábado, marzo 1, 2008 de 9:10 am

  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
  tryhjyt
  h
  jh
  ygtj
  uyjkyuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
  ik
  uyikuyikyuiky

 386. 570 ImeL!! Sábado, marzo 1, 2008 de 10:28 am

  hoLA!!!

  1ra vez q veO esta paGIna y me suePer enKantO!!

  los eSpero x mi mf

  http://metroflog.com/crrazzygiirll

  lindO fin de semanA paRA todOs!!

  =)

  .

 387. 571 DANIELA Domingo, marzo 2, 2008 de 4:14 am

  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHHHHHHHHHHHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  HHHH*******HHHH
  ***************
  ***************
  IIIIIIIIIIIIIII
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  *****IIII******
  IIIIIIIIIIIIIII

  HI WENO ESTE ES MI DIBUJITO MMMMMM… NO TENIA TANTA INS PIRACION WENO PUEZ PASEN X MI FLOG OKI ES http://www.metroflog.com/danichiquis
  ok los espero

 388. 572 krysteel Domingo, marzo 2, 2008 de 11:57 am

  hOlaaa!!*
  weno pz aqui me encontr esta pagina
  waaaaaaaaaaa!!
  esta super geniaaal!!!
  jejejeje espero
  que sigan con
  esta pag.
  y xfavor
  visiten mi metro
  http://www.metroflog.com/princeza_rocker
  espero que pOstieen!! jejeje
  sale me voe
  adioz!!

 389. 573 cryss Lunes, marzo 3, 2008 de 3:12 am

  ahaha me permito dejar mi mf
  para q me rayen wonito
  c cuidas adiu!!

 390. 574 sN!g Lunes, marzo 3, 2008 de 7:13 am

  ______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
  _____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
  ________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
  ________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
  _______________s$___³³$$$$$$s___$$$
  _______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
  _______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
  _______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
  ________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
  _________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
  _____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
  ______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
  ______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
  _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
  ____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
  ____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
  ____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
  __________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
  _________*ste*__________*ste*__________*ste*
  _________*ste*________________________*ste*
  __________*ste*______________________*ste*
  ___________*ste*_____________________*ste*
  _____________*ste*_____t3 aDoRo<___*ste*
  ______________*ste*_____________*ste*
  ________________*ste*_________*ste*
  __________________*ste*_____*ste*
  ____________________*ste**ste*
  _______________________*ste*

 391. 575 sophie Lunes, marzo 3, 2008 de 10:19 am

  emmm
  poez solo pazaba a preguntar si me
  podriaz hacr o conseguir o ioq sep
  no se como seea estop
  pro es q kiero uno q diga sophie..!!
  jeje
  nu se si se pueda..!!
  jiji
  me voii.!!
  si ´puedes pasa por mi metrop
  http://www.metroflog.com/ZoPhIyE

 392. 577 fabyy Lunes, marzo 3, 2008 de 9:06 pm

  hola como estan ueno estaba viendo y me encontre con esto me pueden firmar http://www.metroflog.com/princess_faby

 393. 578 bella Martes, marzo 4, 2008 de 11:57 pm

  aki paso a dejar mi metro para todos los que quieran firmar ok lo espero estan chida todas las huellitas ok. lo espero em mi metro

  http://www.metroflog.com/bellani

 394. 579 elvira Miércoles, marzo 5, 2008 de 12:11 am

  muy buena los dibujito!!!!!!!! jejeje

 395. 580 reyna "nena" Miércoles, marzo 5, 2008 de 12:44 am

  QUIERO dar las GRACIAS ..!!*

  a los ke me han exo daño alguna vez
  a los ke me han mentido…
  a los ke me han fallado una i otra vez
  a los ke hablan i hablan sin saber
  a los ke se creen todo lo q oyen
  a los ke van de amigos i no lo son
  a los ke tienen doble personalidad….

  …GRACIAS a vosotros…

  ….HoY sOi MaS FuErTe….

 396. 581 NENA_NENE Miércoles, marzo 5, 2008 de 2:02 am

  **********S
  ***********O
  ************L
  *************O

  ***************P
  ****************A
  *****************S
  ******************A
  *******************B
  ********************A
  ****A*****
  ###########A#########D
  ######################E
  #######################J
  ########################A
  #########################R

  *****MI****R*A*L*L*O*_____*Y*
  ****E*S*P*E*R*O*******
  ****Q*U*E *B*I*S*I*T*E*S******M***Y**
  ****M*E*T*R*O* Y **D*E*J*E*S
  ****T*U** “”R*A*L*L*O*N””_____**T*E**
  ****ES*TA*RE**** ES**PE**RA*N*DO**

  _OOOOOO__OOOOOO_ _OOOOOO__OOOOOO_
  OOOOOOO–OOOOOOO OOOOOOOO–OOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO
  OOOOOO OOOOOOO
  OOO OOO
  * *
  * *
  ************************** *
  ******
  *******
  *****
  ****
  ****
  ******
  ******
  _OOOOOOO__OOOOOO_ _OOOOOOO__OOOOOO_
  OOOOOOOOO–OOOOOOOO OOOOOOOOO–OOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOO ***B***Y***E***** OOOOOOO
  OO **C*O*R*A*Z*O*N** OO

 397. 582 Neestoя Miércoles, marzo 5, 2008 de 6:52 am

  _______o
  ________0
  _________o
  _________o
  _______o
  ______o
  _____0
  _____o
  ______0
  _______o
  ________0
  _______o
  ______o
  ______o
  _______o
  ________0
  _________o
  _________o
  ________o
  _______o
  _______o
  ________o
  _________o
  __________o
  __________o
  _________0
  ________o
  _______o
  _______o
  __00000000000
  ___0_______0
  ____0_____0_
  _____0___0__
  ______o_0___
  _______0____

  _=x aki paso io=_

  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαds.
  cσρчяιgнτ ©2008!…Nεsτσя …`★

 398. 583 LOLA Miércoles, marzo 5, 2008 de 9:16 am

  ♥ SALU2 A TO2 █POZT ME█ ♥

 399. 584 @lb@ Jueves, marzo 6, 2008 de 3:04 am

  hola como estas espero que bien

 400. 585 @lb@ Jueves, marzo 6, 2008 de 3:09 am

  hola como estas espero que bien me pasab a dejarle mi metro quieron que pasen no vardeen chauuuuuu http://www.metroflog.com/fabioalba

 401. 586 CrStAr Jueves, marzo 6, 2008 de 10:43 am

  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr
  http://metroflog.com/CrStAr

  firmen
  zeran bienvenidoz

  _/\_ * +
  ),”( ** đUeиđιtα lokα**(★)
  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  tođoz loz đeяecнoz яezeяvαđoz
  cσρчяιgнτ © 2008
  rana jarιoza™їз
  kσmσ lα 1rα vez (•̪●)

 402. 587 BRENDA Sábado, marzo 8, 2008 de 12:32 am

  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´OLA
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´LINDA PEEK
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´SOLO PASO
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´A SALUDAR
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´ADIOZ
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´T KUYDAZ
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´BZOZ
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´JEJEJE
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´MIS 3 METROS
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´SON
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶
  http://www.metroflog.com/anime_2008
  http://www.metroflog.com/loka_xv3
  http://www.metroflog.com/emo_girl21

 403. 588 felix Sábado, marzo 8, 2008 de 4:09 am

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
  ¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
  ¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77oø$´´´´´´´
  ´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø´´´´
  ´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´7¶¢´´
  ´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶´
  ´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´´øø
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø
  ´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´ø
  ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ø
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
  ´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´
  ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´´
  ´´o¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶7´´´´´´´´´´´øø¶´´´´
  ´´´o¶$¢ø¢¢¢øø¶ø´´´´´¶¶¶¶oooo¶¶¶¢$
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 404. 589 mariana Sábado, marzo 8, 2008 de 8:17 am

  mmm esta bie padre esta pagina
  pero kiero poner uno en mi metro agreguenme xx fis plissssss

 405. 590 ¿ Sábado, marzo 8, 2008 de 8:06 pm

  ´´´´$$$$$$´´´$$$$$$$´´´´´´´
  ´´´$$$$$$$´´$$$$$$$$$´´´´´´´´´
  ´´$$$$$$$$´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
  ´´$$$$$$$$´´´$$$$$$$$´$$$$$´´´
  ´´´$$$$$$´´´´´´$$$$$´$$$$$$$´´ hola
  ´´´´´´´´´$$$$$´´´´´´$$$$$$$$$´ que
  ´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$$$$´ lida
  ´´$$$$$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$$$´ la
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$´´´ pag
  ´´$$$$$$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´
  ´´´$$$$$$$$$$$$$$$$´´$$$$$$$$´ super heeee
  ´´´´´$$$$$$$$$$$$$$´´$$$$$$$$´
  ´´´´´´´$$$$$$$$$$$´´¨$$$$$$$$´´
  ´´´´´´´´´´$$$$$$´´´´´´$$$$

 406. 591 │║║█║*selena*│║║█║ Domingo, marzo 9, 2008 de 1:31 am

  no pzz este yo vine a k firmen mi mf je pss son estos;
  http://www.metroflog.com/leyesdreforma
  http://www.metroflog.com/lost_in_a_imagination
  http://www.metroflog.com/lost_in_a_love
  para k me visiten a kualkiera de los 3

 407. 592 jessika Domingo, marzo 9, 2008 de 10:40 am

  ´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶$´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶ø´ø¶$¶¶¶ø´´´´´´´´´1¶¶1
  ´´o¶¶¶¶¶´1o¶¶¶¶¶´´´1¶¶ø¢o$´¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶´´´´´7o71´´´¶¶øø$1´¶¶¶ø
  ´$¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´¶´¢¶¶¶o¶¶¶ø
  7¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´$´´´´´7¶¶¶ø
  ø¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´1´´¶´´´´´¶¶¶¶ø
  ¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¢¶¶¶¶7´´´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶¶¶ø¶¶ø´o¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶´´7117¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶oo7$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶7´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶

  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´´´´¶
  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶

  ´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶

  ¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶ø¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶
  ¶¶´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶

 408. 593 marta Lunes, marzo 10, 2008 de 1:35 am

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$$$$$$$$$1
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$1
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$ø$$ø$$$$øø$$
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$717øø$ø´´´$$ø
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$$oo$$$´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´1$$o7¢¢$$1´´´$$o$´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$oøøøø$$$´´´$$o´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$øøo$1´1o´´$$o$´
  ´´´´´´´´´´´´1¢¢o¢$$oøoø¢ø´´´´$$øoø$´
  ´´´´´´´´´´1$$$ø$$ø$1¢ø$´¢$$$$ø¢oø$´
  ´´´´´´´´´ø$øo¢$øø¢øo1$1¢$$ø¢¢o¢$$´
  ´´´´´´´´o$øø$$øøøø$$ooo$o¢øøø¢$´
  ´´´´´´´7$ø$$$$øø¢o7´1ø771111ø$´
  ´´´´´´7$ø$$7´ø7o¢o$17$ø´oo71¢7
  ´´´´´ø$øø$o´´1ø7o7777¢ø77$7o¢
  ´´´´o$ø$$o´´´´$o¢o¢oo¢¢ooo7¢7
  ´´´´$$ø$1´´´´´$$$oooooøo7oø$
  ´´´¢$ø¢¢´´´´´´¢$øo¢¢oo¢øo¢ø$
  ´´´´$$ø$ø´´´´´´$$øø¢oo¢¢ø¢o$o
  ´´´´´ø$$$o´´´´´o$øøoo¢¢oooo¢$
  ´´´´´´o$$$¢´´´´$$øøøoo$ooo¢¢o$
  ´´´´´´´1$$$ø´´´$ø¢øø¢¢¢¢¢o¢øøøo
  ´´´´´´´´´$$$$1$$øø$$øøø$øøoo7oøo
  ´´´´´´´´´´ø$$$$$ø7ooooo7777oooo$$
  ´´´´´´´´´´´´1´´$ooo7ooooooooo77oø
  ´´´´´´´´´´´´´´´¢7ooooooo7777oo¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´´´$$¢o777oo7o$øøøø¢¢$
  ´´´´´´´´´´´´´$$ø¢øøø¢¢$ø$$ø¢¢¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´1$ø¢¢¢¢¢¢$¢´$$øø¢¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢¢¢$$´´ø$øø¢¢¢$o
  ´´´´´´´´´´´7$ø¢¢¢¢ø$$´´´´$øø¢¢ø$´
  ´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢ø$$´´´´´$øø¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´o$ø¢¢¢¢$$´´´´´´$$ø¢¢ø$
  ´´´´´´´´´´$$øøøø$$´´´´´´´$$ø¢¢$$
  ´´´´´´´´´$$¢øø$$´´´´´´´´´1$ø¢¢$o
  ´´´´´´´´1$øøøø$1´´´´´´´´´´$$øø$o
  ´´´´´´´$$ø¢ø$´´´´´´´´´´´´´¢$ø¢¢$
  ´´´´´´$$ø¢¢$¢´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
  ´´´´´´$øø¢ø$´´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
  ´´´´´ø$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´ø$ø¢$7
  ´´´´´$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´´7$ø¢$´
  ´´´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´1$ø$$
  ´´´´$$ø$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
  ´´´´$ø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø
  ´´´$$¢$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7$$$
  ´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
  ´´7$ø¢$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø$1
  ´´øøo$ø´´´´´´´´´´´´´´´´´o$oø$7
  ´$$$ø¢$´´´´´´´´´´´´´´´´¢$$ø$7
  ¢$$$$¢1´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$

 409. 594 [[°°MeLiZzA°°]] Martes, marzo 11, 2008 de 5:25 am

  muy shidoz dibujitoz
  aki les dejo otro.
  meliizza_love @ 07-03-2008 dijo:
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|___|
  |__estuve por aquí __|
  _|__de visita__|___|
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|___|

  ____/////
  ___( @ @ ) PRIMERO:
  ooO__(_)__Ooo____
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|__ Hola
  ___|___|___|___|___|__

  ___ \\\ | //
  ____( @ @ ) SEGUNDO:
  _ooO__(_)__Ooo____ k tengas
  ___|___|___|___|___|__
  _|___|___|___|___|__ un buen
  ___|___|___|___|___|__ Dia

  ___ \\\ | //
  ____( @ @ ) TERCERO:
  _ooO__(_)__Ooo____
  ___|___|___|___ Te mando
  _|___|___|___ un
  ___|___|___|___ Saludo

  ___\\\ | ///
  ____( @ @ ) QUARTO:
  _ooO__(_)__Ooo_______
  |___|___|___|___|__ y
  _|___|___|___|___|__ Si
  ___|___|___|___|___|__ Puedes
  regala una sonrisa

  ___ \\\ | //
  ____( @ @ ) QUINTO:
  _ooO__(_)__Ooo____
  ___|___|___|___|___|_pasa x
  _|___|___|___|___|__mi flog
  ___|___|___|___|___|__

  ___ \\\ | //
  ____( @ @ ) SEXTO:
  _ooO__(_)__Ooo____ Listo
  ___|___|___|___|___|__ Ya
  _|___|___|___|___|__ Me
  ___|___|___|___|___|__ Voy

  ___ \\\ | //
  ____( @ @ ) SEPTIMO:
  _ooO__(_)__Ooo____
  ___|___|___|___|___|__ Te cuidas
  _|___|___|___|___|__ bye bye
  ___|___|___|___|___|__besitos………………………..
  ….muak muak

  aa y firmen mi metro..
  http://www.metroflog.com/meliizza_love

  bye

 410. 595 jakelin Martes, marzo 11, 2008 de 8:24 am

  KE ONDAZ PS AKI PAZANDO POR ESTA PAGINA
  KE STA SUPER GENIAL OK Y PZ ES MI FAVORITA
  Y ESPRO KE SUBAN MAS DIBUJOZ OK
  Y ESPERO KE PUEDEN PASAR POR MI METRO
  ES http://WWW.METROFLOG.COM/JAFAKEFELIFIN

 411. 596 tucuca Martes, marzo 11, 2008 de 11:11 pm

  ♥mi corazoncito ta deluto x tu amor♥

  hola mi llamo tucuca jajajajaja xd para los mezos q no saben q es xd pues no se lo voy a decir x q xq mi manita me tiene loca x saber q es xd esos maricos mamaguevos q lo aberiguen a si q chaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 412. 598 FlOpY*** Jueves, marzo 13, 2008 de 1:00 am

  CARGANDO FIRMA…
  16%

  ¦

  32%

  ¦¦

  48%

  ¦¦¦

  64%

  ¦¦¦¦

  80%

  ¦¦¦¦¦

  96%

  ¦¦¦¦¦¦

  100%

  ¦¦¦¦¦¦¦
  ;

  Firmado *.?.*.?.*.?.*.?.*.?

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo
  ´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1
  ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

  BUUUMMMMMMMMMMMMM!!! PA Q T MATEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 413. 599 jessica Jueves, marzo 13, 2008 de 4:01 am

  *****Ola aki pasandoO !!*
  ********
  *************a dejarte mi nice post!!*
  ****************
  ********************espero q te guste guey!!*
  *************************
  ******************************y si no ps te!!*
  ************************************
  *******************************************chingas lol!!*
  *************************************************
  ********************************************es bromita!!*
  *************************************
  *****************************te espero en mi flog!!*
  **************************
  ******************y no seas gacho dejame tu post vale?!!*

 414. 600 jessica Jueves, marzo 13, 2008 de 4:03 am

  ¤(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)¤(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)¨¤ º° ¤
  .¸*`•.¸*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´¸.•´ *`•
  ¤ º° ¤¨¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤¨¤
  ★ ••██████ •• *wolas!!
  ★ ••██████ •• pazando
  ★ ••██████ •• a saludarte
  ★ ••██████ •• y a deejarte
  ★ ••██████ •• mi firmita
  ★ ••██████ ••*linda pick *
  ★ ••██████ •• ezpero que eztez
  ★ ••██████ •• de lo mejor
  ★ ••██████ •• bueno
  ★ ••██████ •• me boii
  ★ ••██████ •• te quiidaz
  ★ ••██████ •• biie…post me…
  ★ ••██████ •• ..*
  ★ ••██████ ••*(★)Aioozz ♥*
  º° ¤(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)¤(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)¨¤ º° ¤
  .¸*`•.¸*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´¸.•´ *`•
  ¤ º° ¤¨¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ º° ¤¨¤

  EY FIRMEN MI MF VA?

  http://WWW.METROFLOG.COM/PRINDCE

  LOS ESPERO

  CHAO SE CUIDAN

  ESPERO Q LES GUSTE MI FIRMA

 415. 601 YANELL Jueves, marzo 13, 2008 de 10:08 pm

  solo espero q mer den las gracias .

 416. 602 laura Viernes, marzo 14, 2008 de 6:55 am

  __**___**__****__*****___*****___*****_
  __***__**___**___**______**______*___*_
  __**_*_**___**___**_**___**_**___*****_
  __**__***___**___**__*___**__*___*___*_
  __**___**__****__*****___*****___*___*_

  visiten

  http://www.metroflog.com/laura153

 417. 603 Boombonaa Domingo, marzo 16, 2008 de 6:09 am

  ´´´´´´´´´´´¶ oa!!
  ´´´´´´´´´¶¶¶ nice picka
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ me guta muxo
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ zee q zee!
  ´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶ nah ps..
  ´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶ no maz paxe a
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ deejartee
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶ my lendaa
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ firma
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ahahah
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´pz.. nah
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´ mas k d’zir
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´ byeeeee!!!
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´ cuidatee
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´´´

  __________________8______8_________________
  _______● _________888____888_________● _____
  ________88 _____888888_888888_____88_______
  __________8888888▲ 888888▲ 8888888____
  __________88888888888888888888888__________
  ____________8888888888888888888____________
  ____________8888888888888888888____________
  ____________________5______________________
  __________________55555____________________
  _________________55555555__________________
  _______________555555555555________________
  ______________5555______5555_______________
  ______________5555______5555_______________
  ______________5555______5555_______________
  ______________5555______5555_______________
  ______________55555555555555_______________
  _____________55555______55555______________
  ____________555555______555555_____________
  ___________5555555______5555555____________
  __________55555555______55555555___________
  ___________5555555______5555555____________
  _____________55555______55555______________
  _______________555______555________________
  ___________________________________________
  ___________________________________________
  ___________________________________________
  ___________________________________________

  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa
  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa
  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa
  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa
  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa
  http://www.metroFLOG.com/Boombonaa

 418. 604 Elisabeth Domingo, marzo 16, 2008 de 7:21 pm

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶
  ¶¶¶¶¶_________________¶¶¶
  ¶¶¶____¶_____¶___________¶
  ¶¶______¶¶_¶¶__¶¶___¶¶____¶
  ¶________¶¶_____¶¶_¶_______¶
  ¶_______¶_¶¶______¶¶_______¶
  ¶______¶____¶___¶¶__¶¶_____¶
  ¶___________________________¶
  ¶_____¶___________¶¶_______¶
  ¶¶_____¶___¶¶¶___¶¶_______¶
  ¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶______¶
  ¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶____¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶___¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 419. 605 estefany Lunes, marzo 17, 2008 de 4:07 am

  _________________________________¶¶
  ____________________________¶¶____¶¶
  _______________________¶¶____¶¶____¶¶
  ________________________¶¶____¶¶____¶¶
  _________________¶¶______¶¶____¶¶____¶¶
  __________________¶¶¶¶_____¶¶____¶¶____¶¶
  _____________¶¶______¶¶_________________¶¶
  ______________¶¶¶¶________________________¶¶
  ________________¶¶¶___________¶¶_________¶¶
  _________________¶¶_____¶¶_____¶¶______¶¶
  __________________¶¶_____¶¶____________¶¶
  __________________¶¶___________________¶¶
  _____¶¶__________¶¶____________¶¶_____¶¶
  ______¶¶________¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶
  _______¶¶________¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶
  ______¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___________¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶
  __________________________¶¶_____________¶¶
  __________________________¶¶______________¶¶

 420. 606 cdfbgzdfbv Lunes, marzo 17, 2008 de 8:53 am

  oooooooooo uu uu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii oo >>>>>>>>>>>>>>>

  xxxxxx xxxxx oo aaaa ooooooooooo ii cc lloo ll
  xx xx oo aa aa oo oo ii cc ll oo ll
  xx xx oo aa aa oo oo ii cc ll oo ll
  xxxxx oo aaaaaaaaaaaaa oo oo ii cc ll oo ll
  xx xx oo aa aa oo oo ii cc ll oo ll
  xx